Edukacja

Paszport do sztuki

KONCEPCJA

"Paszport do sztuki" to wspólny projekt Fundacji Kultury bez Barier i instytucji kultury. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy odkrywali jak różne mogą być oblicza podróży. Wspólnie odwiedzili Muzeum Łazienki Królewskie, Zachętę - Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Narodowe w Warszawie. Wyruszyli w podróż w czasie i do odległych zakątków Ziemi, aby odkryć skarby, które posiadają instytucje w swoich zbiorach.

CEL

Stworzenie oferty kulturalnej dla młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rówieśników. W Warszawie z powodzeniem są realizowane działania dla dzieci z autyzmem do 12 roku życia oraz osób dorosłych. Oferty kulturalnej skierowanej do osób w wieku 13 - 18 lat, jest niewiele. A w przypadku osób ze spektrum autyzmu, nie ma takich propozycji. Postanowiliśmy wspólnie przeciwdziałać temu brakowi i stworzyć ofertę, która zapełniłaby tę lukę. Postawiliśmy na warsztaty odpowiadające potrzebom młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rówieśników.

REALIZACJA

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa cykle składające się z pięciu warsztatów. Cztery warsztaty w cyklu były przygotowane przez instytucję, piąty warsztat był podsumowaniem cyklu. Warsztaty dla młodzieży to kolejny krok w tworzeniu przestrzeni przyjaznych dla osób z autyzmem. Partnerska współpraca przy tym projekcie była dla nas kluczowa. Zależało nam, aby czerpać od siebie nawzajem i inspirować się w działaniach. Wspólnie stworzyliśmy koncepcję warsztatów oraz materiałów promocyjnych. A w trakcie realizacji warsztatów na bieżąco wymienialiśmy się wrażeniami ze spotkań i podpowiadaliśmy rozwiązania, które się sprawdziły.

Więcej informacji

Archiwalne wydarzenie
 • Paszport do sztuki
  Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat, w tym szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu
  Paszport do sztuki
WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki,
czyli SeNS wspierania uzdolnionych

Odpowiadając na oczekiwania dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Programie WARS i SAWA (wyniki ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń prowadzonych przez WCIES oraz badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej), Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zainicjowało nowe działanie programowe, polegające na obejmowaniu warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym „patronatem” instytucji lub organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje
 • WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych
  WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych
Warsztaty dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku
marzec — grudzień 2017

W Pawilonie Polskim na 57 Biennale Sztuki w Wenecji  prezentowany jest projekt Mały Przegląd autorstwa amerykańskiej artystki Sharon Lockhart. Autorka odwołuje się do koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka, a projekt jest efektem kilkuletniej współpracy z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. Zdjęcia oraz film prezentowane w Pawilonie powstały w następstwie serii warsztatów, które Lockhart zorganizowała dla dziewczynek z Ośrodka. Warsztaty nie tylko przybliżyły uczestniczkom różne dziedziny sztuki, ale także pozwoliły nabrać otwartości i pewności siebie, co może pomóc im w walce z problemami, z jakimi mierzą się na co dzień.

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki podtrzymuje współpracę z Ośrodkiem, zapraszając do niej również inne warszawskie instytucje. Dziewczyny z Rudzienka przyjeżdżają do Warszawy na warsztaty raz lub dwa razy w miesiącu. Program będzie kontynuowany przez cały 2017 rok i mamy nadzieję, że stanie się on początkiem stałej współpracy instytucji kultury z Ośrodkiem.

Pierwszy semestr zajęć (marzec — czerwiec 2017) to regularne warsztaty związane ze sztuką współczesną, prowadzone przez edukatorów Zachęty w oparciu o aktualne wystawy, oraz warsztaty teatralne przygotowane przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru. Dodatkowo w pierwszym semestrze odbyły się warsztaty fotograficzne oraz hip-hopowe we współpracy ze Służewskim Domem Kultury, warsztaty o Januszu Korczaku we współpracy z Domem Spotkań z Historią i warsztaty o sztuce współczesnej we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.


