O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Specjalistka/ta do spraw Księgowości

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Specjalistki/Specjalisty do spraw Księgowości.

Zakres obowiązków:

 • nadzór i kontrola nad obiegiem umów o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi podmiotami udzielającymi dotacji i dofinansowań (w tym fundusze UE);
 • umiejętność przeprowadzania analizy umów o dofinansowanie w zakresie finansowym, w tym rozliczanie kosztorysów;
 • przeprowadzanie analiz oraz uzgodnień związanych z wydatkowaniem środków finansowych ze środków publicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji dotacji celowych oraz dofinasowań otrzymanych z innych źródeł;
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych, zgodności dokumentu z umową lub zamówieniem, kompletności dokumentacji;
 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w zachowaniem zgodności z kosztorysem i odpowiednim przyporządkowaniem do kont księgowych;
 • obsługa rachunków bankowych związanych z otrzymanymi dotacjami i dofinasowaniami z innych źródeł, przygotowywanie przelewów bankowych oraz ustalanie terminów płatności faktur i innych dokumentów księgowych, księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych,
 • obsługa kasy głównej;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi realizującymi programy/zadania w ramach przyznanych środków oraz z instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozliczeń przyznanych dofinansowań/dotacji;
 • aktywny udział w procesie zamknięć kwartalnych i rocznych oraz w przygotowywaniu sprawozdania finansowego, sprawozdań do organizatora, obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów;
 • monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania;
 • aktywny udział w kontrolach i audytach dokonywanych przez uprawnione podmioty;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne (wskazana rachunkowość lub finanse);
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w dziale księgowości;
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, regulacji podatkowych;
 • Dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
 • Dobra znajomość Excel;
 • Skrupulatność, dokładność, zaangażowanie, inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność.
 • Dodatkowymi atutami będą: praca w instytucji kultury oraz znajomość systemu Enova.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie 6000,00 zł brutto;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail:  z dopiskiem rekrutacja na stanowisko Specjalista/Specjalistka do spraw księgowości.

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Specjalista/Specjalistka do spraw administracyjnych

Zachęta – Narodowa Galeria sztuki poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/Specjalistka do spraw administracyjnych.

Zakres obowiązków:

 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych;
 • kompleksowa obsługa małej floty samochodów służbowych;
 • prowadzenie samochodów służbowych;
 • wsparcie w zakresie zakupów oraz zaopatrzenia biura;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub przy podobnych zadaniach;
 • prawo jazdy kat. B ( z doświadczeniem w prowadzeniu aut typu BUS)
 • systematyczność, rzetelność i dokładność;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie;
 • otwartość na nowe zadania;
 • dobra znajomość programu MS Office - Word, Excel;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • brak przeciw wskazań do wykonywania lekkich prac fizycznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w instytucji kultury.
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Wynagrodzenie miesięczne 3500 zł netto

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki prosimy o przesłanie CV na adres:

W tytule e-maila prosimy wpisać hasło „Rekrutacja na stanowisko Specjalista/Specjalistka do spraw administracji”. Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Zgłoszenia przyjmujemy od 25.05.2022 r. do 24.06.2022

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Specjalistka/ta do spraw dokumentacji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Specjalistki/Specjalisty do spraw dokumentacji.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie dokumentacji wystaw i innych wydarzeń organizowanych przez Zachętę;
 • prowadzenie dokumentacji artystów polskich działających po 1945 roku;
 • dokumentowanie historii Zachęty;
 • prowadzenie elektronicznej bazy danych (MuseumPlus);
 • obsługa interesantów, pomoc w kwerendach.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjatu, studia humanistyczne: historia sztuki, archiwistyka, muzeologia, kulturoznawstwo;
 • zainteresowanie sztuką współczesną;
 • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o zasoby tradycyjne i elektroniczne;
 • chęć rozwoju, także w zakresie nowych technologii, w tym elektronicznych programów służących do katalogowania / archiwizacji zbiorów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności związane z pracami administracyjnymi oraz obsługą pakietu MS Office;
 • sumienność i dokładność, dobra organizacja pracy, staranność i dbałość o szczegóły;
 • umiejętność pracy w zespole
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z gromadzeniem, opracowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji, także w formie repozytoriów i baz cyfrowych.

