Seria naukowa Archiwum Zachęty
Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962
książki

autor: Weronika Kobylińska-Bunsch
redakcja: dr. hab. Gabriela Świtek
projekt graficzny: Daria Malicka

Data powstania: 03.12.2018

Książka Weroniki Kobylińskiej-Bunsch to piąta już pozycja z zainicjowanej przez Gabrielę Świtek w 2012 roku serii Archiwum z Zachęty, w której publikujemy prace naukowe poświęcone historii wystaw i współczesnej kulturze wizualnej. Książka historyczki sztuki zajmującej się fotografią stanowi syntetyczne opracowanie sześciu Ogólnopolskich Wystaw Fotografiki, które odbyły się w gmachu Zachęty w latach 1952-1962 we współpracy Centralnego Biura Wystaw Artystycznych ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików. Analiza tych corocznych przeglądów pozwoliła ukazać polską fotografię powojenną w nowym świetle i wyjaśnić, jakiego rodzaju ikonografia, stylistyka i gatunki cieszyły się w prasie codziennej i specjalistycznej kolejne wystawy oraz jakiego rodzaju zagadnienia szczególnie przykuwały uwagę krytyków.

Publikacja dostępna w bibliotece Zachęty oraz e-Księgarni. Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi wystawami opracowanymi w ramach projektu badawczego Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970, które znajdują się poniżej.

Powiązane wystawy

 • Grafika do wystawy II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Artystycznej
  06.03 – 01.04.1952
  II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Artystycznej

  Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki organizowane pod patronatem Polskiego Związku Fotografików (od czerwca 1952 roku — Związku Polskich Artystów Fotografików) stanowiły najistotniejsze oficjalne przeglądy aktualnych dokonań i trendów w polskiej fotografii artystycznej. W Komisjach Kwalifikacyjnych oraz Komitetach Organizacyjnych poszczególnych wystaw zasiadały postaci, które silnie naznaczyły ówczesną scenę artystyczną swą intensywną działalnością twórczą, jak i bezpośrednim zaangażowaniem w konstytuowanie i uprawomocnianie struktur życia fotograficznego.

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA
 • Grafika do wystawy III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
  01.04 – 01.06.1953
  III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki

  III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki była drugą z rzędu ważną powojenną zbiorową ekspozycją prezentowaną w gmachu Zachęty, w której z założenia mieli uczestniczyć wszyscy artyści zrzeszeni w ramach Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawę tę wyróżniał od dotychczasowych krajowych przeglądów także fakt zorganizowania w dniu wernisażu zjazdu członów ZPAF oraz publiczna dyskusja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na temat aktualnego stanu i przyszłości fotograficznego medium.

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA
 • Grafika do wystawy V Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
  20.05 – 12.06.1955
  V Ogólnopolska Wystawa Fotografiki

  Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki organizowane pod patronatem Polskiego Związku Fotografików (od czerwca 1952 roku – Związku Polskich Artystów Fotografików) stanowiły najistotniejsze oficjalne przeglądy aktualnych dokonań i trendów w polskiej fotografii artystycznej. W Komisjach Kwalifikacyjnych oraz Komitetach Organizacyjnych poszczególnych wystaw zasiadały postaci, które silnie naznaczyły ówczesną scenę artystyczną swą intensywną działalnością twórczą, jak i bezpośrednim zaangażowaniem w konstytuowanie i uprawomocnianie struktur życia fotograficznego. 

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA
 • Grafika do wystawy VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
  27.02 – 30.03.1959
  VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA
 • Grafika do wystawy X Ogólnopolska wystawa fotografiki
  16.11 – 06.12.1960
  X Ogólnopolska wystawa fotografiki

  Zorganizowanie przez ZPAF i CBWA w 1960 roku jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografiki mogło stanowić przyczynek do dokonania pewnego bilansu dotychczasowych osiągnięć, ale sami organizatorzy przyznawali, że nie przyświecało im takie założenie. Istotnie, trudno w przypadku X OWF mówić o reasumowaniu dokonań poprzedniej dekady, gdyż wielu artystów nie zdecydowało się wziąć udziału w ekspozycji.

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA
 • Grafika do wystawy XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
  30.06 – 29.07.1962
  XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki

  XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki z dzisiejszej perspektywy wydaje się mieć wyjątkowe znaczenie, gdyż była ostatnią tak zatytułowaną zbiorową prezentacją zorganizowaną przez ZPAF we współpracy z CBWA w gmachu Zachęty. Ponadto, dwunasta edycja krajowego przeglądu została przygotowana z odnotowaną przez krytyków pieczołowitością, gdyż była powiązana z rocznicą istnienia ZPAF.

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA

Powiązana dokumentacja

 • Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962
  katalogi
  Weronika Kobylińska-Bunsch
  Warszawa : Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki , 2018
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Seria naukowa Archiwum Zachętyksiążki
  Seria naukowa Archiwum Zachęty
  Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie. Pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury (1951) i Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej (1953)
 • Grafika obiektu: Seria naukowa Archiwum Zachętyksiążki
  Seria naukowa Archiwum Zachęty
  Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie. Wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
 • Grafika obiektu: Polska — kraj folkloru?książki
  Polska — kraj folkloru?
  Cyfrowa publikacja towarzysząca wystawie
 • Grafika obiektu: Amplifying Nature. The Planetary Imagination of Architecture in the Anthropoceneksiążki
  Amplifying Nature. The Planetary Imagination of Architecture in the Anthropocene
 • Grafika obiektu: Koji Kamojiksiążki
  Koji Kamoji
  Cisza i wola życia
 • Grafika obiektu: Co po Cybisie?książki
  Co po Cybisie?
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: Seria naukowa Archiwum Zachętyksiążki
  Seria naukowa Archiwum Zachęty
  Awangarda w CBWA