Podróżnicy

14.05 – 21.08.2016 Podróżnicy

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

kuratorka: Magdalena Moskalewicz
współpraca ze strony Zachęty: Magdalena Komornicka

Wystawa opowiada o podróży w odniesieniu do historii i teraźniejszości regionu, w którym swoboda przemieszczania się była do niedawna luksusem dostępnym niewielu. Otwarcie na świat po rewolucji 1989 roku oraz włączenie w procesy globalizacyjne umożliwiły obywatelom byłego bloku wschodniego wyjazdy i wymianę międzynarodową na zupełnie nową skalę. Ukształtowały one dzisiejszą tożsamość regionu w równym stopniu co nowy ustrój polityczny i gospodarczy.

Przez kolejne dwie dekady postępujące kapitalizm i globalizacja niosły nas konsekwentnie coraz dalej, szybciej i pewniej, aż przyzwyczailiśmy się myśleć o nich w kategoriach rozwoju o wektorze zwróconym tylko w jedną stronę — naprzód! Ale dziś wiemy także, że był to moment tyle istotny w nowoczesnej historii Europy, co wyjątkowy. Obecny kryzys wywołany napływem nowych imigrantów do Europy pokazuje, że nasze uczestnictwo w tej globalnej wymianie było i jest jednokierunkowe. Nie jesteśmy skłonni dzielić się przywilejami, których dostąpiliśmy najpierw po upadku muru berlińskiego, a później wstępując do Unii Europejskiej. Dużo chętniej wyjeżdżamy niż gościmy u siebie obcych.

Prace prezentowane na wystawie Podróżnicy opowiadają tak o wyjazdach wakacyjnych, dalekich wyprawach, jak i migracjach. Koncentrują się na okresie od połowy XX wieku do dziś — od zamkniętych granic podzielonej, zimnowojennej Europy do napędzanego przez kapitalizm przyspieszenia pierwszych dekad XXI wieku. Oferują spojrzenie na kilka ostatnich dziesięcioleci w historii Europy Środkowo-Wschodniej oczami współczesnych artystów pochodzących z tego regionu — krajów byłego Bloku Wschodniego, dawnego ZSRR i dawnej Jugosławii — często migrantów w pierwszym i drugim pokoleniu.

23 artystów z 15 krajów pokazuje, jak pomiędzy naszą częścią Europy a innymi regionami świata przepływają osoby, towary oraz idee. Twórcy ci opowiadają o turystach marzących w czasach zimnej wojny o dalekich podróżach, dla których swoboda przemieszczania się była synonimem wolności politycznej. O podróżnikach, którzy w dalekich wyprawach odkrywają zapomniane historie opuszczonych miejsc. O dawnych i współczesnych migrantach z tożsamością ukształtowaną na przecięciu języków i kultur. Ale również o przedmiotach, jakie wszyscy ci wędrowcy zabierają ze sobą. Obrazach, które mają przypominać o domu, a które dla innych stają się źródłem wiedzy o świecie. Towarach, które w odległych krajach przemieniają się w ambasadorów swojej kultury. Dziełach sztuki, których cyrkulacja poza miejsce pochodzenia, staje się podstawą budowania kanonów. Artyści prezentują różnorodne środki transportu, jak statki, pociągi i autobusy czy też wizy oraz pozwolenia — umożliwiające lub ograniczające osobistą mobilność. Odkrywając wzbogacającą wartość podróży, pokazują jednocześnie napięcia nieuchronnie powstające pomiędzy poetyckością samego doświadczenia a sytuacją polityczną, która tę podróż uwarunkowała.

Większość z nas zna swojskość tylko jednego domu i jednej kultury. Podróżnik korzysta z daru wielu różnych punktów widzenia. Jego perspektywa pozwala nam odkryć i zrozumieć wartość innych miejsc i narodów, ale również spojrzeć na siebie jak na obcego.  Spojrzenie Podróżników na doświadczenie wędrówki w sztuce artystów z Europy Środkowo-Wschodniej jest taką właśnie próbą rzucenia światła na współczesną tożsamość regionu.

