16 października 2022, godz. 12:00
niedziela

Pamela Bożek i Karolina Maria Wojciechowska. Dajemy wam porozumienie

strona internetowa: www.zacheta.pl

 Pobierz porozumenie

Analizując osobiste doświadczenia ostatnich pięciu lat działań na styku sztuki, aktywizmu, praktyki społecznej, artywizmu, nie-sztuki, prawa autorskiego, do których współtworzenia zaproszone zostały osoby z doświadczeniem uchodźczym, uchodźczynie, migrantki, organizacje pozarządowe czy instytucje, Pamela Bożek (artystka) i Karolina Maria Wojciechowska (prawniczka) stworzą treść porozumienia. Określi ono role twórczyń i współtwórczyń, a także wyznaczy rekomendowane kierunki współpracy opartej na szacunku i równości, dążącej do samostanowienia, upodmiotowienia i samorzecznictwa.

„Przyjrzałyśmy się praktyce postartystycznej pełnej niepokoju wynikającego z braku dostępności określonych ram i umów, nieregulowanej, partyzanckiej, kombinowanej, usytuowanej w tymczasowych przestrzeniach, chwilowych pobytach i mającej przed sobą niepewną przyszłość. Myśląc o sztuce, nawet w jej najbardziej efemerycznych przejawach, chcemy myśleć o śladzie, o tym, co pozostaje, zapisie, dokumentowaniu, archiwizacji, niezapominaniu. Chcemy być wobec siebie uczciwe. Nigdy więcej nie pomijać »niewidzialnej pracy« współtwórczyń”.

– Pamela Bożek

„Nasze porozumienie pomoże nam w niezapominaniu. Nada kształt współpracy i poprzez jej sformalizowanie stworzy płaszczyznę dialogu ujętego w ramy prawne pomiędzy twórczyniami_cami i współtwórczyniami_cami. A wszystko po to, by jak najdokładniej odczytać ich wspólne intencje, ochronić je i pozwolić im zmaterializować się w dziele”.

– Karolina Maria Wojciechowska

Efektem tego spotkania będzie wzór porozumienia pomiędzy twórczyniami_cami i współtwórczyniami_cami, możliwy do dostosowania do potrzeb jego użytkowniczek_ków.


Pamela Bożek
Artystka i aktywistka, zajmuje się działaniami opiekuńczymi i wspólnotowymi, a także edukacją i współpracą na rzecz solidarności, dostępności i równości. Założycielka projektu Notesy z Łukowa w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, razem z Zairą Avtaevą, Zaliną Tavgereevą, Lianą Borczaszvilli, Makką Visengereevą, Khavą Bashanovą, Ajną Malcagovą. Z Alą Savashevich i Iwoną Ogrodzką współtworzy nieformalną grupę Bezgraniczna Pomoc wspierającą osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w Polsce. Wraz z Pawłem Błęckim założycielka Biura Wspólnej Aktywności, w ramach którego z architektem Jerzym Łątką projektują i badają możliwości zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji sztuki współczesnej. Edukatorka i autorka tekstów, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, inicjując dialog pomiędzy instytucjami kultury i sektorem organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. W ramach studiów doktoranckich w ASP w Krakowie pod kierunkiem Iwony Demko i Krzysztofa Wodiczko pracuje nad podręcznikiem „Z ziemi polskiej do Polski”.

Karolina Maria Wojciechowska
Radczyni prawna. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie (2007). Specjalizuje się w prawie autorskim, wykładała na ten temat w m.in. Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej, ASP w Warszawie, Fundacji ING. Prowadziła Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Ma własne wydawnictwo artystyczne Blue Bird. Obsługiwała prawnie m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, opiekuje się od strony prawnej m.in. Festiwalem Miesiąc Fotografii w Krakowie. Pracuje m.in. dla artystów, producentów filmowych, wydawców, agencji reklamowych, fundacji związanych ze sztuką. Współautorka książek „Vademecum dyrektora instytucji kultury” i „Prawo autorskie w instytucjach kultury”.


Niepokój przychodzi o zmierzchu. Działania

Refleksje na temat kondycji świata – w tym także nasze lęki, obawy i nadzieje – wpływają na decyzje artystek i artystów o podjęciu działań kolektywnych, niematerialnych czy redefiniowaniu gatunków. Praca z ciałem, wychodzenie w teren, improwizacja, praktyki pisania, poruszanie się na styku sztuki i aktywizmu to manifestacja wrażliwości, ale i próba tworzenia nowych scenariuszy bycia razem, nowych języków i szukania nowych narzędzi do opisywania rzeczywistości.
Program działań stanowiący część wystawy Niepokój przychodzi o zmierzchu ukazuje różnorodne praktyki i strategie artystyczne, które wymykają się tradycyjnym formom wystawienniczym, takie jak działania postartystyczne, aktywistyczne, opiekuńcze, wspólnotowe, prace choreograficzne, performans czy poezja. Będą się one odbywały w czwartki i weekendy na placu Małachowskiego i w holu głównym galerii, a ich celem ma być tworzenie przestrzeni spotkań i budowania nowych sojuszy. adrianne maree brown, aktywistka, pisarka i doula, konstatowała: „Wierzę, że wszystko co organizujemy, to science fiction – w ten sposób kształtujemy przyszłość, za którą tęsknimy, a której jeszcze nie doświadczyliśmy”.

W programie wezmą udział m.in.:
Julia Dorobińska, Barbara Gryka, Nadia Markiewicz, Franek Warzywa & Młody Budda, Ada Rączka, Taras Gembik, X-Philes, Zuzanna Bartoszek, Weronika Zalewska, Mary Szydłowska, Wiktoria, Justyna Górowska & Zeynab Gueye, Bożna Wydrowska, Sara Kukier, Ola Tubielewicz, Biuro Praktyk Postartystycznych, Yulia Krivich, Marta Romankiv, Alicja Czyczel, Daniel Kotowski, Patryk Różycki, Mateusz Kowalczyk i in.

kuratorki: Weronika Zalewska, Magdalena Komornicka
współpraca: Anna Palacz – Brzezińska

Wydarzenie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy:
warszawa

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 16.07 – 16.10.2022
  Niepokój przychodzi o zmierzchu

  Wystawa jest nie tylko obszerną prezentacją młodej polskiej sztuki, ale przede wszystkim opowieścią o niepokojach, emocjach i tkwiącym w nich potencjale zmiany. Formą nawiązuje wprawdzie do tradycyjnie rozumianego przeglądu aktualnej sztuki, jednak nie koncentruje się na mapowaniu zjawisk, tendencji i najważniejszych postaw oraz nie wskazuje kluczowych aktorów i aktorek sceny artystycznej. Zwraca uwagę na pokoleniową wrażliwość i różne sposoby reagowania na napięcia i zmiany. Jest wreszcie szukaniem tego, co wspólne, a nie prezentacją indywidualności czy oryginalnych postaw.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Plakat teatralny
  29.01 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok wystawy, rysunki w ramach eksponowane na zielonych ścianach. W tle zwiedzająca w różowym swetrze,
  04.02 (SOB) 17:00
  Saturday Artwalk
  Kulisiewicz. Succinct Beauty
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie, sylwatka artysty na tle białej ściany w galerii.
  05.02 (ND) 12:15
  Stasys Eidrigevičius !Reakcje
  Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta