O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Nabór na stanowisko kierowniczki/kierownika działu administracji i inwestycji

Zachęta  ̶  Narodowa Galeria Sztuki poszukuje osoby na stanowisko kierowniczki / kierownika działu administracji i inwestycji – cały etat

Zakres obowiązków 

 1. Kierowanie, organizacja, nadzór i koordynacja pracy działu administracji 
 2. Stała współpraca z firmami wykonawczymi oraz zespołem nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowej realizacji zadań określonych w umowach.
 3. Tworzenie budżetu, monitorowanie kosztów i wydatków działu
 4. Nadzór, współpraca, zlecanie i koordynacja prac związanych z:
  •    Utrzymaniem  czystości i porządku 
  •    Ochroną fizyczną budynku i wystaw
  •    Zaopatrzeniem 
  •    Prowadzeniem ewidencji oraz właściwą gospodarką środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi, utrzymaniem ich we właściwym stanie technicznym
  •    Organizacją okresowych szkoleń dla załogi galerii z zakresu p.poż., BHP, obrony cywilnej
  •    Realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem p.poż., spraw obronnych, BHP
  •    Gospodarką transportem własnym
 5. Realizacja zadań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury technicznej budynku
 6. Współpraca z władzami miasta i konserwatorem zabytków w zakresie uzgodnień i zezwoleń w związku z prowadzoną działalnością, remontami i inwestycjami.
 7. Prowadzenie z ramienia Galerii inwestycji,  remontów, procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 8. Tworzenie Programów Inwestycji oraz harmonogramów remontów
 9. Współpraca w zakresie spraw administracyjnych z działami i pracownikami samodzielnymi galerii, pomoc przy organizacji imprez własnych i komercyjnych 
 10. Wprowadzanie i koordynowanie działań, promocja inicjatyw służących ochronie środowiska w zakresie działalności prowadzonej przez Pracodawcę 

Wymagania

 1. Wykształcenie preferowane – techniczne, zarządzanie, administracja
 2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem nieruchomością użytku publicznego
 3. Dobra znajomość ustawy prawo budowlane
 4. Znakomita organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, dobra organizacja środowiska pracy
 5. Umiejętność pracy pod silną presją czasu
 6. Wysoki standard etyki zawodowej

Oferujemy

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Wynagrodzenie brutto 5.300,00 + dodatek funkcyjny 800,00 + wysługa lat (5-20%)
 • Dodatek „wczasy pod gruszą”
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do pakietu medycznego

CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2021 r. (Zachęta zastrzega sobie prawo do wczesniejszego zakończenia rekrutacji).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Praktyki i staże
w Zachęcie

Jesteś studentem historii sztuki, kulturoznawstwa lub kierunków pokrewnych? Chcesz współpracować przy organizacji wystaw i wydarzeń lub współpracy z działem dokumentacji? 

Dowiedz się więcej o praktykach i wolentariacie w Zachęcie!