Sztuka w naszym wieku Rafał Dominik i Szymon Żydek oraz kolekcje Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Fundacji Sztuki Polskiej ING

12.12.2015 – 31.01.2016 Sztuka w naszym wieku Rafał Dominik i Szymon Żydek oraz kolekcje Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Fundacji Sztuki Polskiej ING

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

artyści: Magdalena Abakanowicz, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Piotr Janas, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Jerzy Nowosielski, Lech Okołów, Włodzimierz Pawlak, Józef Petruk, Henryk Stażewski, Jerzy Tchórzewski, Karol Wierusz-Kowalski, Ryszard Winiarski, Krzysztof Żwirblis, Basia Bańda, Sławomir Pawszak, Katarzyna Przezwańska, Jakub Woynarowski
kuratorzy: Rafał Dominik i Szymon Żydek
współpraca ze strony Zachęty: Maria Świerżewska-Franczak

Sztuka w naszym wieku to wystawa prac pochodzących z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Ekspozycja konfrontuje działania artystów współczesnych z podstawowymi pytaniami nurtującymi osoby odwiedzające ich wystawy: Czy dzisiejsza sztuka całkowicie oderwała się od rzeczywistości? Kim współcześnie są artyści i dlaczego efekty ich działań nazywamy dziełami sztuki? Co mają wspólnego abstrakcyjne poszukiwania awangardy artystycznej z życiem zwykłych ludzi?

Wystawa powstała z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING – jednej z pierwszych w Polsce fundacji korporacyjnych świadomie wspierającej i promującej działania polskich artystów. Tworzona przez nią kolekcja prac powstałych po 1990 roku od samego początku prowadzona jest przy wsparciu merytorycznym Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Więź łącząca obie instytucje ma wiele poziomów: Zachęta wspiera Fundację swoją wiedzą i doświadczeniem, Fundacja wspiera rozwój kolekcji Zachęty, zaś w razie rozwiązania Fundacji tworzona przez nią kolekcja sztuki polskiej ma stać się częścią zbiorów Narodowej Galerii Sztuki. I właśnie ta bliska instytucjonalna relacja stała się punktem wyjścia dla całego przedsięwzięcia.

Na zaproszenie Fundacji duet artystyczno-kuratorski w składzie Rafał Dominik i Szymon Żydek przygotował wystawę, która przybliża i tłumaczy zawiłości związane z odbiorem i wykorzystaniem sztuki współczesnej w codziennym życiu. Zgromadzone w kolekcjach obu instytucji prace potraktowane zostały nie jako autonomiczne dzieła, lecz jako elementy większej całości — zanurzone w społecznej, estetycznej i historycznej rzeczywistości. To dlatego na wystawie wybrane z kolekcji prace prezentowane są w zestawieniu z utworami muzyki pop, historiami z lokalnych gazet, internetowymi memami, makietami czy wykresami giełdowymi. Wszystko to ma przybliżyć i ułatwić odwiedzającym wystawę zrozumienie kontekstu i zamysłu artystów oraz przebytej przez nich drogi poprzedzającej powstanie działa sztuki. Wśród podejmowanych przez twórców wystawy zagadnień znalazły się takie, jak rozwój mediów artystycznych, mechanizmy, w ramach których nowe rozwiązania technologiczne przejmują funkcje technik artystycznych, relacja pomiędzy sztuką współczesną a innymi przejawami ludzkich aktywności. W rezultacie wystawa przybrała formę wypełniającej sale Zachęty instalacji, która za pomocą różnych mediów i technologii przedstawia sztukę współczesną jako łatwo dostępne źródło inspiracji, rozmywając granicę oddzielającą kunszt artysty od umiejętności przydatnych w codziennym życiu.


Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING została stworzona przez firmy wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2000 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości młodych artystów, czemu służy m.in. tworzenie kolekcji dzieł sztuki i udostępnianie jej. Kolekcja powstała jako rozwiniecie idei mecenatu Grupy ING, która posiada zbiory sztuki współczesnej w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Zbiory Fundacji Sztuki Polskiej ING to jedna z pierwszych polskich kolekcji korporacyjnych. Składa się na nią 159 dzieł sztuki, reprezentowanych głównie przez malarstwo, ale również przez fotografie, rysunki, prace wideo i rzeźbę. Obok klasyków (Włodzimierz Pawlak, Stefan Gierowski, Jarosław Fliciński, Zbigniew Libera) w kolekcji znajdują się prace artystów młodego pokolenia (Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Michał Budny, Jakub Julian Ziółkowski i wielu innych). Kolekcja prezentowana jest na stronie www.ingart.pl, a składające się na nią prace są często wypożyczane na wystawy w Polsce i za granicą.

Kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki to ponad 3 600 obiektów (malarstwo, rzeźba, instalacja, wideo, prace na papierze) oraz bardzo bogata historia, dzięki której zbiory galerii są tak różnorodne i dokumentują rozwój sztuki polskiej od końca lat 40. do dziś. Znajdują się tu prace m.in. klasyków sztuki polskiej XX wieku (Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Erna Rosenstein, Henryk Stażewski, Alina Szapocznikow), a także światowej sławy współczesnych artystów polskich (Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Krzysztof Wodiczko) czy uznanych twórców młodszej generacji (Wojciech Bąkowski, Aneta Grzeszykowska, Julita Wójcik) i mniej znanych autorów. Choć Zachęta jest galerią wystaw czasowych, reprodukcje prac z kolekcji są stale dostępne na stronie internetowej galerii na licencjach Creative Commons.

Rafał Dominik – urodzony w 1985 roku. Artysta, absolwent warszawskiej ASP (dyplom 2009 w pracowni Leona Tarasewicza). Malarz, twórca obrazów cyfrowych, murali, rzeźb, kolaży, ilustracji, filmów, mebli. Współtwórca zespołu disco-polo Galactics. Członek studia projektowego Czosnek Studio. Jego prace pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w WM Gallery Amsterdam, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, galerii Arsenał w Poznaniu.

Szymon Żydek – urodzony w 1987 roku. Kurator, producent i badacz architektury. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) oraz Royal Institute of Art w Sztokholmie (Teoria i historia architektury). Współpracownik studia architektonicznego WWAA, galerii Raster oraz Fundacji Bęc Zmiana. Członek studia projektowego Czosnek oraz Wolnego Uniwersytetu Warszawy. W swojej praktyce zajmuje się kwestiami z pogranicza architektury, sztuki i życia codziennego.

Prace artystów w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Przeciwpole
  PrzeciwpoleJerzy Kałucki1968
 • Zdjęcie pracy Pole 2
  Pole 2Jerzy Kałucki1969
 • Zdjęcie pracy Zapowiedź
  ZapowiedźJerzy Kałucki1977
 • Zdjęcie pracy Tarok
  TarokJerzy Kałucki1990
 • Zdjęcie pracy Od 0 do 100% czerni
  Od 0 do 100% czerniRyszard Winiarski1975
 • Zdjęcie pracy Przejście IV, Przejście V, Przejście VI
  Przejście IV, Przejście V, Przejście VIRyszard Winiarski1975
 • Zdjęcie pracy Losowanie dwiema kostkami
  Losowanie dwiema kostkamiRyszard Winiarski1977
 • Zdjęcie pracy 1.1.2.1.3.1...
  1.1.2.1.3.1...Ryszard Winiarski1977
 • Zdjęcie pracy Sto zdarzeń 1x1
  Sto zdarzeń 1x1Ryszard Winiarski1977
 • Zdjęcie pracy Sto zdarzeń 8x8
  Sto zdarzeń 8x8Ryszard Winiarski1977
 • Zdjęcie pracy Sto zdarzeń 10x10
  Sto zdarzeń 10x10Ryszard Winiarski1977
 • Zdjęcie pracy Gra 10x10
  Gra 10x10Ryszard Winiarski1978
 • Zdjęcie pracy Dziewiąta gra 9x9
  Dziewiąta gra 9x9Ryszard Winiarski1981
 • Zdjęcie pracy Dziesiąta gra 9x9
  Dziesiąta gra 9x9Ryszard Winiarski1981
 • Zdjęcie pracy Gra szablonu i przypadku
  Gra szablonu i przypadkuRyszard Winiarski1985
 • Zdjęcie pracy Obszar 144
  Obszar 144Ryszard Winiarski1973
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata V
  Z cyklu Przedłużenie lata V Jan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata VI
  Z cyklu Przedłużenie lata VIJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata VII
  Z cyklu Przedłużenie lata VIIJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata VIII
  Z cyklu Przedłużenie lata VIIIJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Gdy wieje wiatr
  Gdy wieje wiatrJan Dobkowski1975
 • Zdjęcie pracy Duch
  DuchJan Dobkowski1975
 • Zdjęcie pracy Akwarium
  AkwariumJan Dobkowski1975
 • Zdjęcie pracy Zespolenie
  ZespolenieJan Dobkowski1976
 • Zdjęcie pracy Próba styku
  Próba stykuJan Dobkowski1976
 • Zdjęcie pracy Otchłań
  OtchłańJan Dobkowski1976
 • Zdjęcie pracy Wszechbędąca, akcja w plenerze z udziałem Marii Dobkowskiej
  Wszechbędąca, akcja w plenerze z udziałem Marii DobkowskiejJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Przedłużenie lata, akcja na dachu pracowni artysty przy ul. Chłodnej, Warszawa
  Przedłużenie lata, akcja na dachu pracowni artysty przy ul. Chłodnej, WarszawaJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata IV
  Z cyklu Przedłużenie lata IVJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata II
  Z cyklu Przedłużenie lata IIJan Dobkowski1969
 • Kompozycję wypełniają czerwone plamy, kleksy, dziwne przekroje, niekiedy przybierające kształt poszczególnych części ciała kobiety: oczu, ust, piersi, nóg. Tło niebieskie.
  Zachłanna kobietaJan Dobkowski1970
 • Z nieforemnych, pomarańczowych plam wyłaniają się dwie postaci bez głów, pochylone do przodu, jakby się przewracały. Wyraźnie zaznaczono ich dłonie skierowane do siebie oraz uda, łydki i stopy. Tło turkusowe.
  Prowadził ślepy ślepegoJan Dobkowski1970
 • Obraz dynamiczny, radosny. Kompozycję wypełniają różnokolorowe plamy, kleksy, dziwne przekroje, niekiedy przybierające kształt poszczególnych części ciała kobiety: oczu, ust, piersi, nóg. Wydaje się, że obraz żyje własnym życiem: nogi biegną, ręce coś chwy
  EuforiaJan Dobkowski1973
 • Obraz składa się z wygiętych biało-szarych linii przypominających słoje drzewa. W części środkowej, przy górnej krawędzi elipsa, której krawędź na górze przybiera kształt ust.
  Wielki dzieńJan Dobkowski1980
 • Przez środek obrazu, wymalowana pionowa, niebieska oś. Przy niej od strony lewej i prawej zbiegają się niebiesko-fioletowe, równoległe do siebie linie. Kompozycja przypomina przedziałek i włosy równo zaczesane na dwie strony.
  Moja rzeka IIJan Dobkowski1980
