O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zbiorów i konserwacji

Zachęta  ̶  Narodowa Galeria Sztuki poszukuje do nowego projektu osoby na stanowisko „Specjalisty ds. zbiorów i konserwacji” – ¼ etatu 

Zakres obowiązków 

1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne procesu konserwacji obiektów ze zbiorów:

 • określenie zakresu prac konserwatorskich,
 • sporządzanie spisów obiektów i protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • współpraca przy przeprowadzeniu procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy prac konserwatorskich (w tym opracowanie wkładu merytorycznego SIWZ),
 • przekazywanie i odbiór obiektów od wykonawcy, nadzór nad realizacją harmonogramu, konsultacje z wykonawcą.

2.    Wsparcie merytoryczne i organizacyjne procesu digitalizacji obiektów ze zbiorów:

 • opracowanie stanów zachowania obiektów objętych digitalizacją,
 • przekazywanie i odbiór obiektów od wykonawcy,
 • współpraca konserwatorska przy procesie digitalizacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuk (absolwent lub student ostatniego roku studiów),
 • obowiązkowość, umiejętność planowania,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z obiektami sztuki współczesnej.

Oferujemy

 • umowę o pracę w wymiarze ¼ etatu na okres do 31 października 2022 r. (w ramach realizowanego projektu),
 • pracę w zespole Działu zbiorów i inwentarzy Zachęty,
 • elastyczny czas pracy,
 • wynagrodzenie: ok. 1000,00 zł brutto. 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie zaangażowana w ramach projektu pt.: Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii  Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu  cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko” i/lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji” prosimy przesłać na adres e-mail: w terminie do 17 stycznia br.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Praktyki i staże w Zachęcie

Aktualnie poszukujemy studentów historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych do współpracy z kuratorami przy organizacji wystaw oraz do współpracy z działem dokumentacji.  Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres  do 15 września 2019 roku. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy i są bezpłatne.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)