O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

 

Nabór na stanowisko kierownika zespołu ds. promocji i komunikacji

Jesteś ciekawy/a świata, otwarty/a na wyzwania, intryguje Cię nieszablonowość, cenisz rzeczowe i konstruktywne rozmowy, pośród odmiennych głosów umiesz znaleźć sposób do wspólnego działania, uważasz, że nie ma problemów, są tylko wyzwania, lubisz zarażać innych dobrą energią - to Zachęta dla Ciebie!

Zakres obowiązków:

 • tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji dla prowadzonych w galerii projektów;
 • zarządzanie obszarami obejmującymi działania zespołu, m.in. rozwój kontaktów z mediami, prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych, prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami, przeprowadzanie badań rozwoju publiczności oraz analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
 • monitorowanie skuteczności działań promocyjnych i komunikacyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
 • inicjowanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • planowanie, koordynowanie i nadzór pracy zespołu ds. promocji i komunikacji;
 • nadzór nad efektywnym gospodarowaniem powierzonym budżetem;
 • przygotowywanie, z udziałem zespołu, planów, sprawozdań, raportów z wykonanych zadań zespołu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub z obszaru komunikacji, marketingu lub zarządzania;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji i/lub promocji, najchętniej w instytucjach kultury;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • wiedza i umiejętności pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze promocji i komunikacji;
 • praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania strategii oraz planów promocji  i komunikacji;
 • znajomość rynku medialnego z obszaru kultury i sztuki w Polsce i za granicą;
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną i językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych;
 • kreatywność, otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji, zdolność do motywowania innych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów komunikacyjnych i poszukiwania niestandardowych rozwiązań;
 • ciekawe wyzwania;
 • wynagrodzenie zasadnicze ok. 4400,- zł brutto.

Zastrzegamy, że w procesie rekrutacji na II etapie wymagane będzie opracowanie autorskiej koncepcji strategii komunikacji i promocji wybranego projektu.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adres: do 10.05.2019. W tytule wiadomości prosimy podać: kierownik komunikacji.

Zapoznaj się z informacją RODO
Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

Zamieść w CV klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę  - Narodową Galerię Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Zakres obowiązków:

 • prawidłowe, staranne i rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie obowiązujących przepisów;
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w tym dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa i wymaganej przez Instytucje i Urzędy;
 • ustalanie zasad sporządzania dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości ich sporządzania;
 • badanie efektywności ekonomicznej oraz zgodności planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki;
 • bieżące monitorowanie przepisów prawa i proponowanie rozwiązań księgowych do nowych wymogów;
 • zarządzanie zespołem na poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Wymagania:   

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego;
 • dodatkowym atutem są ukończone studia podyplomowe, uzyskane licencje i inne uprawnienia branżowe;
 • mile widziane doświadczenie z pracy w jednostce finansów publicznych, w tym w szczególności w  instytucjach kultury;
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, mile widziana znajomość programu Finka-Płace, Finka Finansowo-Księgowy;
 • bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów z zakresu podatków PIT,CIT,VAT, ZUS, ustawy o rachunkowości, gospodarki finansowej jednostek, planu kont i księgowości;
 • dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • dokładność i terminowość w realizacji zadań, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność (za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe). Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niekaralności;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, otwartość na zmiany;
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność;
 • pozytywne podejście do zmian, dynamika w działaniu;
 • wysoko rozwinięte zdolności analizy oraz wnioskowania i rekomendowania rozwiązań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie ok. 6500 zł brutto;
 • ciekawą pracę w przyjaznym zespole;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • opiekę medyczną.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: w terminie do 30 kwietnia 2019 roku

Zapoznaj się z informacją RODO
Zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego (pdf)

Zamieść w CV klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerie Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Praktyki i staże w Zachęcie

Aktualnie poszukujemy studentów historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych do współpracy z kuratorami przy organizacji wystaw oraz do współpracy z działem dokumentacji.  Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres  do 10 marca 2019 roku. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy i są bezpłatne.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)