Zimna rewolucja Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

27.05 – 19.09.2021 Zimna rewolucja Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

kuratorzy: Joanna Kordjak, Jérôme Bazin
współpraca: Michał Kubiak

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

partnerzy projektu: Muzeum Narodowe i Galeria Narodowa w Budapeszcie; Narodowe Archiwum Filmowe, Praga; Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława

Wystawa zrealizowana przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

współpraca: Rumuński Instytut Kultury, Węgierski Instytut Kultury, Instytut Słowacki w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum Warszawa, Université Paris-Est Créteil, Instytut Adama Mickiewicza

Pobierz Program wydarzeń towarzyszących wystawie „Zimna rewolucja” (pdf)

W „zimnym” klimacie lat 50. – narastających napięć międzynarodowych i umacniania się dyktatur komunistycznych – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dokonała się rewolucja społeczna. Była to rewolucja w znaczeniu głębokich przeobrażeń prowadzących do ustanowienia nowych hierarchii społecznych i urzeczywistnienia „dyktatury proletariatu”, ściśle powiązanych z gwałtowną industrializacją i urbanizacją w tej części Europy. 

Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących wówczas przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

Sztukę tamtego okresu sprowadza się na ogół do przepojonych wiarą w świetlaną przyszłość wizerunków radosnych robotników czy heroicznych przedstawień ich pracy, to jednak tylko część produkcji wizualnej socrealizmu. Aby nakreślić jej pełniejszy, bardziej zniuansowany obraz, kuratorzy sięgają po dzieła odbiegające od tych stereotypowych wyobrażeń, często dalekie od propagandowego entuzjazmu, niekiedy naznaczone melancholią czy niepokojem. Podejmują polemikę z utrwalonym przekonaniem, że socrealizm był odciętym od rzeczywistości społecznej „spektaklem, który kreował nową rzeczywistość” (Evgeny Dobrenko). Spośród licznych przedstawień wybierają takie, które dotychczas pozostawały w cieniu, a dziś mogą rzucić nowe światło na surowe realia tamtej epoki. Skupiają uwagę na roli, jaką w tworzeniu socjalistycznego ładu społecznego i dowartościowywaniu nowych elit odgrywały kultura i sztuka. Świadomi rozbieżności między prezentowanymi obrazami a rzeczywistą sytuacją aktorów społecznych śledzą losy robotników (migracje ze wsi do miasta, zdobywanie nowej pozycji zawodowej, określanie na nowo własnej tożsamości) i próbują za pomocą wybranych dzieł uchwycić towarzyszące im emocje: entuzjazm, niepokoje i rozczarowania. Wystawa pokazuje zmieniające się oblicze klasy robotniczej: konflikty i napięcia w obrębie tej niejednorodnej grupy, a także jej niejednoznaczny stosunek do władzy. Jednym z założeń projektu jest także włączenie socrealizmu (nazywanego wielkim Innym XX wieku) w procesy transformacji sztuki XX stulecia i ukazanie go w jego zaskakującej różnorodności i wieloznaczności. 

Tytuł Zimna rewolucja odnosi się oczywiście do kontekstu politycznego zimnej wojny (choć w tamtych czasach pojęcie to nie było w użyciu językach krajów Europy Środkowo-Wschodniej), a przede wszystkim do klimatu zamrożenia politycznego epoki stalinizmu: aktów arbitralnej przemocy i strachu. Określenie „zimny/a” prowokuje także pytania o stopień zaangażowania całego społeczeństwa w rewolucję lat 50. i temperaturę rewolucyjnego zapału, z jakim przystępowano do budowania nowego świata. 

Na wystawie znajdą się prace m.in. takich artystów jak Aurél Bernáth, Walerian Borowczyk, Hans Grundig, Renato Guttuso, Wojciech Fangor, Emil Filla, Arno Fischer, Jiří Kroha, Jan Lenica, Max Lingner, János Mattis-Teutsch, Andrzej Munk, Evelyn Richter, Willi Sitte, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Jiří Trnka, Werner Tübke, Kurt Weiler, Andrzej Wróblewski, Karel Zeman

 

Wystawie towarzyszy publikacja:
Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959, red. Jérôme Bazin, Joanna Kordjak, Mousse Publishing, Adam Mickiewicz Institute, Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw–Milan 2020


Tibor Honty, Letni wieczór, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława 

