Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

01.02 – 25.04.2021 Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

artystki i artyści: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Hakan Bakir, Antoni Baran, Krzysztof M. Bednarski, Maciej Bernaś, Cezary Bodzianowski, Emilia Bohdziewicz, Piotr Bosacki, Julian Boss-Gosławski, Michał Budny, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Oskar Dawicki, Xawery Dunikowski, Aneta Grzeszykowska, Izabella Gustowska, Władysław Hasior, Stanisław Hołda, Edward Ihnatowicz, Sławomir Iwański, Zuzanna Janin, Jerzy Jarnuszkiewicz, Krystian Jarnuszkiewicz, Piotr Jędrzejewski, Julian Jończyk, Koji Kamoji, Tadeusz Kantor, Leszek Knaflewski, Marianna Komorniczak, Anna Konik, Paweł Kowalewski, Katarzyna Kozyra, Edward Krasiński, Anna Królikiewicz, Marlena Kudlicka, Kamil Kuskowski, Robert Kuśmirowski, Stefan Kwapisz, Norman Leto, Zbigniew Libera, Józef Lurka, Edward Łazikowski, Jadwiga Maziarska, Antoni Mikołajczyk, Henryk Morel, Szczepan Mucha, Teresa Murak, Ludwika Ogorzelec, Wojciech Oleksy, Stanisław Ostoja-Kotkowski, Włodzimierz Pawlak, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Maria Pinińska-Bereś, Piotr Potworowski, Joanna Przybyła, Monika Puchała, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Krystiana Robb-Narbutt, Jadwiga Sawicka, Stanisław Seweryński, Janek Simon, Monika Sosnowska, Alina Szapocznikow, Maciej Szańkowski, Andrzej Szewczyk, Marian Szulc, Wawrzyniec Szwej, Iza Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Gustav Vigeland, Henryk Wiciński, Krzysztof Wodiczko, Xawery Wolski, Stanisław Zagajewski, Anna Zagrodzka, Krzysztof Zarębski, Sofi Żezmer, Artur Żmijewski
twórcy filmów: Paweł Edelman, Mikołaj Haremski, Ola Jankowska, Łukasz Karwowski, Stefan Matyjaszkiewicz, Mitko Panov, Cyprian Piwowarski, Zbigniew Rybczyński, Yann Seweryn, Jacqueline Sobiszewski, Jarosław Szoda, Andrzej Wajda, Ryszard Waśko, Janusz Zagrodzki, Ita Zbroniec-Zajt
kuratorka: Anna Maria Leśniewska
współpraca ze strony Zachęty: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Robert Rumas
partner wystawy: Szkoła Filmowa w Łodzi

Informacja o wystawie – tekst łatwy do czytania (docx)

Wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca to kolejna (wcześniej odbyły się prezentacje poświęcone malarstwu i scenografii) z cyklu przekrojowych wystaw problemowych w Zachęcie, poświęconych co roku innemu artystycznemu medium. Opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich sześćdziesięciu lat — nie tyle poprzez chronologię aktywności artystycznej, ile poprzez ukazanie istotnych dla jej rozwoju zjawisk i postaw twórczych. Wystawa jest wynikiem głębokiej fascynacji i wieloletniej pracy badawczej kuratorki Anny Marii Leśniewskiej, której — w formie autorskiego eseju wizualnego — udało się zebrać dzieła blisko stu artystów z pola sztuk wizualnych, w tym kilkunastu twórców filmowych. 

Nie bez przyczyny pojawiają się na tej wystawie słynne Kobiety brzemienne Xawerego Dunikowskiego — klasyka i prekursora modernistycznej rzeźby polskiej, który wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów. Jego dzieła to swego rodzaju punkt startowy ekspozycji, jeśliby próbować rozważać temat rzeźby w ujęciu historycznym oraz przemian, jakim ona podlegała. Obok nich można zobaczyć m.in. poliestrowe formy Aliny Szapocznikow i figuratywne kameralne akty Katarzyny Kozyry. Pojawiają się tu także obiekty sztuki ludowej czy maski afrykańskie, którym — dzięki tkwiącej w nich pierwotnej sile wyrazu — kuratorka nadała znaczącą rolę w konstytuowaniu się zjawiska rzeźby. 

Teoria czterech żywiołów, z którą nieodłącznie powiązane jest pojęcie duchowości, jest kolejnym kluczem do wystawy. To właśnie pierwotne, składowe i formotwórcze siły świata stały się inspiracją dla powstałych specjalnie na ekspozycję dzieł Roberta Kuśmirowskiego i Normana Leto. W sąsiedniej sali pracami innych artystów została przywołana twórczość Katarzyny Kobro, by udowodnić, jak wielką rolę odegrała jej koncepcja odejścia od rzeźby rozumianej jako bryła ku jej pojmowaniu jako formy w relacji do przestrzeni. Taką formą właśnie jest największa w dorobku Magdaleny Abakanowicz, pokazywana na wystawie Kompozycja monumentalna.

W polu zainteresowania autorów prezentowanych dzieł obok wspomnianych wyżej pojęć znalazł się też człowiek. Na wystawie nie zabrakło dzieł odnoszących się do ludzkiego ciała, jego śmierci i rozpadu, lecz także zmysłów. Kolejny temat to dom i pracownia artysty jako specyficzne, przesiąknięte twórczą energią, intymne miejsce pracy i życia. Wystawa pozwala przyjrzeć się również zjawisku wychodzenia rzeźby poza słownikowe definicje, ujawniając jej związki z innymi dziedzinami sztuki: muzyką, teatrem, fotografią, performansem i autonomicznym dziełem filmowym. I tak pojawił się na niej powszechnie kojarzony ze sztuką performansu Oskar Dawicki, który w opustoszałych z powodu lockdownu salach wystawowych Zachęty zrealizował swoją najnowszą pracę. Ostatnią część ekspozycji zdominowała interaktywna kinetyczna rzeźba Edwarda Ihnatowicza Senster, prowadząca do kolejnego tematu — rzeźby-maszyny.

Wystawa zakreśla bardzo rozległy obszar — zarówno jeśli chodzi o ujęcie historyczne, tematyczne, jak i sposoby podejścia do zjawiska rzeźby: od zwartej bryły ku przestrzeni, od klasyki ku nowoczesnym formom ekspresji. Dają temu wyraz również spektakularne instalacje site specific Ludwiki Ogorzelec w przestrzeni jednej z sal oraz Izy Tarasewicz w głównej klatce schodowej Zachęty, będące manifestacją szeroko pojętej sztuki przestrzeni, w tym także dźwięku. 

Wystawie towarzyszy pokaz etiud filmowych twórców z łódzkiej Szkoły Filmowej oraz publikacja online zawierająca m.in. wypowiedzi artystów biorących udział w wystawie i obszerny tekst kuratorski. 