Podróżnicy_materiały prasowe (pdf)

artyści: Adéla Babanová, Daniel Baker , Olga Czernyszewa, Wojciech Gilewicz, Pravdoliub Ivanov, C.T. Jasper i Joanna Malinowska, Irina Korina, Taus Makhacheva, Porter McCray, Alban Muja, Ilona Németh i Jonathan Ravasz, Roman Ondak, Tímea Anita Oravecz, Adrian Paci, Vesna Pavlović, Dushko Petrovich, Janek Simon, Radek Szlaga i Honza Zamojski, Maja Vukoje, Sislej Xhafa 

Prace na wystawie

 • Zdjęcie pracy Adéla Babanová, Powrót do Adriaportu, 2013, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki i PRAGOPROJEKT, a.s.
  Adéla Babanová, Powrót do Adriaportu, 2013, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki i PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Zdjęcie pracy Adrian Paci, Kolumna,
 2013, kadr wideo, dzięki uprzejmości artysty i galerii Kaufmann Repetto, Mediolan/Nowy Jork
  Adrian Paci, Kolumna,
 2013, kadr wideo, dzięki uprzejmości artysty i galerii Kaufmann Repetto, Mediolan/Nowy Jork
 • Zdjęcie pracy Vesna Pavlović, Fototeka, 2013/2016 (fragment), z serii Tkanina socjalizmu, 2013/2016, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Historii Jugosławii, Belgrad
  Vesna Pavlović, Fototeka, 2013/2016 (fragment), z serii Tkanina socjalizmu, 2013/2016, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Historii Jugosławii, Belgrad
 • Zdjęcie pracy Wojciech Gilewicz, Painter’s Painting, 2015, kadr wideo, dzięki uprzejmości artysty
  Wojciech Gilewicz, Painter’s Painting, 2015, kadr wideo, dzięki uprzejmości artysty
 • Zdjęcie pracy Maja Vukoje, Kostka cukru, 2015, akryl, cukier, kawa, juta, fot. Roland Krauss, dzięki uprzejmości artystki i Galerie Martin Janda, Wiedeń
  Maja Vukoje, Kostka cukru, 2015, akryl, cukier, kawa, juta, fot. Roland Krauss, dzięki uprzejmości artystki i Galerie Martin Janda, Wiedeń
 • Zdjęcie pracy Alban Muja, Berati, z serii „My Name Their City", 2012, wydruk cyfrowy, dzięki uprzejmości artysty
  Alban Muja, Berati, z serii „My Name Their City", 2012, wydruk cyfrowy, dzięki uprzejmości artysty
 • Zdjęcie pracy Sislej Xhafa, Parasol, 2011, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Continua San Gimignano / Pekin / Les Moulins / Hawana
  Sislej Xhafa, Parasol, 2011, dzięki uprzejmości artysty i Galleria Continua San Gimignano / Pekin / Les Moulins / Hawana
 • Zdjęcie pracy Taus Makhacheva, Gamsutl, 2012, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki
  Taus Makhacheva, Gamsutl, 2012, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki
 • Zdjęcie pracy Olga Czernyszewa, Pociąg, 2003, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki
  Olga Czernyszewa, Pociąg, 2003, kadr wideo, dzięki uprzejmości artystki
 • Zdjęcie pracy Halka/Haiti. 18°48′05′′N 72°23′01′′W
  Halka/Haiti. 18°48′05′′N 72°23′01′′WC.T. Jasper, Joanna Malinowska2015
 • Zdjęcie pracy Porter McCray, „15 Polish Painters, 1961”, 2016, wykład performatywny, obrazy, fotografie i archiwalia z koelekcji Museum of American Art, Berlin
  Porter McCray, „15 Polish Painters, 1961”, 2016, wykład performatywny, obrazy, fotografie i archiwalia z koelekcji Museum of American Art, Berlin
 • Zdjęcie pracy Dushko Petrovich, „El Oso Carnal”, 2013-2016, akryl, papier, dzięki uprzejmości artysty
  Dushko Petrovich, „El Oso Carnal”, 2013-2016, akryl, papier, dzięki uprzejmości artysty
 • Zdjęcie pracy Timea Anita Oravecz, „Nr IV”, z cyklu „Czas utracony”, 2015, ręcznie haftowana tkanina, dzięki uprzejmości artystki
  Timea Anita Oravecz, „Nr IV”, z cyklu „Czas utracony”, 2015, ręcznie haftowana tkanina, dzięki uprzejmości artystki
 • Zdjęcie pracy Sislej Xhafa, „Barka”, 2011, instalacja, dzięki uprzejmości artysty i GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Pekin / Les Moulins / Hawana
  Sislej Xhafa, „Barka”, 2011, instalacja, dzięki uprzejmości artysty i GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Pekin / Les Moulins / Hawana
 • Zdjęcie pracy Janek Simon, „Alang Transfer”, 2016, instalacja, dzięki uprzejmości artysty i Galerii Raster, Warszawa
  Janek Simon, „Alang Transfer”, 2016, instalacja, dzięki uprzejmości artysty i Galerii Raster, Warszawa
 • Zdjęcie pracy Ilona Nemeth i Jonathan Ravasz, „Powrót”, 2013, obiekt, dzięki uprzejmości artystów
  Ilona Nemeth i Jonathan Ravasz, „Powrót”, 2013, obiekt, dzięki uprzejmości artystów
 • Zdjęcie pracy Radek Szlaga i Honza Zamojski, „Transatlantyk”, 2012 (rekonstrukcja 2016), instalacja, dzięki uprzejmości artystów i galerii LETO, Warszawa
  Radek Szlaga i Honza Zamojski, „Transatlantyk”, 2012 (rekonstrukcja 2016), instalacja, dzięki uprzejmości artystów i galerii LETO, Warszawa
 • Zdjęcie pracy Daniel Baker, „Copse”, 2006, emalia, drewno, dzięki uprzejmości artysty
  Daniel Baker, „Copse”, 2006, emalia, drewno, dzięki uprzejmości artysty
 • Zdjęcie pracy Roman Ondak, „ Casting Anitnomads”, 2000, 120 barwnych fotografii, dzięki uprzejmości artysty i Pomeranz Collection, Wiedeń
  Roman Ondak, „ Casting Anitnomads”, 2000, 120 barwnych fotografii, dzięki uprzejmości artysty i Pomeranz Collection, Wiedeń
 • Zdjęcie pracy Pravdoliub Ivanov, „Loaded”, 2010, dzięki uprzejmości artysty, Tiroche DeLeon Collection i Art Ventage PCC Ltd.
  Pravdoliub Ivanov, „Loaded”, 2010, dzięki uprzejmości artysty, Tiroche DeLeon Collection i Art Ventage PCC Ltd.
Audioprzewodnik i materiały prasowe do wystawy
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / audio
  Podróżnicy
  Audioprzewodnik po wystawie
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / foldery / teksty
  Podróżnicy
  Materiały prasowe
Gadżet towarzyszący wystawie
 • Grafika obiektu: KUBEK 52˚14'21.6"N 21˚00'41.5"E
  mediateka / galeria zdjęć
  KUBEK 52˚14'21.6"N 21˚00'41.5"E
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Śmierć podróżnika - spotkanie z prof. Anną Wieczorkiewicz i dr hab. Anną Horolets - cykl „Rozmowy podróżne”
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Jak dziecko doświadcza podróży? Spotkanie z Anną Alboth, autorką bloga „Rodzina bez granic”
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Doświadczanie podróży. Spotkanie z Łukaszem Superganem i Kamilą Kielar - cykl „Rozmowy podróżne”
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Radek Szlaga i Honza Zamojski - cykl spotkań z artystami
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  O kondycji współczesnej literatury podróżniczej - spotkanie z dr Moniką Sznajderman i Dariuszem Fedorem - cykl „Rozmowy podróżne”
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Niesłuchane! Pozafonograficzne zapisy sonosfery - wykład dr. hab. Dariusza Brzostka
 • mediateka / audio
  Podróżnicy
  Wojciech Gilewicz - cykl spotkań z artystami towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / audio
  Podróżnicy
  Audioprzewodnik po wystawie
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / audio
  Podróżnicy
  Gabriela Górska - Woda - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Filip Madejski - Drzewo - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Filip Madejski - Kamienie - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Mara Small - Maszty - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Kasia Łukasiewicz - Silniki - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Małgorzata Żurada - Piramida - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Małgorzata Żurada - Szyb - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Martyna Laska - Woda - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Katarzyna Królikowska - Wietrzenie - nagranie z warsztatów Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa do źródeł Kanału Bródnowskiego
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / filmy
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa na południowy biegun Warszawy
 • Grafika obiektu: Zachęta. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2016
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2016
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / foldery / teksty
  Podróżnicy
  Materiały prasowe
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / galeria zdjęć
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa do źródeł Kanału Bródnowskiego
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / galeria zdjęć
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa - Kajakowa ekspedycja w nieznane
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / galeria zdjęć
  Podróżnicy
  Wydarzenia towarzyszące wystawie
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / galeria zdjęć
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa — Wulkan Radiowo — ekspedycja rowerowa wokół magicznej góry
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / galeria zdjęć
  Podróżnicy
  Mikrowyprawa na południowy biegun Warszawy
 • Grafika obiektu: Halka/Haiti
  mediateka / książki
  Halka/Haiti
  18°48'05"N 72°23'01"W C.T. Jasper & Joanna Malinowska
 • Grafika obiektu: Warsztaty dla niesłyszącej młodzieży, w cyklu Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym.
  mediateka / PJM
  Warsztaty dla niesłyszącej młodzieży, w cyklu Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym.
  Zaproszenie
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / plakaty
  Podróżnicy
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / plakaty
  Podróżnicy
 • Grafika obiektu: Podróżnicy
  mediateka / wideo dokumentacja
  Podróżnicy
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: O podróżujących wystawach.
  14.05.2016 (SOB) 16:00
  O podróżujących wystawach.
  Wykład-performans Portera McCray
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie kuratorskie Magdaleny Moskalewicz po wystawie „Podróżnicy”
  15.05.2016 (ND) 12:15
  Oprowadzanie kuratorskie Magdaleny Moskalewicz po wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: C.T. Jasper i Joanna Malinowska
  19.05.2016 (CZW) 18:00
  C.T. Jasper i Joanna Malinowska
  Cykl spotkań z artystami towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  20.05.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Ptasi wędrowcy w Ogrodzie Saskim
  21.05.2016 (SOB) 08:00
  Ptasi wędrowcy w Ogrodzie Saskim
  Spacer ornitologiczny ze Stanisławem Łubieńskim
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Halka/Haiti 18°48'05"N 72°23'01"W C.T. Jasper i Joanna Malinowska
  22.05.2016 (ND) 17:00
  Halka/Haiti 18°48'05"N 72°23'01"W C.T. Jasper i Joanna Malinowska
  Premiera polskiej wersji językowej książki
  Zachęta / Księgarnia ArtystycznaZachęta / Księgarnia Artystyczna
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna. Spotkanie ze sztuką współczesną dla osób niesłyszących na wystawie „Podróżnicy”
  24.05.2016 (WT) 17:30
  Sztuka dostępna. Spotkanie ze sztuką współczesną dla osób niesłyszących na wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Fitzcarraldo
  24.05.2016 (WT) 18:00
  Fitzcarraldo
  Pokaz filmu
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  27.05.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Obiekty podróżujące
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  29.05.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Doświadczanie podróży - spotkanie z Łukaszem Superganem i Kamilą Kielar.
  31.05.2016 (WT) 18:00
  Doświadczanie podróży - spotkanie z Łukaszem Superganem i Kamilą Kielar.
  Cykl „Rozmowy podróżne”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Pragnienie przekraczania granic. Wykład dr Anny Szyjkowskiej-Piotrowskiej.
  01.06.2016 (ŚR) 17:00
  Pragnienie przekraczania granic. Wykład dr Anny Szyjkowskiej-Piotrowskiej.
  Spotkanie z cyklu Sztuka i filozofia
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Podróżnicy¨
  01.06.2016 (ŚR) 17:00
  Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Podróżnicy¨
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: O podróżujących wystawach. Wykład-performans Portera McCray
  02.06.2016 (CZW) 18:00
