O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Kierowniczka/kierownik działu finansowo-księgowego

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłasza nabór na kierownika/kierowniczkę działu finansowo-księgowego.

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowa, i nie boi się dynamicznej pracy oraz ma ochotę brać udział w rozwoju naszej instytucji to szukamy właśnie Ciebie!

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zgodności formalnej i rachunkowej dowodów księgowych i innych dokumentów z warunkami zleceń, zapotrzebowań i zawartych umów, kontrolowanie kompletności załączników przekazywanych wraz z dokumentami oraz ich zgodności z ustalonymi procedurami wewnętrznymi Zachęty, przepisami prawa dot. m.in. podatku VAT;
 • realizacja ogółu czynności związanych z księgowością Zachęty, m.in.:
 • sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych – terminowe i zgodne z Ustawą o rachunkowości, przepisami dotyczącymi podatków: VAT, CIT, PIT oraz przepisami wewnętrznymi, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych;
 • nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem danych oraz przechowywaniem dokumentów finansowo – księgowych;
 • zamknięcie w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarcie ksiąg roku następnego;
 • bieżąca analiza kosztów i przychodów, rozliczeń międzyokresowych;
 • nadzór nad ewidencją i bieżąca analiza kosztów i przychodów, rozliczeń międzyokresowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej – współpraca z Księgarnią Artystyczną, (rozliczanie sprzedaży miesięcznych, kwartalne uzgadnianie stanów magazynowych);
 • kontrola wyciągów bankowych, dekretacja i księgowanie ;
 • kontrola terminów płatności faktur i innych dokumentów księgowych, z których wynikają zobowiązania Zachęty po dokonanej analizie umów, zleceń, zapotrzebowań lub innych dokumentów;
 • regulowanie w obowiązującym trybie i terminach wszelkich zobowiązań finansowych (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z projektów, które realizuje Zachęta);
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą rachunków bankowych oraz kontrola i nadzór nad prawidłowością i terminowością zleceń wykonywanych przez banki;
 • bieżąca kontrola spływu należności, podejmowanie działań windykacyjnych, bieżące informowanie przełożonych o zagrożeniach dotyczących przeterminowania należności, wystawianie not odsetkowych;
 • bieżąca analiza wszystkich rozrachunków na kontach;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • współudział w sporządzaniu kwartalnych sprawozdań do Organizatora;
 • współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego, obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów;
 • udział w kontrolach i audytach;
 • przygotowanie ksiąg rachunkowych i dokumentów do kontroli.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne (wskazana rachunkowość lub finanse);
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w dziale księgowości;
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, regulacji podatkowych;
 • Dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
 • Dobra znajomość Excel;
 • Skrupulatność, dokładność, zaangażowanie, inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność.
 • dodatkowymi atutami będą: praca w instytucji kultury oraz znajomość systemu Enova.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze 5600,00 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% na podstawie udokumentowanego stażu pracy. Dodatek przysługuje od 5 lat stażu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl
z dopiskiem „Kierownik działu finansowo-księgowego”

Na zgłoszenia czekamy do do 3 lutego 2023 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Główna Specjalistka/Główny Specjalista do spraw zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Głównej Specjalistki/Głównego Specjalisty do spraw zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowa, i nie boi się dynamicznej pracy oraz ma ochotę brać udział w rozwoju naszej instytucji to szukamy właśnie Ciebie!
Stanowisko: Głowna Specjalistka/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych (umowa na zastępstwo)
Dział: Zamówienia Publiczne, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym w szczególności: przygotowywanie wniosków, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań, publikowanie ogłoszeń,  SWZ i załączników, weryfikacja ofert składanych przez wykonawców),
 • sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji udzielania zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – prawo, administracja, ekonomia, ew. inne, podyplomowe studia w zakresie Pzp,
 • Praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych m.in. Portalu UZP, platformy e-zamówienia,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia,
 • minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w zamówieniach publicznych w instytucjach kultury
 • umiejętności komunikacyjne, otwartość na współpracę, pracowitość, dokładność w wykonywaniu zleconych zadań,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo na ½  etatu;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 3468 zł brutto;
 • dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% na podstawie udokumentowanego stażu pracy. Dodatek przysługuje od 5 lat stażu pracy;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl o treści „Główny Specjalistka/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych na zastępstwo”

Na zgłoszenia czekamy do 17 lutego 2023 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.