O nas

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
jest organizacją pożytku publicznego.

Przekaż nam 1% podatku na projekty edukacyjne związane z upowszechnianiem sztuki współczesnej, realizowane we współpracy z Zachętą — Narodową Galerią Sztuki. KRS 0000165010

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych to stowarzyszenie osób przy galerii Zachęta, którym bliska jest sztuka współczesna, którzy chcą w niej aktywnie uczestniczyć i czerpać z dorobku polskiej kultury. Członkostwo w Towarzystwie to ogromny prestiż kontynuowania dzieła założycieli galerii Zachęta, sięgnięcia do świetnych tradycji obywatelskich połowy XIX wieku (więcej o historii Zachęty)

Swoim członkom Towarzystwo przybliża sztukę współczesną, oferuje możliwość bezpłatnego zwiedzania wszystkich wystaw organizowanych w galerii, pierwszeństwo przy zaproszeniach na wydarzenia specjalne oraz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach tylko dla członków Towarzystwa.

Nowy zarząd, wybrany w czerwcu 2013, jako strategię przyjął realizację projektów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli przedmiotów artystycznych i uczniów z miejscowości oddalonych od dużych centrów kultury. Jednym z nich jest cykl szkoleń dla nauczycieli Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną. Udział w szkoleniach — finansowanych w całości przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i jego darczyńców— jest bezpłatny. Pracujemy również nad stworzeniem innowacyjnego narzędzia edukacyjnego, które będzie łączyło edukację artystyczną z nauką, jak korzystać z otwartych zasobów w internecie. Towarzystwo również wspiera Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej działaniach na rzecz upowszechniania sztuki współczesnej dzięki otwartym licencjom. W 2013 roku dzięki staraniom nowego Zarządu Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej informacji o naszych programach i o tym jak dołączyć:

PRZEJDŹ NA STRONĘ TOWARZYSTWA

 

Informacje o TZSP w PJM

00:00/00:00