O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Producent/producentka wystaw w Pawilonie Polskim na Biennale w Wenecji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłasza nabór na producenta/producentkę wystaw w Pawilonie Polskim na Biennale w Wenecji.

Do głównych obowiązków producenta wystaw w Pawilonie Polskim na Biennale w Wenecji należeć będzie:

 • koordynacja i realizacja działań związanych z realizacją i produkcją wystawy w pawilonie (m.in. produkcja projektu, organizacja i nadzór montażu i demontażu, tworzenie preliminarzy kosztów produkcji i harmonogramu działań, nadzór terminowej realizacji, itp.);
 • współpraca z zespołem autorskim wystawy, właściwymi działami Zachęty, a także z zewnętrznymi zleceniobiorcami;
 • nadzór nad wydatkowaniem budżetu produkcji wystawy z zachowaniem procedur wydatkowania środków publicznych obowiązujących w Zachęcie oraz nad terminową realizacją działań;
 • wyjazdy techniczne, wyjazdy na czas montażu i demontażu wystawy w Wenecji;
 • opracowywanie dokumentacji produkcji wystawy.

Od kandydata/ki oczekuje się:

 • udokumentowanego doświadczenia w pracy jako producent wystaw, projektów lub/i wydarzeń kulturalno-artystycznych;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności tworzenia kosztorysów produkcyjnych i zarządzania budżetem;
 • umiejętności tworzenia harmonogramów i ich egzekwowania;
 • umiejętności pracy w zespole i koordynowania działań;
 • umiejętności komunikacyjnych;
 • znajomości tworzenia dokumentów budżetowych, pism, zapytań ofertowych, zakresów umów;
 • znajomości obsługi komputera i programów z rodziny Office;
 • znajomość języka włoskiego oraz doświadczenie w realizacji projektów we Włoszech będą traktowane jako dodatkowy atut na korzyść kandydata.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, na pełny etat;
 • Praca na stanowisku Specjalista w dziale „Biuro Biennale”, którego zadaniem będzie produkcja wystaw w Polskim Pawilonie w Wenecji;
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5500 zł brutto;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko

i/lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko Specjalistka/Specjalista w Biurze Biennale

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów (w języku polskim):

 • CV (max. 2 strony)
 • opis przebiegu produkcji wybranego projektu przy którym kandydat/ka występował/a jako producent (max. 1 strona)
 • opcjonalnie referencje (max.2)

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Specjalistka/specjalista do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Specjalistki/Specjalisty do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu.

Stanowisko: Specjalistka/specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
Dział: Sekretariat, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą w Zachęcie instrukcją, w tym m.in. przyjmowanie i rozdział przesyłek i dokumentów, skanowanie i ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów i dbanie o sprawny ich obieg, prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej, prowadzenie ewidencji przesyłek wpływających;
 • Obsługa korespondencji elektronicznej;
 • Administracja systemu epuap i elektronicznego obiegu dokumentów;
 • Przygotowanie i terminowa wysyłka zaproszeń na wystawy;
 • Bieżąca kontrola realizacji umów z firmami pocztowymi i kurierskimi, w tym m.in. rozliczanie faktur, kontrola zgodności opłat z zawartymi umowami oraz terminu obowiązywania umów;
 • Kreowanie właściwego wizerunku instytucji, dbanie o porządek, estetykę i czystość biura;
 • Prowadzenie i obsługi sekretariatu Dyrekcji;
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań Dyrekcji;
 • Wsparcie przy organizacji, koordynacji i rozliczania służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrekcji;
 • Sporządzanie projektów pism, sprawozdań, raportów i protokołów ze spotkań na polecenie Dyrekcji;
 • Wsparcie Dyrekcji w codziennych zadaniach, pozyskiwanie informacji i dbanie o prawidłowy proces ich przepływu;
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu oraz właściwa ich dystrybucja wewnątrz instytucji.
 • Wsparcie sekretariatu w codziennych zadaniach;
 • Pozostałe zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, dodatkowym atutem będzie znajomość zasad etykiety lub protokołu dyplomatycznego oraz ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • chęć poznania procesów w instytucji publicznej, ciekawość, dociekliwość i otwartość na wiedzę;
 • komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • umiejętność zarządzania czasem, wykonywania różnorodnych zadań oraz ustalania priorytetów, samodzielność w wykonywaniu zadań, zaangażowanie, dokładność, rzetelność, skrupulatność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • wysoka kultura osobista, dyplomacja, dyskrecja i lojalność;
 • dobra znajomość programów m.in. pakietu Microsoft Office, umiejętność i chęć pracy w chmurze.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie miesięczne 4 500,00 zł brutto;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem rekrutacja na stanowisko Specjalista/Specjalistka do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu.

Na zgłoszenia czekamy do 8 września 2022 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Specjalistka/specjalista do spraw płac

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje specjalistki/specjalisty do spraw płac.

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej w programie kadrowo-płacowym enova365, w tym:

- sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
- rozliczanie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia), naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
- weryfikacja umów cywilnoprawnych (znajomość zagadnień dotyczących praw autorskich);
- prowadzenie spraw związanych z ZFŚS;
- rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
- sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON, PPK;
- sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami oraz wynikających z potrzeb Instytucji;
- monitoring stanu prawnego w obszarze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i PIT;
- współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska;
- prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników;

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie;
- praktyczna znajomość programu enova365 – modułu kadrowo-płacowego (dobrze widziana jest znajomość modułu delegacje i Pulpitów Pracowniczych);
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 3 lata;
- znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych;
- umiejętność zarządzania czasem, wykonywania różnorodnych zadań oraz ustalania priorytetów, samodzielność w wykonywaniu zadań, zaangażowanie, dokładność, rzetelność, skrupulatność;
- wysoka kultura osobista, dyskrecja, komunikatywność;
- dobra znajomość programów m.in. pakietu Microsoft Office;
- mile widziane doświadczenie w pracy w Instytucjach Kultury.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
- wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł brutto plus dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od stażu pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

 

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. płac”

Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2022 r. 
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.