Grafika obiektu: Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
00:00/00:00
Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak
filmy

Data powstania: 20.06.2021

Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak — współautorki wystawy Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

Joanna Kordjak — historyczka sztuki, kuratorka w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki. Zajmuje się polską sztuką XX wieku, zwłaszcza okresem powojennym. Autorka i współautorka wielu wystaw, m.in. Andrzej Wróblewski 1927–1959 (2007); Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna (2013); Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych (2014); Zaraz po wojnie (2015); Polska — kraj folkloru? (2016); Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 (2018), Lalki: teatr, film, polityka (2019) oraz redaktorka publikacji im towarzyszących. Laureatka nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy (2015).

Powiązana wystawa

 • 27.05 – 10.10.2021
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

  Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących w ówczesnym okresie przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta

Powiązane wydarzenie

 • 20.06.2021 (ND) 11:00
  Zimna rewolucja
  Oprowadzanie kuratorskie Joanny Kordjak
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959filmy
  Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959
  Oprowadzanie kuratorskie Jérôme’a Bazina