Zimna rewolucja Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

27.05 – 10.10.2021 Zimna rewolucja Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

kuratorzy: Joanna Kordjak, Jérôme Bazin
współpraca: Michał Kubiak

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

partnerzy projektu: Muzeum Narodowe i Galeria Narodowa w Budapeszcie; Narodowe Archiwum Filmowe, Praga; Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława

Wystawa zrealizowana przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

współpraca: Rumuński Instytut Kultury, Węgierski Instytut Kultury, Instytut Słowacki w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum Warszawa, Université Paris-Est Créteil, Instytut Adama Mickiewicza

W „zimnym” klimacie lat 50. – narastających napięć międzynarodowych i umacniania się dyktatur komunistycznych – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dokonała się rewolucja społeczna. Była to rewolucja w znaczeniu głębokich przeobrażeń prowadzących do ustanowienia nowych hierarchii społecznych i urzeczywistnienia „dyktatury proletariatu”, ściśle powiązanych z gwałtowną industrializacją i urbanizacją w tej części Europy. 

Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących wówczas przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

Sztukę tamtego okresu sprowadza się na ogół do przepojonych wiarą w świetlaną przyszłość wizerunków radosnych robotników czy heroicznych przedstawień ich pracy, to jednak tylko część produkcji wizualnej socrealizmu. Aby nakreślić jej pełniejszy, bardziej zniuansowany obraz, kuratorzy sięgają po dzieła odbiegające od tych stereotypowych wyobrażeń, często dalekie od propagandowego entuzjazmu, niekiedy naznaczone melancholią czy niepokojem. Podejmują polemikę z utrwalonym przekonaniem, że socrealizm był odciętym od rzeczywistości społecznej „spektaklem, który kreował nową rzeczywistość” (Evgeny Dobrenko). Spośród licznych przedstawień wybierają takie, które dotychczas pozostawały w cieniu, a dziś mogą rzucić nowe światło na surowe realia tamtej epoki. Skupiają uwagę na roli, jaką w tworzeniu socjalistycznego ładu społecznego i dowartościowywaniu nowych elit odgrywały kultura i sztuka. Świadomi rozbieżności między prezentowanymi obrazami a rzeczywistą sytuacją aktorów społecznych śledzą losy robotników (migracje ze wsi do miasta, zdobywanie nowej pozycji zawodowej, określanie na nowo własnej tożsamości) i próbują za pomocą wybranych dzieł uchwycić towarzyszące im emocje: entuzjazm, niepokoje i rozczarowania. Wystawa pokazuje zmieniające się oblicze klasy robotniczej: konflikty i napięcia w obrębie tej niejednorodnej grupy, a także jej niejednoznaczny stosunek do władzy. Jednym z założeń projektu jest także włączenie socrealizmu (nazywanego wielkim Innym XX wieku) w procesy transformacji sztuki XX stulecia i ukazanie go w jego zaskakującej różnorodności i wieloznaczności. 

Tytuł Zimna rewolucja odnosi się oczywiście do kontekstu politycznego zimnej wojny (choć w tamtych czasach pojęcie to nie było w użyciu językach krajów Europy Środkowo-Wschodniej), a przede wszystkim do klimatu zamrożenia politycznego epoki stalinizmu: aktów arbitralnej przemocy i strachu. Określenie „zimny/a” prowokuje także pytania o stopień zaangażowania całego społeczeństwa w rewolucję lat 50. i temperaturę rewolucyjnego zapału, z jakim przystępowano do budowania nowego świata. 

Na wystawie znajdą się prace m.in. takich artystów jak Aurél Bernáth, Walerian Borowczyk, Hans Grundig, Renato Guttuso, Wojciech Fangor, Emil Filla, Arno Fischer, Jiří Kroha, Max Lingner, János Mattis-Teutsch, Andrzej Munk, Evelyn Richter, Willi Sitte, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Jiří Trnka, Werner Tübke, Kurt Weiler, Andrzej Wróblewski, Karel Zeman

 

Wystawie towarzyszy publikacja:
Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959, red. Jérôme Bazin, Joanna Kordjak, Mousse Publishing, Adam Mickiewicz Institute, Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw–Milan 2020


Tibor Honty, Letni wieczór, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława 

Prace na wystawie

 • Zdjęcie pracy Tibor Honty, „Letni wieczór”, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Tibor Honty, „Letni wieczór”, 1952, fotografia, 59.2 × 48.1 cm, uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
 • Zdjęcie pracy Tadeusz Trepkowski, „Bądź czujny wobec wroga narodu”, 1953, plakat, 97 × 67 cm, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości, Warszawa
  Tadeusz Trepkowski, „Bądź czujny wobec wroga narodu”, 1953, plakat, 97 × 67 cm, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości, Warszawa
 • Zdjęcie pracy Ladislav Guderna, „Żołnierze w sali klubowej”, 1952, olej na sklejce, 94 × 149.3 cm, dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Ladislav Guderna, „Żołnierze w sali klubowej”, 1952, olej na sklejce, 94 × 149.3 cm, dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
 • Zdjęcie pracy Karol Kallay, „Spartakiada”, 1955, fotografia, 59 × 49 cm, dzięki uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława
  Karol Kallay, „Spartakiada”, 1955, fotografia, 59 × 49 cm, dzięki uprzejmości dzięki uprzejmości Słowackiej Galerii Narodowej, Bratysława

Przewodnik po wystawie (PJM)

00:00/00:00
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Upowszechnienie kultury w latach 50.: na styku praktyki i ideologii (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Poniedziałkowe pałace (architektura i wnętrza socrealistycznych domów kultury w Polsce) (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 5 (w języku angielskim i polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Reklama w kulturze wizualnej codzienności w komunistycznej Czechosłowacji (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 6 (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Społeczne podziały klasy robotniczej w latach 50. (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Miejska i wiejska architektura Hunedoary (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 7 (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dawne społeczności w nowym świecie: etniczne portrety Lipowan i Tatarów w Rumunii (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  „Kobiety w socjalizmie“. Projekt dokumentalny wschodnioniemieckiej fotografki Evelyn Richter (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Przerwana kariera Anki. Socrealistyczne filmy Joanny Broniewskiej-Kozickiej (w języku polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Dyskusja # 8 (w języku angielskim i polskim)
 • Grafika obiektu: Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / audio
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Podsumowanie (w języku angielskim)
 • Grafika obiektu: Wystawa 3D: Zimna rewolucja
  mediateka / dokumentacja 3D
  Wystawa 3D: Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
 • mediateka / filmy
  Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak (z polskimi napisami)
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / filmy
  Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  Oprowadzanie kuratorskie Jérôme’a Bazina
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  mediateka / filmy
  Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / filmy
  Zimna rewolucja
  Spacer po Eisenhüttenstadt z Martinem Maleschką
 • Grafika obiektu: Kiedy obrazy patrzyły na robotników
  mediateka / foldery / teksty
  Kiedy obrazy patrzyły na robotników
  Joanna Kordjak, Jérôme Bazin
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / plakaty
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / plakaty
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / plakaty
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / plakaty
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja
  mediateka / plakaty
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Konferencja
  29.01 – 31.01.2020
  Konferencja
  Zimna Rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948–1959
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 06.06.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Oprowadzanie kuratorskie Jérôme’a Bazina
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 09.06.2021 (ŚR) 19:00
  Pocztówka z 1956: Narodowe stereotypy i klisze ideologiczne w Czechosłowacji
  Wykład Muriel Blaive
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie: widok sali ekspozycyjnej. Na ścianach w dużym zagęszczeniu widzą dzieła sztuki - grafiki i plakaty. Widoczne są również dwie zwiedzające - stoją tyłem i czytają opisy do prac.
  13.06.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 17.06.2021 (CZW) 19:00
  Kto się boi soreli?
  Wykład Alexandry Kusej
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • widok sali wystawowej. Na ścianie projekcja filmu (kobiety w kostiumach kąpielowych wymachują zwiewną tkaniną), na środku gabloty przykryte szkłem, pochyla się nad nimi młody człowiek. Na ścianie z prawej strony prace oprawione w przeszklone ramy.
  18.06.2021 (PT) 12:30
  Patrzeć/zobaczyć
  Oprowadzenie dla dorosłych 60+ na wystawie „Zimna rewolucja”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 20.06.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie: widok sali ekspozycyjnej. Na ścianach w dużym zagęszczeniu widzą dzieła sztuki - grafiki i plakaty. Widoczne są również dwie zwiedzające - stoją tyłem i czytają opisy do prac.
  20.06.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 23.06.2021 (ŚR) 19:00
  Geneza spartakiad. Wizualizacja czeskich masowych widowisk sportowych
  Wykład Anny Hejmovej
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Widok wystawy, zdjęcie czarno-białe Na ścianie projekcja przedstawiająca ćwiczące osoby, ustawione w rzędy, w takich samych biało-czarnych strojach, wykonujące takie same gesty. Projekcja odbija się w szybie gabloty na pierwszym planie.
  25.06.2021 (PT) 12:00
  Realizm socjalistyczny w sztukach plastycznych w Polsce
  Wykład online Barbary Dąbrowskiej z cyklu „Patrzeć/zobaczyć. Spotkanie dla dorosłych 60+”
  Online | ZOOMZOOM
 • Zdjęcie: widok sali ekspozycyjnej. Na ścianach w dużym zagęszczeniu widzą dzieła sztuki - grafiki i plakaty. Widoczne są również dwie zwiedzające - stoją tyłem i czytają opisy do prac.
  27.06.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • czarno-białe zdjęcie: na pierwszym planie mężczyzna stojący na skale, patrzący w dół. W oddali, w dolinie, miasteczko pełne drewnianych domów
  30.06.2021 (ŚR) 19:00
  Motory rozwoju: Chłopi, robotnicy i traktory w latach 50.
  Wykład Juliany Maxim
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 04.07.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie przedstawiające wystawę. Na ścianach wiszą zdjęcia, wyświetlana jest projekcja, na pierwszym planie duża, przeszklona gablota z planem miasta. Nad gablotą pochyla się kobieta z dzieckiem na rękach. Dziewczynka patrzy w obiektyw.
  04.07.2021 (ND) 12:30
  Bociania rewolucja
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 11.07.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Na obrazie namalowane kreski w różnych kolorach, wypełniające całe płótno, przebiegające na skos, z góry do dołu. Tło stanowią poziome linie, też w różnych kolorach, szerokie na grubość pędzla.
  11.07.2021 (ND) 12:30
  Zimny deszcz
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 18.07.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 25.07.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Zbliżenie na... Ladislava Gudernę
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 25.07.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 01.08.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 08.08.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Prawie cały kadr wypełnia olejny obraz w złotej ramie, przedstawiający ludzi na tle budowanej fabryki. Obrazowi przygląda się kobieta z dzieckiem na ręku, zwrócona tyłem do widza.
  08.08.2021 (ND) 12:30
  Nowa przestrzeń – nowe doznania
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 15.08.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 22.08.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 24.08.2021 (WT) 18:00
  Socrealizm według studentów
  Etiudy z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Obraz olejny; grupa młodych mężczyzn w roboczych strojach z narzędziami w rękach. Na pierwszym planie pięciu dumnie kroczy, w tle czterech siedzi i ich obserwuje.
  29.08.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Zbliżenie na… Hansa Mattisa-Teutscha
  Online | FacebookOnline | Facebook
 • Zdjęcie z wystawy. Na pierwszym planie przeszklona gablota z przedmiotami codziennego użytku z lat 50, na drugim planie, na ścianie, wiszą kolorowe reklamowe plakaty z epoki.
  29.08.2021 (ND) 12:30
  Fabrykowanie
  Letnie warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–9 lat
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Czarno-białe zdjęcie. Po lewej stronie młody mężczyzna widoczny z profilu siedzi pod oknem. Naprzeciwko niego obiekt w kształcie walca z naklejonymi zdjęciami portretów kobiet i mężczyzn.
  31.08.2021 (WT) 18:00
  Nasza droga do domu – historie zmieniającej życie dekady
  Wykład Andrei Pócsik
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Zdjęcie: sala wystawowa, na ścianie dwa obrazy - większy i mniejszy, pomiędzy nimi rzeźba ludzkiej postaci ustawiona profilem, naprzeciw rzeźby stoi dziecko z czerwonym plecakiem.
  05.09.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Mapa świata zewnętrznego
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 05.09.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Kadr z animacji lalkowej. Po lewej stronie na pierwszym planie lalka chłopca ukazana z profilu. Po prawej stronie oparta o drzewo lalka dziewczyny z długimi blond warkoczami.
  07.09.2021 (WT) 18:00
  Stare czeskie legendy
  Pokaz filmu
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • 12.09.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Przestrzeń pracy — przestrzeń życia
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 12.09.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie z wystawy. Na pierwszym planie w szklanych gablotach różnorodne sprzęty gospodarstwa domowego, w tle na ścianach plakaty w ramach.
  14.09.2021 (WT) 17:00
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Zimna rewolucja”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie: Sala ekspozycyjna, na pierwszym planie rzeźba przedstawiająca męską sylwetkę, obok popiersie mężczyzny. Na ścianie kadr z filmu pokazujący mężczyznę pijącego piwo z butelki.
  14.09.2021 (WT) 18:00
  Amatorzy
  Film amatorski w Polsce i Czechosłowacji w latach 50.
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • 19.09.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Obrazy robotników
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 19.09.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie przedstawiające kobietę z dzieckiem na ręku oglądającą obraz, na którym widać stojących ludzi i budowę domów w tle.
  19.09.2021 (ND) 12:30
  Warsztaty rodzinne
  Dziewczyny i traktory
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie: widok sali wystawowej. W szklanych gablotach prezentowane są przedmioty codziennego użytku: zabawki, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego.
  26.09.2021 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Rzeczy użyteczne
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 26.09.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • czarno-białe zdjęcie: widok wystawy; na ścianie projekcja z rzędami gimnastyczek; ten sam obraz odbija się w szklanej gablocie.
  30.09.2021 (CZW) 17:00
  Zachęta miga! na wystawie „Zimna rewolucja”
  Zachęta na FKBB 2021
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 03.10.2021 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok wystawy. Na ścianie projekcja przedstawiająca rzędy ludzi w białoczarnych sportowych strojach wykonujących te same gesty. Projekcja odbija się w szklanej gablocie na pierwszym planie. Pod ścianami dwie osoby oglądające wystawę.
  03.10.2021 (ND) 12:30
  Spartakiada
  Warsztaty rodzinne (godz. 12.30 i 15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 09.10.2021 (SOB) 12:15
  Zimna rewolucja
  Finisażowe oprowadzanie kuratorskie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 09.10.2021 (SOB) 14:00
  Zimna rewolucja
  Finisażowe oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie: widok wystawy. W centralnej części ścianka w kolorze drewna o harmonijkowym kształcie. Prezentowane są na niej obrazy - głownie portrety. W tle - na białej ścianie - widoczne są kolejne prace.
  09.10.2021 (SOB) 16:00
  Экскурсия по выставке «Холодная революция» на русском языке
  (oprowadzanie w języku rosyjskim po wystawie „Zimna rewolucja”)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 10.10.2021 (ND) 19:00
  Premiera online książki „Zimna rewolucja. Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 12.10.2021 (WT) 18:00
  Losy kobiet
  Pokaz filmu towarzyszący wystawie „Zimna rewolucja”
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • 13.10.2021 (ŚR) 19:00
  Budowanie socjalistycznego krajobrazu przemysłowego. Węgierskie studium przypadku
  Wykład Barbary Dudás (w języku angielskim)
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 17.10.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Spacer po Eisenhüttenstadt z Martinem Maleschką
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty

Informacje

Zimna rewolucja
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
27.05 – 10.10.2021

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej:
Visegrad Fund

Partnerami projektu są Muzeum Narodowe i Galeria Narodowa w Budapeszcie; Narodowe Archiwum Filmowe, Praga; Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława:
hungarian national gallerynarodni filmowysłowacka galeria narodowa

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej:
FWPN

Współpraca: Rumuński Instytut Kultury, Węgierski Instytut Kultury, Instytut Słowacki w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum Warszawa, Université Paris-Est Créteil, Instytut Adama Mickiewicza:
instytut rumuński instytut węgierskiInstytut Słowackibułgarski instytutCzeskie Centrumculture.pl