 • Szare tło obrazu zamalowane gęsto białymi cienkimi równoległymi liniami. Linie pionowe tworzą cztery grupy, kształtem przypominające wysoką trawę. Linie poziomie przywołują na myśl taflę wody.
  Drzewa Jana D.Jan Dobkowski1980
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata I
  Z cyklu Przedłużenie lata IJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Z cyklu Przedłużenie lata III
  Z cyklu Przedłużenie lata IIIJan Dobkowski1969
 • Zdjęcie pracy Pejzaż
  PejzażTadeusz Dominik1988
 • Zdjęcie pracy Pejzaż
  PejzażTadeusz Dominik1986
 • Zdjęcie pracy Pejzaż XII
  Pejzaż XIITadeusz Dominik1973
 • Zdjęcie pracy Drzewa (Natura)
  Drzewa (Natura)Tadeusz Dominik
 • Poziome, rozmyte kreski w tle, w odcieniach głównie pastelowych. Na nich skośne, nieco cieńsze, w żywszych kolorach.
  Bez tytułu (Deszcz)Tadeusz Dominik1985
 • Obraz w formacie poziomego prostokąta. Tytułowy pejzaż sprowadzony niemal do abstrakcji. W lewym dolnym rogu beżowy kształt otoczony czerwonymi i pomarańczowymi obłymi formami. Po prawej ciemnobrązowy pas malowany pociągnięciami pędzla w różnych kierunkach
  Pejzaż morskiTadeusz Dominik1985
 • Zdjęcie pracy Bez tytułu
  Bez tytułuTadeusz Dominik1985
 • Zdjęcie pracy Wiosenna euforia
  Wiosenna euforiaEdward Dwurnik1974
 • Zdjęcie pracy Wolna sobota z cyklu Robotnicy
  Wolna sobota z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1974
 • Zdjęcie pracy Inżynierowie z cyklu Robotnicy
  Inżynierowie z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1974
 • Zdjęcie pracy Stegny II z cyklu Robotnicy
  Stegny II z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1975
 • Zdjęcie pracy Młodzieżowe patenty z cyklu Robotnicy
  Młodzieżowe patenty z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1976
 • Zdjęcie pracy Huta Warszawa z cyklu Robotnicy
  Huta Warszawa z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1976
 • Zdjęcie pracy Opluty z cyklu Robotnicy
  Opluty z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Robole z cyklu Robotnicy
  Robole z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1980
 • Zdjęcie pracy Lato 80 z cyklu Robotnicy
  Lato 80 z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1980
 • Zdjęcie pracy Koniec Dantona z cyklu Robotnicy
  Koniec Dantona z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1980
 • Zdjęcie pracy 170 Polityków Sztuki
  170 Polityków SztukiEdward Dwurnik1997
 • Zdjęcie pracy Lato 80 z cyklu Robotnicy
  Lato 80 z cyklu RobotnicyEdward Dwurnik1981
 • Zdjęcie pracy Romantycy
  RomantycyEdward Dwurnik1985
 • Zdjęcie pracy Karuzela II
  Karuzela IIEdward Dwurnik1985
 • Zdjęcie pracy Rewolucja
  RewolucjaEdward Dwurnik1987
 • Zdjęcie pracy Chora kobieta
  Chora kobietaEdward Dwurnik1987
 • Zdjęcie pracy Widziałem go
  Widziałem goEdward Dwurnik1987
 • Zdjęcie pracy Rypin V
  Rypin VEdward Dwurnik1967
 • Zdjęcie pracy Eliasz i Elizeusz
  Eliasz i ElizeuszEdward Dwurnik1974
 • Zdjęcie pracy Geno
  GenoEdward Dwurnik1976
 • Zdjęcie pracy Moje modele
  Moje modeleEdward Dwurnik1976
 • Zdjęcie pracy Zarząd główny ZPAP
  Zarząd główny ZPAPEdward Dwurnik1976
 • Zdjęcie pracy Wanda, Teresa
  Wanda, TeresaEdward Dwurnik1978
 • Zdjęcie pracy Portret nr 66 Franciszek Wiśniewski
  Portret nr 66 Franciszek WiśniewskiEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Portret nr 71 Dwurnikowie
  Portret nr 71 DwurnikowieEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Rodzina Mierzejewskich
  Rodzina MierzejewskichEdward Dwurnik1982
 • Zdjęcie pracy Portret nr 64 Aleksander Rysiński
  Portret nr 64 Aleksander RysińskiEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Portret nr 42 Critique d'Art (Barbara Majewska)
  Portret nr 42 Critique d'Art (Barbara Majewska)Edward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Portret nr 57 Wojciech i Marianna
  Portret nr 57 Wojciech i MariannaEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Portret nr 65 Grażyna
  Portret nr 65 GrażynaEdward Dwurnik1979
 • Zdjęcie pracy Zachęta
  ZachętaEdward Dwurnik1992
 • Zdjęcie pracy Błękitny (nr 1830)
  Błękitny (nr 1830)Edward Dwurnik1992
 • Zdjęcie pracy Błękitny (nr 2028)
  Błękitny (nr 2028)Edward Dwurnik1994
 • Zdjęcie pracy Portret nr 151 Agnieszka Morawińska
  Portret nr 151 Agnieszka MorawińskaEdward Dwurnik2006
 • Zdjęcie pracy Nasze ciotki
  Nasze ciotkiEdward Dwurnik1997
 • Zdjęcie pracy Poręba Spytkowska
  Poręba SpytkowskaMarcin Maciejowski2002
 • Zdjęcie pracy Wschód słońca w Bieszczadach (Wschód słońca w górach)
  Wschód słońca w Bieszczadach (Wschód słońca w górach)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Kolejka wąskotorowa (W górach)
  Kolejka wąskotorowa (W górach)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Miasto u stóp gór (Pejzaż)
  Miasto u stóp gór (Pejzaż)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Rysunek tuszem
  Rysunek tuszemWłodzimierz Pawlak2004
 • Zdjęcie pracy Niuanse
  NiuanseWłodzimierz Pawlak1985
 • Obraz w formacie pionowego prostokąta, bardzo wąski i wysoki. Całość malowana ekspresyjnymi, jakby niedbałymi pociągnięciami farby. Na górze żółta dłoń skierowana w dół, z kciukiem zwróconym do lewej krawędzi obrazu. Niżej biały gołąb lecący w dół. Na samy
  Obraz mistycznyWłodzimierz Pawlak1985
 • Zdjęcie pracy Adolf Hitler
  Adolf HitlerWłodzimierz Pawlak1986
 • Zdjęcie pracy Dwadzieścia jeden kościołów
  Dwadzieścia jeden kościołówWłodzimierz Pawlak1988
 • Zdjęcie pracy Dziennik nr 16
  Dziennik nr 16Włodzimierz Pawlak1990
 • Zdjęcie pracy Dziennik nr 30
  Dziennik nr 30Włodzimierz Pawlak1991
 • Zdjęcie pracy Polacy formują flagę narodową
  Polacy formują flagę narodowąWłodzimierz Pawlak1997
 • Zdjęcie pracy Dziennik nr 2
  Dziennik nr 2Włodzimierz Pawlak1989
 • Zdjęcie pracy Dziennik nr 1
  Dziennik nr 1Włodzimierz Pawlak1988
 • Zdjęcie pracy Muchy
  MuchyWłodzimierz Pawlak1983
 • Zdjęcie pracy Kompozycja abstrakcyjna - relief
  Kompozycja abstrakcyjna - reliefHenryk Stażewski1958
 • Zdjęcie pracy Nr 45 - 1973
  Nr 45 - 1973Henryk Stażewski1973
 • Zdjęcie pracy Kompozycja nr 64/74
  Kompozycja nr 64/74Henryk Stażewski1974
 • Zdjęcie pracy Nr 55
  Nr 55Henryk Stażewski1975
 • Zdjęcie pracy 55 - A
  55 - AHenryk Stażewski1975
 • Zdjęcie pracy Nr 48
  Nr 48Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 49
  Nr 49Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 81
  Nr 81Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 3
  Nr 3Henryk Stażewski1978
 • Zdjęcie pracy Nr 28
  Nr 28Henryk Stażewski1978
 • Zdjęcie pracy 1 - 1980
  1 - 1980Henryk Stażewski1980
 • Zdjęcie pracy 2 - 1982
  2 - 1982Henryk Stażewski1982
 • Na granatowym tle siedem cienkich linii w różnych kolorach. Linie poziome, pionowe i jedna skośna krzyżują się w dolnej części kompozycji.
  Bez tytułuHenryk Stażewski1985
 • Zdjęcie pracy Krajobraz
  KrajobrazJerzy Tchórzewski1954
 • Zdjęcie pracy Wieczór
  WieczórJerzy Tchórzewski1955
 • Zdjęcie pracy Nieznana okolica I
  Nieznana okolica IJerzy Tchórzewski
 • Zdjęcie pracy Nieznana okolica III
  Nieznana okolica IIIJerzy Tchórzewski1974
 • Zdjęcie pracy Gra w gwiazdy
  Gra w gwiazdyJerzy Tchórzewski1975
 • Zdjęcie pracy Gorący świat
  Gorący światJerzy Tchórzewski1975
 • Zdjęcie pracy My home is your home
  My home is your homeKrzysztof M. Bednarski1993
 • Zdjęcie pracy Hiny
  HinyKrzysztof M. Bednarski1982
 • Rzeźba z brązu pokrytego zielonkawą patyną. Wysoka kolumna złożona z realistycznych głów Karola Marksa ustawionych jedna na drugiej. Marks ma gęstą brodę, wysokie czoło i surowy wyraz twarzy. Z tyłu głowy są bardziej abstrakcyjne, jakby niedokończone; przy
  Kolumna skończona IIKrzysztof M. Bednarski1991
 • Zdjęcie pracy Moby Dick - Doppio / Podwójny
  Moby Dick - Doppio / PodwójnyKrzysztof M. Bednarski1997
 • Zdjęcie pracy La rivoluzione siamo noi /Omaggio a Joseph Beuys/
  La rivoluzione siamo noi /Omaggio a Joseph Beuys/Krzysztof M. Bednarski1986
 • Zdjęcie pracy Muzeum Społeczne, Ochota 2012 - finał
  Muzeum Społeczne, Ochota 2012 - finałKrzysztof Żwirblis2012
 • Zdjęcie pracy Muzeum Społeczne, Ochota 2012
  Muzeum Społeczne, Ochota 2012Krzysztof Żwirblis2012
 • Zdjęcie pracy Bez tytułu
  Bez tytułuPrzemysław Matecki2015
 • Zdjęcie pracy Maska
  MaskaJózef Petruk
 • Zdjęcie pracy Figura
  FiguraLech Okołów1972
 • Obraz w formacie pionowego prostokąta o żywej kolorystyce, niemal abstrakcyjny. Na pierwszym planie nieokreślony fragment konstrukcji maszyny portowej o czerwonych kanciastych formach i obłych szarych. Powyżej zwężające się ku górze białe
  Port północnyLech Okołów1973
 • Abstrakcyjny obraz w formacie pionowego prostokąta, o żywej kolorystyce. Formy przypominają konstrukcję maszyny.
  Kosmodrom 2Lech Okołów
 • Ciemnobrązowa tkanina przeznaczona do zawieszenia na ścianie w formie poziomego prostokąta. Wykonana z grubych, ciężkich, zgrzebnych włókien. Kompozycja złożona z płaskiego tła i owalnej części centralnej ze zwieszającymi się frędzlami oraz doszytymi wypuk
  La SeurMagdalena Abakanowicz1979
 • Zdjęcie pracy Bez tytułu
  Bez tytułuPiotr Janas2006
 • Zdjęcie pracy Konie na drodze
  Konie na drodzeKarol Wierusz-Kowalski
 • Rzeźba wykonana ze szkliwionej ceramiki, sklejki i połamanego krzesła. Na podniszczonym czarnym postumencie białe ceramiczne ludzkie popiersie z głową byka. Z nozdrzy zwierzęcia bucha gęsta skłębiona para, także z białej ceramiki. Rogi byka tworzą wygięte
  Bez tytułu, z serii Sztuka jest przemocąOlaf Brzeski2006
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Sztuka codzienności. W jaki sposób sztuka współczesna wpływa na świat
  Spotkanie z cyklu "Sztuka i filozofia"
 • mediateka / audio
  Codzienność sztuki. W jaki sposób świat współczesny wpływa na sztukę
  Spotkanie z cyklu "Sztuka i filozofia"
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / audio
  Sztuka w naszym wieku
  Audioprzewodnik po wystawie
 • Grafika obiektu: Premiera książki „Sztuka w naszym wieku"
  mediateka / audio
  Premiera książki „Sztuka w naszym wieku"
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / audio
  Sztuka w naszym wieku
  Oprowadzanie Tymka Borowskiego
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / audio
  Sztuka w naszym wieku
  Oprowadzanie Dawida Radziszewskiego
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / audio
  Sztuka w naszym wieku
  Oprowadzanie Iwo Zmyślonego
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / audio
  Sztuka w naszym wieku
  Oprowadzanie Bogny Świątkowskiej
 • Grafika obiektu: Zachęta. Grudzień 2015, styczeń 2016
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Grudzień 2015, styczeń 2016
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Fundacja Sztuki Polskiej ING
  mediateka / foldery / teksty
  Fundacja Sztuki Polskiej ING
  Rozmowa Anetą Prasał-Wiśniewską, Magdą Kochanowską, Marią Rubersz i Kamilą Bondar
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / plakaty
  Sztuka w naszym wieku
  Rafał Dominik i Szymon Żydek oraz kolekcje Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Fundacji Sztuki Polskiej ING
 • Grafika obiektu: Sztuka w naszym wieku
  mediateka / wideo dokumentacja
  Sztuka w naszym wieku
  Rafał Dominik i Szymon Żydek oraz kolekcje Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Fundacji Sztuki Polskiej ING
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Wydarzenia wernisażowe
  12.12.2015 (SOB) 14:00
  Wydarzenia wernisażowe
  Sztuka w naszym wieku
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie autorskie po wystawie "Sztuka w naszym wieku"
  17.12.2015 (CZW) 18:00
  Oprowadzanie autorskie po wystawie "Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć / Zobaczyć
  18.12.2015 (PT) 12:15
  Patrzeć / Zobaczyć
  Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie "Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie "Sztuka w naszym wieku"
  20.12.2015 (ND) 12:30
  Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie "Sztuka w naszym wieku"
  Rzeźbimy komiks
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie Tymka Borowskiego po wystawie „Sztuka w naszym wieku"
  07.01.2016 (CZW) 18:00
  Oprowadzanie Tymka Borowskiego po wystawie „Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka codzienności. W jaki sposób sztuka współczesna wpływa na świat?
  13.01.2016 (ŚR) 17:00
  Sztuka codzienności. W jaki sposób sztuka współczesna wpływa na świat?
  Wykład dr. Mateusza Skrzeczkowskiego
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie Dawida Radziszewskiego po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  14.01.2016 (CZW) 18:00
  Oprowadzanie Dawida Radziszewskiego po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Sztuka w naszym wieku"
  17.01.2016 (ND) 12:30
  Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Sztuka w naszym wieku"
  Inspiruj się!
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie dla dzieci po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  17.01.2016 (ND) 14:00
  Oprowadzanie dla dzieci po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok sali ekspozycyjnej, po przekątnej; na środku duży, kolorowy obiekt przypominający schematyczną makietę rzeźby terenu, z wzniesieniem. Nad makietą trzy czerwone strzałki podwieszone pod sufitem sugerują kierunek od lewej do prawej. Makieta kolorowa: n
  19.01.2016 (WT) 17:00
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób z dysfunkcją wzroku na wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna
  20.01.2016 (ŚR) 17:30
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób z dysfunkcją słuchu na wystawie „Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Premiera książki „Sztuka w naszym wieku"
  20.01.2016 (ŚR) 18:00
  Premiera książki „Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie Iwo Zmyślonego po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  21.01.2016 (CZW) 18:00
  Oprowadzanie Iwo Zmyślonego po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty z cyklu „Co robi artysta?" dla rodzin z dziećmi z autyzmem
  23.01.2016 (SOB) 12:30
  Warsztaty z cyklu „Co robi artysta?" dla rodzin z dziećmi z autyzmem
  Na dobry sen
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie Bogny Świątkowskiej po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  28.01.2016 (CZW) 18:00
  Oprowadzanie Bogny Świątkowskiej po wystawie „Sztuka w naszym wieku”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Autorskie oprowadzanie na finisaż wystawy "Sztuka w naszym wieku"
  31.01.2016 (ND) 18:00
  Autorskie oprowadzanie na finisaż wystawy "Sztuka w naszym wieku"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
E-KSIĘGARNIA
 • Publikacje Zachęty
  28,00 złBardzo nam się podoba

Informacje

Sztuka w naszym wieku
Rafał Dominik i Szymon Żydek oraz kolekcje Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Fundacji Sztuki Polskiej ING
12.12.2015 – 31.01.2016

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Partner wspierający zakup prac do kolekcji Zachęty:
ing

Patroni medialni:
StolicaThe Warsaw VoiceArtinfo.pl