Przed obrazem ruin. Widmowość i melancholia – prof. Marta Leśniakowska
Wykład towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie”

Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny

W jakim stopniu doświadczenie wojny przetworzone w doświadczenie obrazu staje się jej metaforą (obrazem ekwiwalentnym) w wymiarze tak indywidualnym, jak zbiorowym? Podczas wykładu rozważane będzie doświadczenie obrazu jako jedno z najmniej wyjaśnionych pojęć, powiązane z kwestią pamięci aktywnej i pasywnej, czyli pamięci wpisanej w kulturowe artefakty i angażowanej w procesy produkowania pamięci za pomocą projekcji wyobrażeniowej, kształtowanej przez pamięć ikonograficzną. Chodzi jednak nie o konwencje obrazowania, determinowane psychologiczną ciekawością oglądania destrukcji i cierpienia, ale o to, jak krytyczny wymiar tych obrazów ulega neutralizacji jako przedmiot estetycznego przetworzenia.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 03.10.2015 – 10.01.2016
  Zaraz po wojnie

  Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Plakat teatralny
  29.01 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok wystawy, rysunki w ramach eksponowane na zielonych ścianach. W tle zwiedzająca w różowym swetrze,
  04.02 (SOB) 17:00
  Saturday Artwalk
  Kulisiewicz. Succinct Beauty
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie, sylwatka artysty na tle białej ściany w galerii.
  05.02 (ND) 12:15
  Stasys Eidrigevičius !Reakcje
  Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta