Kolekcja

08.12.2018 – 31.03.2019 The Medea Insurrection. Radical women artists behind the Iron Curtain

  • Zdjęcie pracy Zwarta
    ZwartaAlina Szapocznikow1968

27.01 – 24.03.2019 Wszystko widzę jako sztukę. Wystawa dla dzieci

  • Zdjęcie pracy Losowanie dwiema kostkami
    Losowanie dwiema kostkamiRyszard Winiarski1977
  • Zdjęcie pracy Obieranie ziemniaków
    Obieranie ziemniakówJulita Wójcik2001