Oferujemy

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i pracy z unikalnym zasobem archiwalnym;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800 brutto;
 • dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% na podstawie udokumentowanego stażu pracy uprawniającego do otrzymania tego świadczenia;
 • dofinansowanie do pakietu medycznego i wypoczynku.

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@zacheta.art.pl z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Specjalista/tka do spraw dokumentacji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji.

Specjalistka/Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy i grantów

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Specjalistki/Specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy i grantów.

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracę z ludźmi, jest kontaktowa, i nie boi się dynamicznej pracy oraz ma ochotę brać udział w rozwoju naszej instytucji to szukamy właśnie Ciebie!

Stanowisko: Specjalistka/specjalista ds. pozyskiwania funduszy i grantów
Dział: Komunikacji, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • poszukiwanie źródeł finansowania projektów realizowanych w ramach działań statutowych Galerii;
 • pisanie wniosków o dotacje i granty na projekty realizowane w ramach działań statutowych Galerii;
 • koordynacja, prowadzenie budżetów, harmonogramów i rozliczanie dotowanych projektów;
 • nawiązywanie partnerstw i relacji sponsorskich przy realizowanych projektach;
 • przygotowywanie ofert i umów z partnerami i sponsorami;
 • reprezentowanie instytucji na oficjalnych spotkaniach, utrzymywanie relacji z partnerami.

Wymagania:

 • doświadczenie w pisaniu, koordynowaniu i rozliczaniu wniosków o dotacje i granty;
 • doświadczenie w nawiązywaniu i prowadzeniu partnerstw i relacji sponsorskich;
 • dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność;
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów, harmonogramów i prowadzeniu budżetów;
 • kreatywność i samodzielność;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • wysokie umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie miesięczne zasadnicze 4 800,00 zł brutto plus dodatek stażowy (od 5 do 20% za wysługę lat)
 • zewnętrzne szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail:  z dopiskiem Specjalista/specjalistka ds. pozyskiwania funduszy i grantów

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2022 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Specjalistka/Specjalista do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje Specjalistki/Specjalisty do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu.

Stanowisko: Specjalistka/specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
Dział: Sekretariat, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą w Zachęcie instrukcją, w tym m.in. przyjmowanie i rozdział przesyłek i dokumentów, skanowanie i ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów i dbanie o sprawny ich obieg, prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej, prowadzenie ewidencji przesyłek wpływających;
 • Obsługa korespondencji elektronicznej;
 • Administracja systemu epuap i elektronicznego obiegu dokumentów;
 • Przygotowanie i terminowa wysyłka zaproszeń na wystawy;
 • Bieżąca kontrola realizacji umów z firmami pocztowymi i kurierskimi, w tym m.in. rozliczanie faktur, kontrola zgodności opłat z zawartymi umowami oraz terminu obowiązywania umów;
 • Kreowanie właściwego wizerunku instytucji, dbanie o porządek, estetykę i czystość biura;
 • Prowadzenie i obsługi sekretariatu Dyrekcji;
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań Dyrekcji;
 • Wsparcie przy organizacji, koordynacji i rozliczania służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrekcji;
 • Sporządzanie projektów pism, sprawozdań, raportów i protokołów ze spotkań na polecenie Dyrekcji;
 • Wsparcie Dyrekcji w codziennych zadaniach, pozyskiwanie informacji i dbanie o prawidłowy proces ich przepływu;
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu oraz właściwa ich dystrybucja wewnątrz instytucji.
 • Wsparcie sekretariatu w codziennych zadaniach;
 • Pozostałe zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, dodatkowym atutem będzie znajomość zasad etykiety lub protokołu dyplomatycznego oraz ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;mile widziana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie); 
 • chęć poznania procesów w instytucji publicznej, ciekawość, dociekliwość i otwartość na wiedzę;
 • komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • umiejętność zarządzania czasem, wykonywania różnorodnych zadań oraz ustalania priorytetów, samodzielność w wykonywaniu zadań, zaangażowanie, dokładność, rzetelność, skrupulatność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • wysoka kultura osobista, dyplomacja, dyskrecja i lojalność;
 • dobra znajomość programów m.in. pakietu Microsoft Office, umiejętność i chęć pracy w chmurze.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie miesięczne 4 500,00 zł brutto;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej;

CV WRAZ Z KLAUZULĄ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Prosimy przesyłać na adres e-mail:  z dopiskiem rekrutacja na stanowisko Specjalista/Specjalistka do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu.

Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2022 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.