Edukacja

WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych

  • terminarz: od lutego do czerwca 2018 roku
  • info: dla każdej grupy szkolnej przewidziano po 3 warsztaty, każdy trwający 2 godziny dydaktyczne (szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony przez Zachętę z daną szkołą).
  • kontakt: Karolina Iwańczyk, tel. 22 556 96 96
  • :

Odpowiadając na oczekiwania dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Programie WARS i SAWA (wyniki ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń prowadzonych przez WCIES oraz badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej), Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zainicjowało nowe działanie programowe, polegające na obejmowaniu warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym „patronatem” instytucji lub organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i ich nauczycieli.

Koncepcja programu WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych, dedykowanego szkołom uczestniczącym w Programie WARS i SAWA, umożliwia uzyskanie rocznego (w pilotażu II semestr r. szk. 2017/18) patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej. Oferta patronacka stwarza możliwość zaangażowania w niestandardowe aktywności zarówno uczniów jaki i ich nauczycieli. Partnerzy są również gotowi, po ukończeniu rocznego cyklu szkolnego, do pracy z pojedynczymi uczniami, których zainteresowania i pasje związane są z profilem instytucji. Pilotaż SeNS finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.

Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów dla szkół z sieci WiS przygotowana została przez trzy instytucje:  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zachętę — Narodową Galerię Sztuki.

Szczegółowe informacje

Propozycja Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki

Cykl warsztatów w Zachęcie, mających na celu przybliżenie twórczości współczesnych artystów oraz różnych technik, mediów i nurtów w sztuce.

Sztuka współczesna uczy eksperymentowania, odważnego myślenia nieopartego na schematach. Zapraszamy dzieci i młodzież do wyrażania własnego zdania na temat aktualnych wystaw. Każde spotkanie składa się z części teoretycznej — na wystawie i części praktycznej, podczas których uczniowie zapoznają się z dziełami sztuki współczesnej, interpretują je, a następnie sami tworzą własne dzieła w postaci prac plastycznych.

Adresaci:

Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami-nauczycielami z 15 warszawskich szkół,
którym został przyznany bezterminowy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

(uczniowie oddziałów gimnazjalnych klas II i III, klas szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych).

Z danej szkoły, jednorazowo w warsztatach może uczestniczyć grupa licząca łącznie 25 osób (plus opiekunowie).


30/44