Wystawy

  • 24.05 – 19.09.2021
    Zimna rewolucja
    Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

    Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących w ówczesnym okresie przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

    Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta