Wystawy

 • Grafika do wystawy Marta Zgierska
  29.09.2023 – 07.01.2024
  Marta Zgierska
  Ze wszystkich stron

  W dniu otwarcia, artystka obecna będzie na wystawie od godz. 17:00. W fotografiach Marty Zgierskiej wciąż powraca pytanie o status kobiety – jako podmiotu i przedmiotu przedstawienia, a także o kondycję współczesnego człowieka w ogóle. W swojej praktyce artystycznej porusza tematykę traumy, doświadczeń granicznych i związanych z nimi napięć. Artystka nadaje tym wątkom osobisty rys, często stawiając siebie w roli obiektu performatywnych działań.

  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
 • Grafika do wystawy Adolf Ryszka. Przestrzeń niesie cień
  25.08 – 29.10.2023
  Adolf Ryszka. Przestrzeń niesie cień

  Wystawa jest rodzajem eseju wskazującego metafory czasu aktualnego dostrzegalne w sztuce Adolfa Ryszki (1935–1995). Należał on do prekursorów nowej figuracji w sztuce, nurtu rozwijającego się równolegle do nowej fali w filmie i literaturze. Ekspozycja obejmuje wybór słynnych realizacji Ryszki oraz jego nieznanych prac, a także grupę rzeźb kameralnych, wchodzących w rezonans z zagadnieniami organiczności czy z pojęciami takimi jak niesamowitość, permutacje, wariacyjność, imaginizm. Rzeźbiarz wypracował oryginalną ikonosferę, m.in. interpretując procesy atrofii, łącząc wyraz tragiczny z witalnym, jakby w nieodsłownych dialogach z wyobrażeniami kalekich ofiar wojen Pietera Bruegela Starszego.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Płaskie plamy barwne ułożone w jedną kompozycję
  22.07 – 30.10.2023
  Marzena Turek Gas. Kształt koloru

  Ograniczona do bieli, czerni i skali szarości gama barwna wywalczyła sobie prawo do definiowania nowoczesności, elegancji i dobrego smaku w wielu dziedzinach życia. Otoczenie architektoniczne wraz z upowszechnieniem szkła, stali i betonu niepostrzeżenie, lecz konsekwentnie staje się niepokojąco achromatyczne. Miasta skandynawskie, w których tradycja użycia koloru w architekturze jest powszechnie znana, biją dzisiaj na alarm i apelują: szarzejemy — ratujmy kolor i koloryt miast!

  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
 • Grafika do wystawy Łacińskie figur racje. Tadeusz Boruta, Antoni Cygan, Piotr Naliwajko
  14.07 – 15.10.2023
  Łacińskie figur racje. Tadeusz Boruta, Antoni Cygan, Piotr Naliwajko
  Z cyklu Języki sztuki: nieobce idee

  Wystawa Tadeusza Boruty, Antoniego Cygana i Piotra Naliwajki zatytułowana „Łacińskie figur racje" stanowi odsłonę cyklu wystawienniczego „Języki sztuki: nieobce idee." Jego zasadą jest zestawienie prac trzech artystów stosujących tę samą konwencję wyrazową w sposób pozwalający sytuować je w obrębie jednego nurtu stylistycznego, co ujawnia istotne, choć subtelne różnice w wykorzystaniu poszczególnych elementów formalno-wyrazowych.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika promocyjna, dwa obrazy diagonalnie umieszczone na białym tle W górnej części czerwony okrąg w dolnej niebieski kwadrat.
  16.06 – 22.10.2023
  Barwa i farba. Krzysztof Gliszczyński i Tadeusz Gustaw Wiktor
  z cyklu „Języki sztuki: zderzenia”

  Motywem przewodnim ekspozycji jest zestawienie prac artystów tworzących w duchu abstrakcjonizmu, stosujących te same formalnie techniki pracy i analogiczne środki wyrazu, a zarazem tworzących dzieła o diametralnie różnej formie ekspresji, komunikujące się z widzem innym językiem.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta