Zaraz po wojnie

03.10.2015 – 10.01.2016 Zaraz po wojnie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

kuratorki: Joanna Kordjak, Agnieszka Szewczyk
współpraca: Magdalena Komornicka

Chaos, nędza, masowe repatriacje, powszechny strach przed Armią Czerwoną, ale też powrotem Niemców, szerzący się bandytyzm, szabrownictwo, samosądy, pogromy – to wstrząsający obraz Polski zaraz po wojnie. Na ten obraz składa się rozbicie dotychczasowych struktur społecznych, destabilizacja państwa, nieufność wobec nowej, komunistycznej władzy, ale też wykorzystywana przez zimnowojenną propagandę niepewność nowych granic.

Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie. Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej – opisanej przez Marcina Zarembę „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Jaką funkcję miała pełnić w niej sztuka? Jak negocjowała swoje miejsce i język? W jakiej sytuacji debiutowali młodzi? Czy wojna i rok 1945 stanowią rzeczywiście cezurę, od której wszystko zaczynało się od nowa, czy też owe rewolucyjne czasy stawały się szansą na realizację wcześniejszych postulatów i koncepcji (osiedli robotniczych czy „taniego i pięknego mebla dla wszystkich”) ?

Wystawa prezentująca kilkaset obiektów z różnych dziedzin sztuki oraz bogaty materiał archiwalny koncentruje się na pokazaniu kilku istotnych problemów. Kluczowym zagadnieniem jest powiązanie sztuki i polityki, działalność w obszarze kultury specyficznych dla tego okresu instytucji (Czytelnik, Biuro Odbudowy Stolicy, Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji) oraz rola sztuki w propagandzie służącej legitymizacji nowej władzy i nowych granic (np. Wystawa Ziem Odzyskanych). Kolejnym ważnym tematem jest problem odbudowy kraju ze zniszczeń – niemal całkowita zagłada stolicy otworzyła przed urbanistami i architektami możliwości realizacji nierzadko utopijnych wizji. Niezwykle istotny i dyskutowany w tym okresie temat Zagłady i sposobów jej upamiętniania (m.in. pomniki, muzea otwierane na terenach obozów koncentracyjnych) prezentowany jest na wystawie w kontekście powojennego antysemityzmu.

Lejtmotywem wystawy jest temat ruin: od koncepcji ruiny jako architektury, poprzez antropomorficzną wizję okaleczonego miasta czy antycznej ruiny, po wymagający pragmatycznych rozwiązań problem odgruzowywania miast czy charakterystycznego dla tego okresu budownictwa z prefabrykatów z gruzobetonu.

Wiodącą rolę odgrywa fotografia – zarówno artystyczna, reportażowa, jak i dokumentacyjna – jako medium, w którym najlepiej dała o sobie znać specyfika czasu, ale też najsilniej wykorzystywane wówczas narzędzie propagandy. Nasycająca sferę wizualną lat powojennych (poprzez prasę czy albumy fotograficzne) niezwykłą liczbą obrazów okrucieństwa i przemocy, odcisnęła wyraźne piętno na sztuce tego czasu.

Na wystawie prezentujemy prace m.in.: Mieczysława Bermana, Jana Bogusławskiego, Mariana Bogusza, Jana Bułhaka, Marii Chrząszczowej, Zbigniewa Dłubaka, Xawerego Dunikowskiego, Krystyny Gorazdowskiej, Marii Jaremy, Feliksa Szczęsnego Kowarskiego, Tadeusza Kantora, Julii Kotarbińskiej, Aleksandra Krzywobłockiego, Tadeusza Kulisiewicza, Bronisława Kupca, Jana Kurzątkowskiego, Bohdana Lacherta, Alfreda Lenicy, Bronisława Linke, Jadwigi Maziarskiej, Macieja Nowickiego, Jerzego Nowosielskiego, Fortunaty Obrąpalskiej, Julii Pirotte, Erny Rosenstein, Jerzego Skarżyńskiego, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego, Leona Marka Suzina, Heleny i Szymona Syrkusów, Feliksa Topolskiego, Henryka Tomaszewskiego, Tadeusza Trepkowskiego, Bolesława Utkina, Stefana Wegnera, Marka Włodarskiego, Władysława Wołkowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Wojciecha i Stanisława Zameczników.

Prace artystów w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Asymetria
  AsymetriaZbigniew Dłubak1987
 • Sześć pionowych żółtych pasów i jeden poziomy przecinający je w górnej części kompozycji. Tło między żółtymi pasami jest ciemnoszare, rozjaśnia się od lewej do prawej krawędzi.
  System efemeryczny 3Zbigniew Dłubak1974
 • Żółty pas, jakby promień, namalowany od środka obrazu do lewego górnego rogu. Spod jasnoszarej farby delikatnie prześwituje osiem innych promieni, które razem z żółtym promieniem tworzą kształt gwiazdy.
  Movens 7Zbigniew Dłubak1966
 • W zamalowane na szaro kwadratowe płótno wpisany jest mniejszy, lekko pochylony kwadrat w innym odcieniu szarości.
  Asymetria 54Zbigniew Dłubak1993
 • Zdjęcie pracy Plansza dydaktyczna I /1-4/
  Plansza dydaktyczna I /1-4/Zbigniew Dłubak1948
 • Zdjęcie pracy Parasol i kobieta
  Parasol i kobietaTadeusz Kantor1967
 • Zdjęcie pracy Głowa
  GłowaTadeusz Kantor1967
 • Zdjęcie pracy Wschód słońca w Bieszczadach (Wschód słońca w górach)
  Wschód słońca w Bieszczadach (Wschód słońca w górach)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Kolejka wąskotorowa (W górach)
  Kolejka wąskotorowa (W górach)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Miasto u stóp gór (Pejzaż)
  Miasto u stóp gór (Pejzaż)Jerzy Nowosielski1963
 • Zdjęcie pracy Źródło
  ŹródłoErna Rosenstein1965
 • Zdjęcie pracy Spalenie czarownicy
  Spalenie czarownicyErna Rosenstein1966
 • Zdjęcie pracy Gdzieś daleko altana
  Gdzieś daleko altanaErna Rosenstein1977
 • Zdjęcie pracy Zmierzch obrazu
  Zmierzch obrazuErna Rosenstein1978
 • Zdjęcie pracy Wieczność rodzi chwilę
  Wieczność rodzi chwilęErna Rosenstein1982
 • Zdjęcie pracy Wodotrysk ognia i ciszy
  Wodotrysk ognia i ciszyErna Rosenstein1982
 • Zdjęcie pracy Kompozycja abstrakcyjna - relief
  Kompozycja abstrakcyjna - reliefHenryk Stażewski1958
 • Zdjęcie pracy Nr 45 - 1973
  Nr 45 - 1973Henryk Stażewski1973
 • Zdjęcie pracy Kompozycja nr 64/74
  Kompozycja nr 64/74Henryk Stażewski1974
 • Zdjęcie pracy Nr 55
  Nr 55Henryk Stażewski1975
 • Zdjęcie pracy 55 - A
  55 - AHenryk Stażewski1975
 • Zdjęcie pracy Nr 48
  Nr 48Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 49
  Nr 49Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 81
  Nr 81Henryk Stażewski1976
 • Zdjęcie pracy Nr 3
  Nr 3Henryk Stażewski1978
 • Zdjęcie pracy Nr 28
  Nr 28Henryk Stażewski1978
 • Zdjęcie pracy 1 - 1980
  1 - 1980Henryk Stażewski1980
 • Zdjęcie pracy 2 - 1982
  2 - 1982Henryk Stażewski1982
 • Na granatowym tle siedem cienkich linii w różnych kolorach. Linie poziome, pionowe i jedna skośna krzyżują się w dolnej części kompozycji.
  Bez tytułuHenryk Stażewski1985
 • Zdjęcie pracy Martwa natura z jabłkami
  Martwa natura z jabłkamiAndrzej Wróblewski1947
 • Zdjęcie pracy Sztuka ludowa
  Sztuka ludowaAndrzej Wróblewski1954
 • Zdjęcie pracy Martwa natura z jabłkami i głową
  Martwa natura z jabłkami i głowąAndrzej Wróblewski1954
 • Zdjęcie pracy Chmury
  ChmuryWładysław Strzemiński1947
 • Zdjęcie pracy Chmury
  ChmuryWładysław Strzemiński1947
 • Zdjęcie pracy Metamorfoza
  MetamorfozaAlfred Lenica1960
 • Zdjęcie pracy Pieniny - Grywałd
  Pieniny - GrywałdBolesław Utkin1953
 • Zdjęcie pracy Pieniny - Grywałd
  Pieniny - GrywałdBolesław Utkin1953
 • Zdjęcie pracy Muzykanci
  MuzykanciMarek Włodarski1938
 • Zdjęcie pracy Wielki książe z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Wielki książe z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Natella Abaszwili z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Natella Abaszwili z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Mateczka Gruzja z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Mateczka Gruzja z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Głupi kuzyn z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Głupi kuzyn z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Rzeźba ze świątyni z cyklu Indie
  Rzeźba ze świątyni z cyklu IndieTadeusz Kulisiewicz1956
 • Zdjęcie pracy Matka z cyklu Indie
  Matka z cyklu IndieTadeusz Kulisiewicz1956
 • Zdjęcie pracy Pejzaż z Szemblarku
  Pejzaż z SzemblarkuTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Ostewki - Szlembark
  Ostewki - SzlembarkTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Brazylia - Pejzaż z Parany
  Brazylia - Pejzaż z ParanyTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Na drodze z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Na drodze z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Wóz z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Wóz z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Matka Courage z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Matka Courage z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Szkice II z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Szkice II z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Szkice I z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Szkice I z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Katarzyna z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Katarzyna z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Śmierć Katarzyny z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Śmierć Katarzyny z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Matka Courage i kucharz z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Matka Courage i kucharz z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Matka Courage z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Matka Courage z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Żołnierze z cyklu Matka Courage B. Brechta
  Żołnierze z cyklu Matka Courage B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1963
 • Zdjęcie pracy Akt
  AktTadeusz Kulisiewicz1968
 • Zdjęcie pracy Głowa kobiety
  Głowa kobietyTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Głowa kobiety
  Głowa kobietyTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kasia
  KasiaTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kasia (Szlembark)
  Kasia (Szlembark)Tadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Maja
  MajaTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Hanka
  HankaTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Głowa
  GłowaTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Ptak
  PtakTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja I z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Kompozycja I z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja II z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Kompozycja II z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja III z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Kompozycja III z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja IV z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Kompozycja IV z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja V z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Kompozycja V z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja VI z cyklu Godzina śródziemnomorska J Parandowskiego
  Kompozycja VI z cyklu Godzina śródziemnomorska J ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Kompozycja VII z cyklu Godzina śródziemnomorska J Parandowskiego
  Kompozycja VII z cyklu Godzina śródziemnomorska J ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Głowa I z cyklu Godzina śródziemnomorska J Parandowskiego
  Głowa I z cyklu Godzina śródziemnomorska J ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Głowa II z cyklu Godzina śródziemnomorska J Parandowskiego
  Głowa II z cyklu Godzina śródziemnomorska J ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Głowa III z cyklu Godzina śródziemnomorska J. Parandowskiego
  Głowa III z cyklu Godzina śródziemnomorska J. ParandowskiegoTadeusz Kulisiewicz1969
 • Zdjęcie pracy Bez tytułu (głowa)
  Bez tytułu (głowa)Tadeusz Kulisiewicz1970
 • Zdjęcie pracy Laguna
  LagunaTadeusz Kulisiewicz
 • Zdjęcie pracy z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Żołnierze z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Żołnierze z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Narzeczony z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Narzeczony z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
 • Zdjęcie pracy Gubernatorowa i adwokaci z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. Brechta
  Gubernatorowa i adwokaci z cyklu Kaukaskie koło kredowe - B. BrechtaTadeusz Kulisiewicz1955
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Pozostałości życia, pozostałości śmierci – czy ruiny należą do przeszłości, czy do nas?
  Spotkanie z cyklu "Sztuka i filozofia"
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Polska 1944–1949: jak wkraczało nowe – prof. Andrzej Paczkowski
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Wielka Trwoga. Polska 1944–1947 - wykład dra. hab. Marcina Zaremby
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Tu już dla was nie ma miejsca. Formy zapisu doświadczenia żydowskiego pierwszych lat w powojennej Polsce - wykład prof. dra. hab. Jacka Leociaka
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Audioprzewodnik po wystawie
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Lewica i surrealizm – wykład Doroty Jareckiej
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Lata 40. – niemożliwa dekada – wykład prof. Andrzeja Turowskiego
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / audio
  Zaraz po wojnie
  Jak rozmawiać o latach 40.? Dyskusja na finisaż wystawy
 • Grafika obiektu: Zachęta. Wrzesień, październik, listopad 2015
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Wrzesień, październik, listopad 2015
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Zachęta. Grudzień 2015, styczeń 2016
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Grudzień 2015, styczeń 2016
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Just After the War
  mediateka / książki
  Just After the War
  Digital publication
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / plakaty
  Zaraz po wojnie
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / plakaty
  Zaraz po wojnie
 • Grafika obiektu: Zaraz po wojnie
  mediateka / wideo dokumentacja
  Zaraz po wojnie
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Zaraz po wojnie
  04.10.2015 (ND) 12:15
  Zaraz po wojnie
  Oprowadzanie kuratorskie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  08.11.2015 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Listopadowe poniedziałki z Zachętą
  09.11.2015 (PN) 18:00
  Listopadowe poniedziałki z Zachętą
  Oprowadzania tematyczne po wystawie „Zaraz po wojnie”:
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna
  10.11.2015 (WT) 17:00
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób z dysfunkcją wzroku na wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej
  13.11.2015 (PT) 17:00
  W piątek o piątej
  Oprowadzanie tematyczne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Listopadowe poniedziałki z Zachętą
  16.11.2015 (PN) 18:00
  Listopadowe poniedziałki z Zachętą
  Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Lata 40. – niemożliwa dekada – prof. Andrzej Turowski
  18.11.2015 (ŚR) 17:00
  Lata 40. – niemożliwa dekada – prof. Andrzej Turowski
  Wykład towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej
  20.11.2015 (PT) 17:00
  W piątek o piątej
  Oprowadzanie tematyczne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Nikt nie woła
  24.11.2015 (WT) 18:00
  Nikt nie woła
  Pokaz filmu
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Pozostałości życia, pozostałości śmierci — czy ruiny należą do przeszłości, czy do nas?
  25.11.2015 (ŚR) 17:00
  Pozostałości życia, pozostałości śmierci — czy ruiny należą do przeszłości, czy do nas?
  Spotkanie towrzyszące wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć / Zobaczyć
  27.11.2015 (PT) 12:15
  Patrzeć / Zobaczyć
  Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie "Zaraz po wojnie"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej
  27.11.2015 (PT) 17:00
  W piątek o piątej
  Oprowadzanie tematyczne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Nieludowa ludowość. Jak wzornictwo miało połączyć wieś z miastem – dr Piotr Korduba
  02.12.2015 (ŚR) 17:00
  Nieludowa ludowość. Jak wzornictwo miało połączyć wieś z miastem – dr Piotr Korduba
  Wykład towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty rodzinne
  06.12.2015 (ND) 12:00
  Warsztaty rodzinne
  towarzyszące wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  06.12.2015 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna
  08.12.2015 (WT) 17:30
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób z dysfunkcją słuchu na wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Skarb
  08.12.2015 (WT) 18:00
  Skarb
  Pokaz filmu towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie"
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Przed obrazem ruin. Widmowość i melancholia – prof. Marta Leśniakowska
  09.12.2015 (ŚR) 17:00
  Przed obrazem ruin. Widmowość i melancholia – prof. Marta Leśniakowska
  Wykład towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  11.12.2015 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  Realizmy powojenne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W PIĄTEK O PIĄTEK. OPROWADZANIE TEMATYCZNE
  18.12.2015 (PT) 17:00
  W PIĄTEK O PIĄTEK. OPROWADZANIE TEMATYCZNE
  Wzornictwo zaraz po wojnie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć / Zobaczyć
  05.01.2016 (WT) 12:15
  Patrzeć / Zobaczyć
  Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie "Zaraz po wojnie"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątek. Oprowadzanie tematyczne
  08.01.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątek. Oprowadzanie tematyczne
  Straszne obrazy
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Jak rozmawiać o latach 40.?
  09.01.2016 (SOB) 16:00
  Jak rozmawiać o latach 40.?
  Dyskusja na finisaż wystawy „Zaraz po wojnie"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Finisażowe oprowadzanie po wystawie „Zaraz po wojnie”
  10.01.2016 (ND) 17:00
  Finisażowe oprowadzanie po wystawie „Zaraz po wojnie”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta

Informacje

Zaraz po wojnie
03.10.2015 – 10.01.2016

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30