E-księgarnia

Regulamin e-sklepu
księgarni internetowej Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki

Regulamin księgarni internetowej Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Galerię z siedzibą w Warszawie, adres: plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa wpisaną jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK34/92, NIP: 526-025-12-10, REGON: 000275949, zwane dalej "Sprzedawcą", za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem zacheta.art.pl/pl/e-sklep

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

UŻYTE W REGULAMINIE WYRAŻENIA OZNACZAJĄ:

Regulamin- niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144, poz,204 ze zm.)
Sprzedawca: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, RNIK 34/92, NIP: 526-025-12-10, REGON: 000275949
Kupujący: osoba zarejestrowana i zalogowana w Portalu Galerii, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: zacheta.art.pl/pl/e-sklep , kontakt telefoniczny: +48 22 556 96 61 w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00; kontakt mailowy: 
Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

I. WSTĘP

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym zacheta.art.pl/pl/e-sklep i adresem , telefon +48 22 556 96 61.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta internetowego Sklepu, zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3.  Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.
 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 10. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują dla księgarni stacjonarnej Sprzedawcy.
 11. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.
 12. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
 13. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych towarów na adres  .
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-15.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT / paragonu fiskalnego.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis PayU); karta płatnicza (obsługiwana przez serwis PayU).
 7. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie Sklepu.
 9. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.
 10. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Zamawiam i płacę” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem.

  Zapoznaj się z regulaminem serwisu PayU
  Zapoznaj się z regulaminem serwisu PayPal

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu
 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia lub w przypadku zamówień z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (wtorek - piątek 12.00–19.00).
 3. Termin realizacji pozostałych zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt – mailowy (pod adresem ksiegarnia@zacheta.art.pl) lub telefoniczny (pod numerem +48 22 556 96 61 ).
 5. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sklep realizuje wysyłki poza granice Polski. Istnieje możliwość wystawienia faktury w obcej walucie (euro) i w wersji anglojęzycznej. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych Sklepu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący wysłał do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Kupujacy może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
 4. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, z dopiskiem „e-sklep – zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.
 6. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY (PDF)

VI. REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.
 4. W przypadku, gdy reklamując Produkt, Kupujący zażądał jego wymiany na wolny od wad lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowany Produkt zwrócić w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej lub odesłać Pocztą Polską na adres Sprzedawcy Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa z dopiskiem „e-sklep – reklamacja”, lub po porozumieniu się ze Sprzedawcą w formie przesyłki odbieranej przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.
 8. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej po jej rozpatrzeniu Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór  Produktu (wg jego wyboru w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej lub poprzez przesyłkę na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Kupującego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji
 10. W razie stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia Produktu podczas transportu zaleca się, aby Kupujący sporządził w obecności kuriera protokół szkody. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, ma wpływ wyłącznie na usprawnienie procedury reklamacyjnej.

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (PDF)

VII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ZACHETA.ART.PL

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pod adresem:
 3. Poprzez rejestrację użytkownika Sklepu w celu dokonania zakupu jego dane osobowe zostają umieszczone w bazie Sklepu. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy. Rejestracja w systemie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Użytkownik Sklepu zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
 5. Użytkownik Sklepu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 6. W celu dokonania zakupu bez rejestracji Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, a podane tam dane jednorazowo są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy.
 7. Dane kupującego nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, a jedynie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi, tj. firmom zajmującym się realizacją wysyłki towaru oraz innym podmiotom których udział jest niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.
 8. Strona internetowa, pod którą dostępna jest sklep internetowy Sprzedawcy, proces logowania się użytkownika Sklepu, także dokonywania zakupów, zabezpieczona jest poprzez stosowanie certyfikatów SSL.
 9. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też sprzeciwić się przetwarzaniu przez Sprzedającego podanych danych i wnieść o przeniesienie danych do innego Administratora.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów przewidzianych ustawowo na roszczenia związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.
 11. Każdy Kupujący może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 12. Kupujący ma prawo wnieść skargę na  postępowanie Sprzedającego do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

Federacja Konsumentów
Stowarzyszenie Konsumentów w Polsce                     
Europejskie Centrum Konsumenckie                                
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (lista WIIH)    
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie zacheta.art.pl/pl/e-sklep .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.
 3. Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.