Nasi dotychczasowi partnerzy:
Dom Spotkań z Historią, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Służewski Dom Kultury, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru


Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje. Więcej informacji: , +48 22 556 96 96

Prowadzący zajęcia: Sara Herczyńska, Marcin Matuszewski, Anna Owsiany, Katarzyna Piskorz, Agnieszka Szostakiewicz, Zuzanna Zasacka (Zachęta), Dorota Ogrodzka, Karolina Pluta (Stowarzyszenie Pedagogów Teatru), Joanna Kinowska, Jan Wałdoń (Służewski Dom Kultury), Katarzyna Witt (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

Koordynacja: Karolina Iwańczyk

Projekt realizowany przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Zielonce (Internat Rudzienko)

Dokumentacja fotograficzna projektu
 • Grafika obiektu: Warsztaty dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku
  mediateka / galeria zdjęć
  Warsztaty dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku

Muzyczne Obrazy to projekt dla uczniów gimnazjum, który łączy dwa elementy:
edukację muzyczną i wprowadzenie do świata współczesnej sztuki wizualnej

Projekt realizowany jest we współpracy Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki z Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. Jana Twardowskiego w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 dla uczniów trzech klas, w ramach autorskiego programu nauczania muzyki. Zajęcia w Zachęcie są okazją do poznania nowych technik instrumentalnych, współczesnych kompozytorów i literatury muzycznej w konfrontacji z historią sztuki i dziełami sztuki współczesnej. Obrazy z kolekcji Zachęty posłużyły do tej pory do omówienia m.in. takich pojęć jak rytm, faktura, słowo, czas i analizy ich znaczenia w kontekście sztuk wizualnych i muzyki. Zwieńczeniem każdego spotkania jest nagranie własnych utworów, które zebrane w katalog dźwiękowy, stanowią galerię muzycznych interpretacji dzieł ze zbiorów Zachęty. Podsumowaniem pierwszego roku zajęć był pokaz Nieskończony rejestr. Obrazy i ich muzyczne interpretacje, prezentowany w Zachęcie we wrześniu 2015 roku. Scenariusze lekcji oraz pliki muzyczne są sukcesywnie udostępniane na otwartych licencjach na stronie Zachęty.

autorka: Dagna Sadkowska (skrzypaczka, członek zespołu Kwartludium, nauczycielka muzyki w Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2)

współautorki: Maria Kosińska (historyk sztuki, edukatorka w Zachęcie), Karolina Iwańczyk (absolwentka kulturoznawstwa i edukatorka w Zachęcie)

opieka merytoryczna i koordynacja projektu: Anna Zdzieborska (Zachęta), Dagna Sadkowska

projekt opracowany i realizowany we współpracy: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego

Dokumentacja fotograficzna projektu
 • Grafika obiektu: Muzyczne Obrazy
  mediateka / galeria zdjęć
  Muzyczne Obrazy
 • Grafika obiektu: Nieskończony rejestr
  mediateka / galeria zdjęć
  Nieskończony rejestr
  Obrazy i ich muzyczne interpretacje
Muzyczne obrazy - katalog dzwiękowy prac z kolekcji Zachęty
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 4
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 5
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Agata Bogacka. Serce
  Interpretacja 6
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jan Tarasin, Nieskończony rejestr
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jan Tarasin, Nieskończony rejestr
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jan Tarasin, Nieskończony rejestr
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jan Tarasin, Nieskończony rejestr
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Jacek Sempoliński, Autoportret
  Interpretacja 4
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Magda Bielesz, Bez tytułu
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Stanisław Dróżdż, Bez tytułu
  Interpretacja 4
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 4
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 5
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Tomasz Ciecierski, Bez tytułu
  Interpretacja 6
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  Interpretacja 2
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  Interpretacja 3
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  Interpretacja 4
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Wilhelm Sasnal, Kraków - Warszawa
  Interpretacja 5
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Włodzimierz Pawlak, Polacy formują flagę narodową
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Włodzimierz Pawlak, Polacy formują flagę narodową
  Interpretacja 1
 • Grafika obiektu: Muzyczne obrazy: Włodzimierz Pawlak, Polacy formują flagę narodową
  mediateka / filmy
  Muzyczne obrazy: Włodzimierz Pawlak, Polacy formują flagę narodową
  Interpretacja 2

Podziel się sztuką!

11 filmów do 10 dzieł sztuki współczesnej, ponad 30 twórców, 40 minut zabawy ze sztuką, nieskończone pole inspiracji.

Podziel się sztuką! Zachęta realizowała w ramach programu Akademii Orange. Projekt promował sztukę współczesną, popularyzował nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób sztuka współczesna czerpie z kultury, jak ciągle wymieniamy się pomysłami i inspiracjami, by stworzyć nowy film, muzykę, obraz. Pokazaliśmy, że „łańcuch pokarmowy” idei ciągle się rozwija i że korzystając z dorobku innych artystów, nie przestajemy być twórczy.

Podziel się sztuką! - animacje
 • Grafika obiektu: Podziel się Sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się Sztuką!
  Z drugiej strony. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Płaszcz. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Pole do wyobraźni. Film animowany dla dzieci.
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Dokarmiaj niebieskie ptaki. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  47 samochodów i pies. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  abc 123. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Ogrom świata. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Czytać. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Przeminęło z płaszczem. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Taaka galeria mnie zaprasza. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Film dokumentujący warsztaty
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Film dokumentujący zakończenie projektu