O nas

Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu stypendialnego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 19 lipca 2017 roku ulegnie zmianie Regulamin konkursu stypendialnego w ramach programu ±∞Zachęta. Zmiana będzie dotyczyła terminu zgłaszania prac do konkursu na najlepszą pracę magisterską: w 2017 roku ostateczny termin składania prac magisterskich do konkursu to 30 września 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłoniliśmy zwycięzców II edycji konkursu stypendialnego
w ramach programu ±∞Zachęta!!

Celem Programu ±∞Zachęta stworzonego przez Fundację GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Laureatem aktualnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorancką został Tomasz Szczepanek, który otrzymuje stypendium w wysokości 20 000 zł na dokończenie rozprawy pt. Sztuka porażki – emancypacja polityczna przez estetykę na przykładzie sztuki queerowej i postkolonialnej.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską zostało przyznane wyróżnienie  w wysokości 2500 zł dla Zofii Czartoryskiej za pracę pt. Sztuka outsiderów jako sztuka współczesna. Przypadek wystawy "Po co wojny są na świecie" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim startującym w konkursie i zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu. Do 30 lipca czekamy na zgłoszenia magistrantów, do 10 października na zgłoszenia doktorantów.

Program stypendialny ±∞Zachęta.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program wspiera finansowo badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

W 2015 roku Fundacja GESSEL przyznała stypendium doktoranckie Krzysztofowi Kościuczukowi na dokończenie pracy pt. Wybrane zagadnienia dotyczące wystaw sztuki w latach 60. i 70. w Polsce.

CELE PROGRAMU:

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

DO KOGO JEST SKIEROWANY:

Program ±∞Zachęta jest kierowany do młodych badaczy, doktorantów, magistrantów studiujących na polskich państwowych i prywatnych  szkołach wyższych lub w Państwowej Akademii Nauk.

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE:

Program ±∞Zachęta dotyczy prac naukowych z obszaru humanistyki, tematyką  lub obszarem badań obejmujących  działalność lub archiwa i zbiory Zachęty (Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie), Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej (od 1945 roku)

Program ma na celu wsparcie badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych  z szeroko pojętą działalnością TZSP, Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Galerii Sztuki oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień:  polityki kulturalnej PRL; historii  wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji.

Autorem Programu jest Fundacja GESSEL dla Zachęty -  Narodowej Galerii Sztuki.
 


 

Dokumenty do pobrania

Założenia programu (pdf)

Regulamin programu (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (docx)

Kryteria oceny (pdf)

Wzór umowy stypendialnej (magistrowie) (pdf)

Wzór umowy stypendialnej (doktoranci) (pdf)

Stypendyści programu ±∞Zachęta
Krzysztof Kościuczuk

ur. 1983. Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pod kierunkiem prof. Waldemara Baraniewskiego przygotował pracę magisterską dotyczącą praktyk kuratorskich Haralda Szeemanna. Uczestniczył w projekcie badawczym „To Each His Own Reality. The Notion of the Real in the Fine Arts of France, West Germany, East Germany and Poland between 1960 and 1989” realizowanym przez Deutsches Forum für Kunstgeschichte w Paryżu (2012-2015). Obecnie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem dr. Hab. Joanny Sosnowskiej przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wystawom w oficjalnych instytucjach kultury PRL w latach 60. i 70, wśród których istotne miejsce zajmuje Galeria Zachęta – ówczesne Centralne Biuro Wystaw Artystycznych.

Współpracował przy organizacji wystaw m.in. w Galerii Arsenał w Białymstoku, Fundacji Galerii Foksal, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Autor i współredaktor tłumaczeń książek oraz tekstów do katalogów – m.in. publikacji towarzyszącej 7 Biennale w Berlinie (2012), prezentacji w Pawilonie Polskim na 13th Biennale Architektury w Wenecji (2012) oraz tekstów Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957). Jest członkiem komitetu redakcyjnego przewodnika My Art Guide. East Central Europe. Publikował m.in. w Abitare, Artforum, Camera Austria, Frieze, Frieze d/e, Roczniku Historii Sztuki. Jest redaktorem współpracującym magazynu Frieze.

Zofia Czartoryska

historyczka sztuki, socjolożka, kuratorka. Pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Absolwentka Kolegium MISH UW i Faculty of Arts and Social Sciences Maastricht University. W przeszłości związana m.in. z Marian Goodman Gallery w Nowym Jorku i Programem II Polskiego Radia. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym "Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks", prezentowanym na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Współkuratorka wystaw "Po co wojny są na świecie" (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2016) i "Nie jestem już psem" (Muzeum Śląskie w Katowicach, 2017). Publikowała m.in. w Gazecie Wyborczej, Magazynie Szum, Kwartalniku Rzut i Studies in History & Theory of Architecture. Stypendystka Rządu Holenderskiego w ramach The Huyghens Scholarship Programme i Fundacji Gessel dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Wykłada historię sztuki XX w. w Areszcie Śledczym na Grochowie.

Tomasz Szczepanek

ur. 1988. Absolwent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W pracy magisterskiej pt. Koniec sztuki – teatr posthistoryczny przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Iwony Lorenc opisał zmiany zachodzące w obrębie świata sztuki na przestrzeni wieków według Arthura C. Danto oraz wskazał na występowanie analogicznych procesów w historii teatru. Po ukończeniu studiów reżyserskich rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prace nad rozprawą prowadzi w Zakładzie Estetyki pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Lorenc. Jako autor tekstów naukowych współpracował m.in. z „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, „Estetyką i krytyką”. Wygłaszał referaty dotyczące współczesnej sztuki oraz zjawisk kulturowych związanych z późną nowoczesnością na konferencjach w Polsce i za granicą: w Korei Południowej, Kanadzie, Szwecji. Ponadto prowadzi zajęcia z filozofii współczesnej i queeru na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako reżyser współpracował m.in. z Teatrem Żydowskim im. Estery i Idy Kamińskich w Warszawie, Wrocławskim Teatrem Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego, Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, gdzie pracował również jako konsultant literacki (2012-2015). Jego spektakle były pokazywane na różnych festiwalach teatralnych, m.in. na Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu czy TR.DOC w TR Warszawa.

O Fundacji GESSEL dla Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki ustanowiona została w styczniu 2013 roku wolą dwóch Fundatorów-Założycieli: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz kancelarii GESSEL.

Fundacja powstała w celu wspierania Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.

Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez: finansowanie stypendiów dla artystów, badaczy, kuratorów i twórców; finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; oraz poprzez pomoc finansową w powiększaniu kolekcji sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej.

Fundacja działa w oparciu o środki pozyskiwane od darczyńców, sponsorów oraz osób prywatnych.

Kontakt

Fundacja GESSEL dla Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000451568
NIP 525 25 48 639
REGON 146559197
Nr konta 87 1090 2851 0000 0001 2044 8489

Prezeska Fundacji
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska
tel. 602 125 264
p.rymkiewicz@gessel.pl

Polub nas na facebooku i otrzymuj aktualne informacje o działaniach Fundacji!

Patroni medialni programu ±∞Zachęta
Aica notes radio kampus studentnews szum