W piątek o piątek. Oprowadzanie tematyczne
Straszne obrazy

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

Ogrom zdjęć dokumentujących okrucieństwo zbrodni wojennych, nasycających sferę wizualną wielką liczbą „strasznych obrazów”, to charakterystyczny znak tamtego czasu. Docierały one do szerokiego odbiorcy za pośrednictwem popularnych czasopism takich jak „Przekrój”, albumów fotograficznych, kartek pocztowych. Niedawne osobiste doświadczenia przeważającej części społeczeństwa przywoływano w dokumentach fotograficznych aby to, co „niewyobrażalne” nie osunęło się sferę nierealności i zapomnienia. Wprzęgnięte z oczywistych powodów w machinę propagandową stanowią szczególny dowód radykalizmu czasu „zaraz po wojnie”.

prowadzenie: Paula Kaniewska

Specjalne piątkowe oprowadzanie po wystawie „Zaraz po wojnie”. Różne tematy, różne problemy i za każdym razem inny wybór omawianych prac pozwalają jeszcze lepiej zapoznać się z wystawą.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 03.10.2015 – 10.01.2016
  Zaraz po wojnie

  Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • ludzie zgromadzeni przed opisami na wystawie.
  27.11 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 30.11 (ŚR) 18:00
  Spotkanie z Małgorzatą Czyńską, autorką książki "Kobiety z obrazów. Polki"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta