Kolekcja

Wypożyczenia prac z kolekcji Zachęty

W związku z remontem magazynów kolekcji Zachęta czasowo wstrzymuje regularne wypożyczenia prac. Realizowane będą wyłącznie zobowiązania wynikające z wcześniejszych umów oraz, w wyjątkowych sytuacjach, te wynikające ze szczególnych okoliczności. W sprawie kwerend i zapytań prosimy o kontakt z działem zbiorów i inwentarzy:

  • Joanna Egit-Pużynska – kierownik działu
  • Aleksandra Kozioł
  • Maria Świerżewska
  • Joanna Waśko
  • Monika Zaleszczuk