  O podróżujących wystawach. Wykład-performans Portera McCray
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Jak dziecko doświadcza podróży?
  03.06.2016 (PT) 18:00
  Jak dziecko doświadcza podróży?
  Spotkanie z Anną Alboth, autorką bloga „Rodzina bez granic”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  05.06.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Portret podróżnika. Warsztaty rodzinne
  05.06.2016 (ND) 12:30
  Portret podróżnika. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Śmierć podróżnika - spotkanie z prof. Anną Wieczorkiewicz i dr hab. Anną Horolets
  06.06.2016 (PN) 18:00
  Śmierć podróżnika - spotkanie z prof. Anną Wieczorkiewicz i dr hab. Anną Horolets
  Cykl „Rozmowy podróżne”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Wielka podróż.
  07.06.2016 (WT) 18:00
  Wielka podróż.
  Pokaz filmu
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Radek Szlaga i Honza Zamojski.
  09.06.2016 (CZW) 18:00
  Radek Szlaga i Honza Zamojski.
  Cykl spotkań z artystami towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty świadomego podróżowania post-turysta.pl
  11.06.2016 (SOB) 16:00
  Warsztaty świadomego podróżowania post-turysta.pl
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Podróż po planszy. Warsztaty rodzinne
  12.06.2016 (ND) 12:30
  Podróż po planszy. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Kto tam śpiewa?
  14.06.2016 (WT) 18:00
  Kto tam śpiewa?
  Pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: O kondycji współczesnej literatury podróżniczej - spotkanie z dr Moniką Sznajderman i Dariuszem Fedorem.
  16.06.2016 (CZW) 18:00
  O kondycji współczesnej literatury podróżniczej - spotkanie z dr Moniką Sznajderman i Dariuszem Fedorem.
  Cykl „Rozmowy podróżne”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć / zobaczyć. Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie „Podróżnicy”
  17.06.2016 (PT) 12:15
  Patrzeć / zobaczyć. Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  17.06.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Biurokracja, kapitalizm i rytm natury. O czasie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Odkrywamy nowy ląd! Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Podróżnicy”.
  18.06.2016 (SOB) 12:00
  Odkrywamy nowy ląd! Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Podróżnicy”.
  W ramach cyklu „Podróże w czasie i przestrzeni”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Podróże w czasie i przestrzeni. Autorskie oprowadzania i warsztaty przygotowane przez wolontariuszki Zachęty
  18.06.2016 (SOB) 12:00
  Podróże w czasie i przestrzeni. Autorskie oprowadzania i warsztaty przygotowane przez wolontariuszki Zachęty
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty z cyklu „Co robi artysta?" dla rodzin z dziećmi z autyzmem
  18.06.2016 (SOB) 12:30
  Warsztaty z cyklu „Co robi artysta?" dla rodzin z dziećmi z autyzmem
  Podróżnicy
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  19.06.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Czyja to piosenka?: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  21.06.2016 (WT) 18:00
  Czyja to piosenka?: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Niesłuchane! Pozafonograficzne zapisy sonosfery.
  23.06.2016 (CZW) 18:00
  Niesłuchane! Pozafonograficzne zapisy sonosfery.
  Wykład dr. hab. Dariusza Brzostka
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  24.06.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Obiekty podróżujące
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe.
  25.06.2016 (SOB) 12:00
  Słuchokrąg podróżnika — miejskie pocztówki dźwiękowe.
  Warsztaty dźwiękowe i field recording dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Mikrowyprawa do źródeł kanału Bródnowskiego
  29.06.2016 (ŚR) 17:30
  Mikrowyprawa do źródeł kanału Bródnowskiego
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  01.07.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Artystki i artyści w podróży
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Warsztaty rodzinne. Obrazy do jedzenia
  03.07.2016 (ND) 12:30
  Warsztaty rodzinne. Obrazy do jedzenia
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Skradziony balon: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  05.07.2016 (WT) 21:00
  Skradziony balon: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Klubojadalnia EufemiaKlubojadalnia Eufemia
 • Grafika wydarzenia: Kajakowa ekspedycja w nieznane
  10.07.2016 (ND) 10:00
  Kajakowa ekspedycja w nieznane
  Mikrowyprawy
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cienie i utopie. Warsztaty rodzinne
  10.07.2016 (ND) 12:30
  Cienie i utopie. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Osiemdziesiąt listów: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  12.07.2016 (WT) 21:00
  Osiemdziesiąt listów: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  17.07.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Jak się masz, Vero: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  19.07.2016 (WT) 21:00
  Jak się masz, Vero: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  22.07.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Obiekty podróżujące
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Ptasie podróże. Warsztaty rodzinne
  24.07.2016 (ND) 12:30
  Ptasie podróże. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Przypadek dla poczatkującego kata: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  26.07.2016 (WT) 21:00
  Przypadek dla poczatkującego kata: pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Klubojadalnia EufemiaKlubojadalnia Eufemia
 • Grafika wydarzenia: Gry i zabawy ze sztuką
  28.07.2016 (CZW) 18:00
  Gry i zabawy ze sztuką
  Egzotyczna uczta. Warsztaty nawiązujące do wystawy „Podróżnicy”
  iBarka przycumowana przy plaży PoniatówkaiBarka przycumowana przy plaży Poniatówka
 • Grafika wydarzenia: Wojciech Gilewicz.
  04.08.2016 (CZW) 18:00
  Wojciech Gilewicz.
  Cykl spotkań z artystami towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  05.08.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne po aktualnych wystawach
  Artystki i artyści w podróży
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  07.08.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Podróż za smakiem. Warsztaty rodzinne
  07.08.2016 (ND) 12:30
  Podróż za smakiem. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Wulkan Radiowo — ekspedycja rowerowa wokół magicznej góry
  11.08.2016 (CZW) 17:30
  Wulkan Radiowo — ekspedycja rowerowa wokół magicznej góry
  Wydarzenie towarzyszące wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  12.08.2016 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  Od Napoleona do stulecia konceptualizmu. Podróż w czasie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  14.08.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Mikrowyprawa na południowy biegun Warszawy
  17.08.2016 (ŚR) 17:30
  Mikrowyprawa na południowy biegun Warszawy
  Stacja metra KabatyStacja metra Kabaty
 • Grafika wydarzenia: Korona Warszawy: Prawdziwa Historia. Pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  18.08.2016 (CZW) 18:00
  Korona Warszawy: Prawdziwa Historia. Pokaz filmu towarzyszący wystawie „Podróżnicy”
  Zachęta | sala kinowa (wejście od ul. Burschego, schodkami w górę)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Największa mapa świata. Warsztaty rodzinne
  21.08.2016 (ND) 12:30
  Największa mapa świata. Warsztaty rodzinne
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  18.09.2016 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
E-KSIĘGARNIA
 • Publikacje Zachęty
  80,00 złHalka/Haiti 18°48’05"N 72°23’01"W (EN)

Informacje

Podróżnicy
14.05 – 21.08.2016

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Partnerzy wystawy:
Austryjackie Forum KulturyBritish CouncilCzeskie CentrumInstytut Słowacki

Patron medialny:
Miesięcznik Podróże