E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962 (Archiwum Zachęty)
59,00 zł

autor: Weronika Kobylińska-Bunsch
redakcja serii Archiwum Zachęty: dr. hab. Gabriela Świtek
projekt graficzny serii Archiwum Zachęty: Daria Malicka
wydawca: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2018
ISBN: 978-83-64714-73-3

Książka Weroniki Kobylińskiej-Bunsch to piąta już pozycja z zainicjowanej przez Gabrielę Świtek w 2012 roku serii Archiwum Zachęty, w której publikujemy prace naukowe poświęcone historii wystaw i współczesnej kulturze wizualnej. Książka historyczki sztuki zajmującej się fotografią stanowi syntetyczne opracowanie sześciu Ogólnopolskich Wystaw Fotografiki, które odbyły się w gmachu Zachęty w latach 1952-1962 we współpracy Centralnego Biura Wystaw Artystycznych ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików. Analiza tych corocznych przeglądów pozwoliła ukazać polską fotografię powojenną w nowym świetle i wyjaśnić, jakiego rodzaju ikonografia, stylistyka i gatunki cieszyły się w prasie codziennej i specjalistycznej kolejne wystawy oraz jakiego rodzaju zagadnienia szczególnie przykuwały uwagę krytyków.