Wystawy
4/5

Prace na wystawie

 • Zdjęcie pracy Tibor Honty, „Letni wieczór”, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Tibor Honty, „Letni wieczór”, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
 • Zdjęcie pracy Tadeusz Trepkowski, „Bądź czujny wobec wroga narodu”, 1953, plakat, 97 × 67 cm, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości, Warszawa
  Tadeusz Trepkowski, „Bądź czujny wobec wroga narodu”, 1953, plakat, 97 × 67 cm, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości, Warszawa
 • Zdjęcie pracy Ladislav Guderna, „Żołnierze w sali klubowej”, 1952, olej na sklejce, 94 × 149.3 cm, dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Ladislav Guderna, „Żołnierze w sali klubowej”, 1952, olej na sklejce, 94 × 149.3 cm, dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
 • Zdjęcie pracy Karol Kallay, „Spartakiada”, 1955, fotografia, 59 × 49 cm, dzięki uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Karol Kallay, „Spartakiada”, 1955, fotografia, 59 × 49 cm, dzięki uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
Towarzyszące wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Konferencja
  29.01 – 31.01.2020
  Konferencja
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane wydarzenia
 • Widok wystawy, zdjęcie czarno-białe Na ścianie projekcja przedstawiająca ćwiczące osoby, ustawione w rzędy, w takich samych biało-czarnych strojach, wykonujące takie same gesty. Projekcja odbija się w szybie gabloty na pierwszym planie.
  25.06 (PT) 12:00
  Realizm socjalistyczny w sztukach plastycznych w Polsce
  Wykład online Barbary Dąbrowskiej z cyklu „Patrzeć/zobaczyć. Spotkanie dla dorosłych 60+”
  Online | ZOOMZOOM
 • Zdjęcie: widok sali ekspozycyjnej. Na ścianach w dużym zagęszczeniu widzą dzieła sztuki - grafiki i plakaty. Widoczne są również dwie zwiedzające - stoją tyłem i czytają opisy do prac.
  27.06 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie przedstawiające wystawę. Na ścianach wiszą zdjęcia, wyświetlana jest projekcja, na pierwszym planie duża, przeszklona gablota z planem miasta. Nad gablotą pochyla się kobieta z dzieckiem na rękach. Dziewczynka patrzy w obiektyw.
  04.07 (ND) 12:30
  Bociania rewolucja
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Na obrazie namalowane kreski w różnych kolorach, wypełniające całe płótno, przebiegające na skos, z góry do dołu. Tło stanowią poziome linie, też w różnych kolorach, szerokie na grubość pędzla.
  11.07 (ND) 12:30
  Zimny deszcz
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Prawie cały kadr wypełnia olejny obraz w złotej ramie, przedstawiający ludzi na tle budowanej fabryki. Obrazowi przygląda się kobieta z dzieckiem na ręku, zwrócona tyłem do widza.
  08.08 (ND) 12:30
  Nowa przestrzeń – nowe doznania
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie z wystawy. Na pierwszym planie przeszklona gablota z przedmiotami codziennego użytku z lat 50, na drugim planie, na ścianie, wiszą kolorowe reklamowe plakaty z epoki.
  22.08 (ND) 12:30
  Fabrykowanie
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Upowszechnienie kultury w latach 50.: na styku praktyki i ideologii (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Poniedziałkowe pałace (architektura i wnętrza socrealistycznych domów kultury w Polsce) (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 5 (w języku angielskim i polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Reklama w kulturze wizualnej codzienności w komunistycznej Czechosłowacji (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 6 (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Społeczne podziały klasy robotniczej w latach 50. (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Miejska i wiejska architektura Hunedoary (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 7 (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dawne społeczności w nowym świecie: etniczne portrety Lipowan i Tatarów w Rumunii (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  „Kobiety w socjalizmie“. Projekt dokumentalny wschodnioniemieckiej fotografki Evelyn Richter (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Przerwana kariera Anki. Socrealistyczne filmy Joanny Broniewskiej-Kozickiej (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 8 (w języku angielskim i polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Podsumowanie (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Kiedy obrazy patrzyły na robotników
  mediateka / foldery / teksty
  Kiedy obrazy patrzyły na robotników
  Joanna Kordjak, Jérôme Bazin

Informacje

Zimna rewolucja
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
27.05 – 19.09.2021

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30                                    

 

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej:
Visegrad Fund

Partnerami projektu są Muzeum Narodowe i Galeria Narodowa w Budapeszcie; Narodowe Archiwum Filmowe, Praga; Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława:
hungarian national gallerynarodni filmowysłowacka galeria

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej:
FWPN

Współpraca: Rumuński Instytut Kultury, Węgierski Instytut Kultury, Instytut Słowacki w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum Warszawa, Université Paris-Est Créteil, Instytut Adama Mickiewicza:
rumuński instytutwęgierski instytutInstytut Słowackibułgarski instytutCzeskie Centrumculture.pl