W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
Realizmy powojenne

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

Dyskusja o realizmie w polskiej prasie drugiej połowy lat czterdziestych dotyczyła kierunku polityki kulturalnej: czy będzie ona odwoływać się do modelu liberalnego czy odgórnie narzucanych rozwiązań (jak radziecki socrealizm)? Rozszerzanie formuły realizmu, która mogłaby pomieścić także abstrakcję czy surrealizm, wydawało się szansą na swobodny rozwój sztuki nowoczesnej. Spór o realizm w literaturze i malarstwie wiązał się jednocześnie z kluczowym dla tego czasu poszukiwaniem adekwatnego języka opisującego doświadczenie wojny i Zagłady.

prowadzenie: Paweł Freus

Specjalne piątkowe oprowadzanie po wystawie Zaraz po wojnie. Różne tematy, różne problemy i za każdym razem inny wybór omawianych prac pozwalają jeszcze lepiej zapoznać się z wystawą.

 


Pozostałe oprowadzania w tym cyklu:

 • Wzornictwo zaraz po wojnie – 18 grudnia
 • Straszne obrazy – 8 stycznia

przewodnicy: Paweł Freus, Sara Herczyńska, Paula Kaniewska, Marcin Matuszewski, Magdalena Zięba

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 03.10.2015 – 10.01.2016
  Zaraz po wojnie

  Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • ludzie zgromadzeni przed opisami na wystawie.
  27.11 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 30.11 (ŚR) 18:00
  Spotkanie z Małgorzatą Czyńską, autorką książki "Kobiety z obrazów. Polki"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta