O nas

Rekrutacja
Dołącz do nas!

Od praktykantów do kuratorów, od pracowników informacji po administrację, czy to zajmując się kolekcją, czy wystawami lub obsługą publiczności - każdy członek zespołu Zachęty pomaga zapewnić zwiedzającym niezapomnianą wizytę w galerii. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofertą poniżej.

Praktyki i staże w Zachęcie

Prosimy o przesyłanie CV oraz wypełnionego kwestionariusza na adres do 10 czerwca 2018. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
 • program praktyk dostosowywanych do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy galerii.

Wydajemy zaświadczenia / potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Kto może odbyć praktyki w Zachęcie?

  • studenci i absolwenci historii sztuki, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych;
  • studenci i absolwenci uczelni artystycznych;
  • uczniowie artystycznych szkół ponad-gimnazjalnych.

 • Wymagania

  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;
  • biegła obsługa komputera;
  • dyspozycyjność;
  • komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  • dobry kontakt z dziećmi (dla osób zainteresowanych organizacją warsztatów).

 • Program praktyk

  • organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • Organizacja wydarzeń edukacyjnych;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów życia artystycznego na świecie po 1945 roku;
  • organizacja wystaw: współpraca z kuratorami, asystentami kuratorów i artystami przy tworzeniu ekspozycji czasowych;
  • opieka nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i edukacyjnymi;
  • obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  • współpraca przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
  • współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Opiekun programu praktyk: Karolina Iwańczyk   

kwestionariusz praktyk (docx)

Praktyki w bibliotece

Oferujemy możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami

Indywidualnie:

 • Program praktyk dostosowywany jest do oczekiwań praktykanta z uwzględnieniem specyfiki pracy Galerii
 • Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku: w czerwculistopadzie. CV i listy motywacyjne należy przesyłać w dniach 1–31 maja1–31 października każdego roku. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy indywidualne.

W ramach umowy z uczelnią:

 • Program praktyk dostosowywany jest do wymagań uczelni bądź kierunku studiów z uwzględnieniem specyfiki pracy Galerii
 • Rekrutacja odbywa się w porozumieniu z uczelnianym/ instytutowym opiekunem praktyk

Istnieje także możliwość odbycia praktyk w ramach programu NCK „Staże w instytucjach kultury”regiony.nck.pl

Wydajemy zaświadczenia/potwierdzenia odbycia praktyk.

 • Wymagania

  • biegła obsługa komputera;
  • komunikatywność i zaangażowanie;

 • Mile widziane

  • znajomość metod opracowania rzeczowego i formalnego zbiorów;
  • znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego;

Program praktyk ustalany jest indywidualnie, w jego zakres mogą wchodzić:

 • Program praktyk

  • poznanie zasad organizacji biblioteki i działu dokumentacji wynikających z miejsca biblioteki/działu w instytucji oraz w sieci podobnych ośrodków w Polsce;
  • poznanie zagadnień gromadzenia zbiorów bibliotecznych – zarówno od strony organizacji jak i techniki warsztatu pracy (dezyderaty, sporządzanie dokumentacji wpływów) jak i w aspekcie polityki gromadzenia zbiorów, będącej podstawą zaspokajania potrzeb określonego środowiska czytelników i użytkowników informacji;
  • poznanie przechowywania, ochrony, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów;
  • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;
  • poznanie treściowej charakterystyki dokumentów (opracowanie rzeczowe zbiorów);
  • organizacja i prowadzenie zbiorów informacji pochodnych (katalogi, bibliografie);
  • poznanie zagadnień udostępniania zbiorów;
  • dokumentacja wydarzeń artystycznych na świecie: pomoc w archiwizacji bogatego zbioru dokumentów polskiego życia artystycznego po 1945 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Karolina Iwańczyk tel: 22 556 96 96