Geneza spartakiad. Wizualizacja czeskich masowych widowisk sportowych
Wykład Anny Hejmovej

Facebook Zachęty
live stream

 Wydarzenie w języku angielskim. Live stream na Facebooku Zachęty i kanale Youtube.

Tematem wykładu są transformacje ciała, ruchu i przestrzeni w realizacjach widowisk kultury fizycznej oraz interpretacja ich strategii projektowych. Forma łącząca te trzy elementy nieustannie się zmienia, a treść powstałych obrazów nieustannie migruje. Zgodnie z tym założeniem można w spartakiadach wyróżnić cztery znaczące punkty odniesienia: aspekt kultury helleńskiej (sformułowany przez Miroslava Tyrša), sztukę ludową i folklor, taniec nowoczesny i rytm oraz sowiecką kulturę fizyczną.

Dr Anna Hejmová jest absolwentką Wydziału Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze. Jej praca doktorska koncentrowała się na wizualnej formie festiwali folklorystycznych w XX wieku w kontekście politycznym, kulturowym i społecznym. Studiowała nauki społeczne i polityczne w Wyższej Szkole Mediów i Dziennikarstwa w Pradze oraz ukończyła studia magisterskie z wiedzy o teatrze na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Karola. Anna Hejmová jest współautorką publikacji Czech Theatre Photography 1859–2017, a także licznych artykułów o teatrze, scenografii i fotografii. Pracuje w dziale zbiorów i archiwów Instytutu Sztuki i Teatru oraz w Akademii Sztuki, Architektury i Wzornictwa w Pradze.

Pobierz Program wydarzeń towarzyszących wystawie „Zimna rewolucja” (pdf)

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej:
Visegrad Fund

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 27.05 – 10.10.2021
  Zimna rewolucja
  Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959

  Kuratorzy wystawy podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących w ówczesnym okresie przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Osoba w czerni stojąca na tle białej sali wystawowej. Na ścianie plakaty.
  13.08 (SOB) 14:00
  Екскурсія виставкою «С’юзан Могул. Чи так створюється легенда?» українською мовою
  (oprowadzanie w języku ukraińskim)
  Захента — Національна галерея мистецтв.Захента — Національна галерея мистецтв.
 • osoba w czerni stojąca na tle białej sali wystawowej. Na ścianie plakaty.
  13.08 (SOB) 16:00
  Экскурсия по выставке «Сьюзан Могул. Так ли создаётся легенда?» на русском языке
  (oprowadzanie w języku rosyjskim)
  Захента — Национальная галерея искусствЗахента — Национальная галерея искусств
 • Dziewczyna dotykająca tortu w kolorach polskiej flagi.
  14.08 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  12:15 i 14:15
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Rzeźba. Model Zachęty pokryty strzechą - karmnik dla ptaków.
  14.08 (ND) 16:00
  Знайомимося з Захентою!
  Недільна екскурсія українською
  Захента — Національна галерея мистецтв.Захента — Національна галерея мистецтв.