Oskar Dawicki, Zabawy z Granatem, 2020, film, obiekt, fot. Grzegorz Press

Prace na wystawie

 • Zdjęcie pracy Oskar Dawicki, „Zabawy z Granatem”, 2020, film, obiekt, fot. Grzegorz Press
  Oskar Dawicki, „Zabawy z Granatem”, 2020, film, obiekt, fot. Grzegorz Press
 • Zdjęcie pracy Kamil Kuskowski, z cyklu „Pomiędzy”, 2018, 25 obiektów przestrzennych, drewno, stal, farba akrylowa, fot. Kamil Macioł
  Kamil Kuskowski, z cyklu „Pomiędzy”, 2018, 25 obiektów przestrzennych, drewno, stal, farba akrylowa, fot. Kamil Macioł
 • Zdjęcie pracy Zuzanna Janin, "Pomnik Nastolatki. Portret potrójny (Majka, Melania, Zuzanna)", z cyklu "Rzeźby antropocenu", 2019, żywica epoksydowa, piaskowiec mazurski, dzięki uprzejmości artystki, lokal_30, Warszawa, Fundacji Razem Pamoja, Kraków i Melanii Baranowskie
  Zuzanna Janin, "Pomnik Nastolatki. Portret potrójny (Majka, Melania, Zuzanna)", z cyklu "Rzeźby antropocenu", 2019, żywica epoksydowa, piaskowiec mazurski, dzięki uprzejmości artystki, lokal_30, Warszawa, Fundacji Razem Pamoja, Kraków i Melanii Baranowskie
 • Zdjęcie pracy Krzysztof Zarębski, „Call Girls”, 1996, wosk, płótno, plastik, metal, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
  Krzysztof Zarębski, „Call Girls”, 1996, wosk, płótno, plastik, metal, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Zdjęcie pracy Cezary Bodzianowski, „Giro d’Italia”, 2007, taboret, koło rowerowe, zamek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
  Cezary Bodzianowski, „Giro d’Italia”, 2007, taboret, koło rowerowe, zamek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Zdjęcie pracy Józef Lurka, „Anioł”, pocz. XX wieku, drewno, farba, kol. Andrzeja Różyckiego
  Józef Lurka, „Anioł”, pocz. XX wieku, drewno, farba, kol. Andrzeja Różyckiego
 • Zdjęcie pracy Edward Łazikowski, „Obiekt 268A”, 1994, drewno, gwoździe
  Edward Łazikowski, „Obiekt 268A”, 1994, drewno, gwoździe
 • Zdjęcie pracy Gustav Vigeland w swojej pracowni we Frogner, 1923, fot. Vigelandmuseet
  Gustav Vigeland w swojej pracowni we Frogner, 1923, fot. Vigelandmuseet
 • Zdjęcie pracy Edward Ihnatowicz, „Senster”, 1970, rzeźba kinetyczna, (rekonstrukcja 2018), AGH w Krakowie, fot. Adam Żądło
  Edward Ihnatowicz, „Senster”, 1970, rzeźba kinetyczna, (rekonstrukcja 2018), AGH w Krakowie, fot. Adam Żądło
 • Zdjęcie pracy Paweł Althamer, „Kanapa i piwo”, 2000, opony, metalowa beczka do piwa typu keg, Fundacja Signum
  Paweł Althamer, „Kanapa i piwo”, 2000, opony, metalowa beczka do piwa typu keg, Fundacja Signum

Towarzysząca publikacja

Z przyjemnością informujemy, że już dostępna jest onlajnowa publikacja towarzysząca wystawie Rzeźba w poszukiwaniu miejsca.

 Zachęcamy do lektury!

Przewodnik po wystawie (PJM)

00:00/00:00

Trailer wystawy

00:00/00:00

Instalacja Izy Tarasewicz

00:00/00:00

Senster. Rzeźba kinetyczna Edwarda Ihnatowicza

00:00/00:00
Powiązane materiały
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Wstęp i prace poza salami wystawowymi
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala Matejkowska - Przestrzeń
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala Narutowicza - Żywioły
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala nr 3 - Montaż
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala nr 4 - Dom Pracownia
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala nr 5 - Człowiek
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala nr 6
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Audiodeskrypcja wystawy: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Sala nr 7 - Maszyna
 • Grafika obiektu: Wystawa 3D: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  mediateka / dokumentacja 3D
  Wystawa 3D: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
 • Grafika obiektu: Senster
  mediateka / filmy
  Senster
  Interaktywna rzeźba kinetyczna Edwarda Ihnatowicza
 • Grafika obiektu: Płynąc falami w kierunku równowagi
  mediateka / filmy
  Płynąc falami w kierunku równowagi
  Instalacja Izy Tarasewicz
 • Grafika obiektu: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  mediateka / filmy
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Trailer wystawy
 • Na płasko rozłożone pudełko od klocków LEGO – na nim widnieje zdjęcie baraku z obozu koncentracyjnego zbudowanego z szarych klocków. Przed barakiem widać ludziki LEGO – strażnik i zmarli więźniowie.
  mediateka / foldery / teksty
  Zbigniew Libera
  Lego. Obóz koncentracyjny (1996) a problematyka rzeźby w Polsce
 • Grafika obiektu: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  mediateka / książki
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Książka towarzysząca wystawie
 • Grafika obiektu: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  mediateka / plakaty
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
 • Grafika obiektu: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  mediateka / wideo dokumentacja
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
Powiązane wydarzenia
 • Zdjęcie: w holu głównym Zachęty, przed wejściem na schody stoją trzy rzeźby z brązu Xawerego Dunikowskiego. Przedstawiają trzy brzemienne kobiety
  13.12.2020 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  „Kobiety brzemienne” wracają do Zachęty
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • betonowa, okrągła donica w kolorze żółtym i niebieskim. w donicy zasadzona jest jest mały iglak
  17.01.2021 (ND) 16:00
  Rzeźba i żywioły
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 5–7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • zdjęcie instalacji. Na metalowym, czerwonym stojaku rozwieszony jest materiał w kolorową kratę, przypominający koc
  17.01.2021 (ND) 16:00
  Przestrzeń jako rzeźba
  Warsztaty dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • 24.01.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Zieleń utrwalona. Teresa Murak na wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 31.01.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  40 szuflad
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • zdjęcie instalacji. Na metalowym, czerwonym stojaku rozwieszony jest materiał w kolorową kratę, przypominający koc
  31.01.2021 (ND) 16:00
  Przestrzeń jako rzeźba
  Warsztaty dla dzieci w wieku 5–7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • betonowa, okrągła donica w kolorze żółtym i niebieskim. w donicy zasadzona jest jest mały iglak
  31.01.2021 (ND) 16:00
  Rzeźba i żywioły
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • 07.02.2021 (ND) 11:00
  Wprowadzenie kuratorskie Anny Marii Leśniewskiej do wystawy „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 07.02.2021 (ND) 12:00
  Niedzielne oprowadzania na żywo (godz.12-14)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 10.02.2021 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie PJM po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie: niewielka szklana gablotka z drewnianą, pomalowaną na biało oprawą. Jej tylna ścianka to lusterko, w którym odbijają się zamknięte w środku drobne przedmioty: drewniana zawiesza w kształcie ust w kolorze różowym
  14.02.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Pocałunek Krystiany Robb-Narbutt
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie części ekspozycji. Na pierwszym planie fragment abstrakcyjnej czarnej rzeźby z metalu, w tle rozmyte i nieostre kształty.
  17.02.2021 (ŚR) 17:00
  Spotkanie z cyklu „Sztuka dostępna"
  na wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • ALT: widok zabytkowej klatki schodowej Zachęty pomalowanej na biało. Pod szklanym sufitem podwieszona wielka, ażurowa, geometryczna instalacja na planie koła. Poniżej, na dalszym planie, biała rzeźba gladiatora, czarna, bogato zdobiona balustrada.
  19.02.2021 (PT) 12:30
  Rzeźba / Nie-rzeźba
  Wykład online Marii Kosińskiej z cyklu „Patrzeć/zobaczyć. Spotkanie dla dorosłych 60+”
