O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Nabór na stanowisko eksperta zarządzającego / kierownika projektu

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ogłasza nabór na stanowisko eksperta zarządzającego / kierownika projektu.


Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE w instytucjach publicznych;
 • Praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektami, rekomendowana znajomość PRINCE;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Wiedza w zakresie księgowości oraz kadr;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz egzekucji zadań;
 • Samodzielna zaawansowana obsługa programów biurowych (Word, Excel, Power Point);
 • Umiejętność budowania dobrych relacji – praca z wieloma partnerami i działami;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, sumienność i obowiązkowość.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie projektem oraz Zespołem Projektowym zmierzających do osiągnięcia zadeklarowanych celów i wskaźników;
 • Przygotowanie planów prac i koordynacja działań zespołów;
 • Zakładanie i przechowywanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkie dane oraz całą dokumentację realizowanego projektu, w tym związaną z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • Ścisła współpraca z Beneficjentem oraz Partnerami w obszarze rozliczania projektu oraz zamówień publicznych;
 • Zbieranie danych i raportowanie o przebiegu projektu w tym analizy ryzyka;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji projektu zgodnie z metodyką zarządzania projektowego;
 • Administrowanie spotkaniami Kierowników i Komitetu Sterującego;
 • Opracowywanie wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Raportów, w szczególności Raportu końcowego z realizacji Projektu.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat;
 • Zatrudnienie na 36 miesięcy (czas realizacji projektu);
 • Odpowiedzialne stanowisko;
 • Szerokie pole do wykazywania własnej inicjatywy;
 • Praca nad ważnym społecznie projektem w ciekawym gronie partnerów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 1.06.2020 na adres

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierających klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”
i/lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji” na adres e-mail: info@tzsp.art.pl

Nabór na stanowisko koordynatora/ koordynatorki ds. zadań promocyjnych

Towarzystwo Zachety Sztuk Pięknych ogłasza nabór na stanowisko koordynatora/ koordynatorki ds. zadań promocyjnych

Wymagana wiedza i umiejętności:

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • Minimum 3 letnie oświadczenie kierownicze w instytucjach publicznych w zakresie promocji i marketingu;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów marketingowych i kampanii promocyjnych;
 • Samodzielna zaawansowana obsługa programów biurowych (Word, Excel, power point);
 • Umiejętność budowania dobrych relacji – praca z wieloma partnerami i działami;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, sumienność i obowiązkowość.

Zakres obowiązków:

 • Stworzenie strategii promocyjnej projektu;
 • Przygotowanie oraz realizacja planów prac, budżetów, harmonogramów zgodnie z wytycznymi wniosku;
 • Nadzór nad projektami graficznymi oraz produkcją i drukiem;
 • Prowadzenie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo dokumentacji realizowanego projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym UZP oraz zgodnie z metodyką projektową;
 • Ścisła współpraca z Beneficjentem oraz Partnerami;
 • Raportowanie do Kierownika Projektu i Komitetu Sterującego;


Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat;
 • Zatrudnienie na 36 miesięcy (czas realizacji projektu);
 • Szerokie pole do wykazywania własnej inicjatywy;
 • Praca nad ważnym społecznie projektem w ciekawym gronie partnerów.


Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 1.06.2020 na adres info@tzsp.art.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierających klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”
i/lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji” na adres e-mail: info@tzsp.art.pl

Praktyki i staże w Zachęcie

Aktualnie poszukujemy studentów historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych do współpracy z kuratorami przy organizacji wystaw oraz do współpracy z działem dokumentacji.  Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres  do 15 września 2019 roku. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy i są bezpłatne.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)