O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

 

Nabór na stanowisko producenta wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłasza nabór na stanowisko producenta wystawy w Pawilonie Polskim na 58 Biennale Sztuki w Wenecji.

Do obowiązków producenta/ki należeć będzie:

 • kompleksowa koordynacja i nadzór działań związanych z produkcją wystawy w pawilonie (w tym organizacja i nadzór montażu i demontażu, tworzenie preliminarzy kosztów produkcji i harmonogramu działań, nadzór terminowej realizacji, itp.)
 • współpraca i koordynacja działań zespołu autorskiego wystawy w pawilonie
 • koordynacja działań pomiędzy odpowiednimi działami Zachęty, a także z zewnętrznymi zleceniobiorcami i wszystkimi stronami związanymi z produkcją wystawy
 • wyjazdy techniczne, wyjazdy na czas montażu i demontażu wystawy w pawilonie
 • nadzór nad wydatkowaniem budżetu produkcji wystawy z zachowaniem procedur wydatkowania środków publicznych obowiązujących w Zachęcie
 • opracowywanie dokumentacji produkcji wystawy

Od kandydata/ki oczekuje się:

 • udokumentowanego doświadczenia w pracy jako producent wystaw, projektów lub/i wydarzeń kulturalno-artystycznych
 • umiejętności tworzenia kosztorysów produkcyjnych i zarządzania budżetem
 • umiejętności tworzenia harmonogramów i ich egzekwowania
 • umiejętności pracy w zespole i koordynowania działań
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętności komunikacyjnych
 • znajomości obsługi komputera i programów z rodziny Office
 • znajomości tworzenia dokumentów budżetowych, pism, zapytań ofertowych, zakresów umów
 • znajomość języka włoskiego oraz doświadczenie w realizacji projektów we Włoszech będą traktowane jako dodatkowy atut na korzyść kandydata
 • mile widziane max. 2 rekomendacje od pracodawców przy projektach produkcyjnych

Współpraca będzie podjęta na zasadzie umowy zlecenia w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019 z opcją przedłużenia do września 2019 (dokładne daty zostaną ustalone na późniejszym etapie). Praca będzie odbywać się w siedzibie Zachęty w Warszawie. Wynagrodzenie będzie dostosowane do doświadczenia kandydata oraz specyfiki i zakresu wyłonionego do realizacji w konkursie projektu.

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV (w języku polskim)
 • opis przebiegu produkcji wybranego projektu przy którym kandydat/ka występował/a jako producent (1 strona w języku polskim)
 • opcjonalnie referencje (max.2)

Dokumenty, w formacie pdf, prosimy o przesłanie na adres mailowy  do dnia 17 października 2018 roku. Skontaktujemy się mailowo tylko z wybranymi kandydatami celem umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej w Zachęcie, będącej drugim etapem naboru.

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Praktyki i staże w Zachęcie

Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres do 23 września 2018. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)