  Online | ZOOMZOOM
 • Zdjęcie: w holu głównym Zachęty, przed historycznymi, drewnianymi drzwiami galerii stoją trzy rzeźby z brązu Xawerego Dunikowskiego. Przedstawiają trzy brzemienne kobiety
  23.02.2021 (WT) 17:00
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Szkolenie dla nauczycieli
  Online | ZOOMZOOM
 • ALT: zdjęcie przedstawiające fragment wystawy "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca" w Zachęcie. Na białej ścianie wiszą obiekty przestrzenne w tym maski oraz elementy w kształcie nóg. Znajduje sie też napis "człowiek/human" i krótki opis nawiązujący do tematyki
  24.02.2021 (ŚR) 18:00
  Pomiędzy
  Oprowadzanie autorskie Moniki Murawskiej po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • zdjęcie sali wystawowej. Na kubikach stoją trzy rzeźby w różnych stylach, wykonane z różnych materiałów
  26.02.2021 (PT) 12:00
  Indywidualności polskiej rzeźby
  Wykład online Barbary Dąbrowskiej z cyklu „Patrzeć/zobaczyć. Spotkanie dla dorosłych 60+”
  Online | ZOOMZOOM
 • 28.02.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Obrazy typograficzne
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Czarnobiały, abstrakcyjny rysunek z wklejoną fotografią przedstawiającą fragment lasu: pnie drzew i ściółkę.
  28.02.2021 (ND) 16:00
  Mapa skarbów
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 5–7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • zdjęcie fragmentu rzeźby. Realistycznie wyrzeźbiona głowa młodej kobiety z rozwianymi włosami
  28.02.2021 (ND) 16:00
  Postać jako inspiracja
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • Zdjęcie fragmentu ekspozycji "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca". U góry dziura w ścianie w kształcie tułowia z nogami. Na podłodze fragmenty tynku i gipsu. Po drugiej stronie dziury fragment klatki schodowej.
  07.03.2021 (ND) 16:00
  Dziura, czyli coś z niczego
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • 10.03.2021 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie PJM po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca” – część 2
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • zdjęcie: na odwrociu niewidocznego obrazy namalowany jest napis HINY. Obraz, wraz ze szklaną butelką napełnioną ryżem zabarwionym na czerwono, stoi na wąskiej metalowej półce
  14.03.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Przewrotnie
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie fragmentu ekspozycji "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca". U góry dziura w ścianie w kształcie tułowia z nogami. Na podłodze fragmenty tynku i gipsu. Po drugiej stronie dziury fragment klatki schodowej.
  14.03.2021 (ND) 16:00
  Dziura, czyli coś z niczego
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 5–7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • Fotografia rzeźby. W przezroczystej żywicy wielkości kartki A4 zatopiona rękawiczka obsiana kiełkującą rzeżuchą
  14.03.2021 (ND) 16:00
  Sztuka Ziemi
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • 17.03.2021 (ŚR) 18:00
  Senster
  Wykład Anny Olszewskiej towarzyszący wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Fotografia rzeźby. W przezroczystej żywicy wielkości kartki A4 zatopiona rękawiczka obsiana kiełkującą rzeżuchą
  21.03.2021 (ND) 16:00
  Sztuka Ziemi
  Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • Zdjęcie: widok jeden ściany w sali ekspozycyjnej. Całą przestrzeń ściany zajmują rzeźby i płaskorzeźby, prezentowane bezpośrednio na ścianie, w gablotach i na postumentach. Dzieła widzimy w dużym oddaleniu, ale da się zauważyć, że przedstawiają różne częśc
  28.03.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Ciało nieidealne
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 11.04.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Ulepione
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Na stole przykrytym serwetką stoi "telewizor", którego ekran wpisany jest w deskę sedesową. Zwieńczenie w formie grabi, wokół kwiatki i figurki.
  13.04.2021 (WT) 18:00
  W poszukiwaniu Zakopanego
  Oprowadzanie autorskie Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 15.04.2021 (CZW) 18:00
  Wstęga Möbiusa
  Spotkanie z Pawłem Edelmanem towarzyszące wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie: widok sali ekspozycyjnej. W ciemnym pomieszczeniu wisi biała, prostokątna tkanina z okrągłym otworem w centralnym punkcie. Pod tkaniną, na drewnianej podłodze leży ciemnoszary kamień w kształcie kostki. Jest on oświetlony punktowym światłem.
  18.04.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Rzeźbiarskie haiku
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • zdjęcie: kobieta w kręconych włosach do ramion oraz w okrągłych okularach stoi oparta o zabytkową, żeliwną balustradę w holu głównym Zachęty
  25.04.2021 (ND) 11:00
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
  Finisażowe oprowadzanie Anny Marii Leśniewskiej
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty

Informacje

Rzeźba w poszukiwaniu miejsca
01.02 – 25.04.2021

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Partner wystawy:
filmówka