Kolekcja

Wypożyczenia prac z kolekcji Zachęty

W związku z remontem magazynów kolekcji Zachęta czasowo wstrzymuje regularne wypożyczenia prac. Realizowane będą wyłącznie zobowiązania wynikające z wcześniejszych umów oraz, w wyjątkowych sytuacjach, te wynikające ze szczególnych okoliczności. W sprawie kwerend i zapytań prosimy o kontakt z działem zbiorów i inwentarzy:

Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek – kierownik działu
Joanna Egit-Pużynska
Maria Świerżewska
Joanna Waśko