Edukacja

Program edukacyjny
towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia tłumaczone na Polski Język Migowy i opatrzone audiodeksrypcją

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest galerią otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność zbiorów, wystaw, jak i samego budynku. Program edukacyjny towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia tłumaczone są na Polski Język Migowy i opatrzone audiodeksrypcją. Prowadzimy stałe cykle spotkań na wystawach Sztuka dostępna zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i słuchu. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom percepcyjnym również innych grup i środowisk, w tym m.in. osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Programy
 • Encyklopedia Sztuki w PJM 2
  Warsztaty dla niesłyszącej młodzieży
  Encyklopedia Sztuki w PJM 2
 • Kto to jest artysta? Warsztaty dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Kto to jest artysta? Warsztaty dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Paszport do sztuki
  Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat, w tym szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu
  Paszport do sztuki
 • Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niesłyszących
  Sztuka dostępna
  Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niesłyszących
 • Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niewidomych
  Sztuka dostępna
  Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niewidomych
 • Warsztaty rodzinne z cyklu "Co robi artysta?"
  Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Warsztaty rodzinne z cyklu "Co robi artysta?"
 • Zachęta Miga!
  Cykl spotkań na aktualnych wystawach
  Zachęta Miga!
Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Action painting
  mediateka / PJM
  Action painting
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Akryl
  mediateka / PJM
  Akryl
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Akwarela
  mediateka / PJM
  Akwarela
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Ambalaż
  mediateka / PJM
  Ambalaż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Analiza dzieła sztuki
  mediateka / PJM
  Analiza dzieła sztuki
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Animacja
  mediateka / PJM
  Animacja
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Antysztuka
  mediateka / PJM
  Antysztuka
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Artzin
  mediateka / PJM
  Artzin
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: ART DÉCO
  mediateka / PJM
  ART DÉCO
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Asamblaż
  mediateka / PJM
  Asamblaż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Awangarda
  mediateka / PJM
  Awangarda
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Pole do wyobraźni. Film animowany dla dzieci.
 • Grafika obiektu: Biennale
  mediateka / PJM
  Biennale
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Blejtram
  mediateka / PJM
  Blejtram
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Body art
  mediateka / PJM
  Body art
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Dadaizm
  mediateka / PJM
  Dadaizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Ekspresjonizm
  mediateka / PJM
  Ekspresjonizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Environment
  mediateka / PJM
  Environment
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Estetyka
  mediateka / PJM
  Estetyka
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Faktura
  mediateka / PJM
  Faktura
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Fotografia (historia)
  mediateka / PJM
  Fotografia (historia)
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Płaszcz. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Fotografia (technika)
  mediateka / PJM
  Fotografia (technika)
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Fotomontaż
  mediateka / PJM
  Fotomontaż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Fresk
  mediateka / PJM
  Fresk
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Galeria
  mediateka / PJM
  Galeria
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Grafika
  mediateka / PJM
  Grafika
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Grupa A.R.
  mediateka / PJM
  Grupa A.R.
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Grupa Blok
  mediateka / PJM
  Grupa Blok
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Happening
  mediateka / PJM
  Happening
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Hiperrealizm
  mediateka / PJM
  Hiperrealizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Historia sztuki
  mediateka / PJM
  Historia sztuki
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Historyzm
  mediateka / PJM
  Historyzm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Ikonografia
  mediateka / PJM
  Ikonografia
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Impresjonizm
  mediateka / PJM
  Impresjonizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Instalacja
  mediateka / PJM
  Instalacja
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Interwencja artystyczna
  mediateka / PJM
  Interwencja artystyczna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Kicz
  mediateka / PJM
  Kicz
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Film dokumentujący zakończenie projektu
 • Grafika obiektu: Kolaż
  mediateka / PJM
  Kolaż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Komiks
  mediateka / PJM
  Komiks
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Kompozycja
  mediateka / PJM
  Kompozycja
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Kompozycja przestrzenna
  mediateka / PJM
  Kompozycja przestrzenna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Kubizm
  mediateka / PJM
  Kubizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Laserunek
  mediateka / PJM
  Laserunek
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Litografia
  mediateka / PJM
  Litografia
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Malarskie podróże
  mediateka / foldery / teksty
  Malarskie podróże
  Konspekt warsztatów
 • Grafika obiektu: Malarsto rodzajowe
  mediateka / PJM
  Malarsto rodzajowe
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Malarstwo
  mediateka / PJM
  Malarstwo
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Minimal art
  mediateka / PJM
  Minimal art
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Młoda Polska
  mediateka / PJM
  Młoda Polska
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Modernizm
  mediateka / PJM
  Modernizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Przeminęło z płaszczem. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Multimedia
  mediateka / PJM
  Multimedia
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Mural
  mediateka / PJM
  Mural
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Muzeum
  mediateka / PJM
  Muzeum
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Neoplastycyzm
  mediateka / PJM
  Neoplastycyzm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Olej
  mediateka / PJM
  Olej
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Op-art
  mediateka / PJM
  Op-art
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Pejzaż
  mediateka / PJM
  Pejzaż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Performans
  mediateka / PJM
  Performans
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Portret
  mediateka / PJM
  Portret
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Postmodernizm
  mediateka / PJM
  Postmodernizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Prowokacja
  mediateka / PJM
  Prowokacja
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Ready made
  mediateka / PJM
  Ready made
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Relief
  mediateka / PJM
  Relief
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Dokarmiaj niebieskie ptaki. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Rzeźba
  mediateka / PJM
  Rzeźba
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sala neoplastyczna
  mediateka / PJM
  Sala neoplastyczna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Secesja
  mediateka / PJM
  Secesja
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Socrealizm
  mediateka / PJM
  Socrealizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Surrealizm
  mediateka / PJM
  Surrealizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Symbolizm
  mediateka / PJM
  Symbolizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Szablon
  mediateka / PJM
  Szablon
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Szkic
  mediateka / PJM
  Szkic
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka abstrakcyjna
  mediateka / PJM
  Sztuka abstrakcyjna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Podziel się sztuką!
  mediateka / animacje
  Podziel się sztuką!
  Taaka galeria mnie zaprasza. Film animowany dla dzieci
 • Grafika obiektu: Sztuka kinetyczna
  mediateka / PJM
  Sztuka kinetyczna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka krytyczna
  mediateka / PJM
  Sztuka krytyczna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka naiwna
  mediateka / PJM
  Sztuka naiwna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka publiczna
  mediateka / PJM
  Sztuka publiczna
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka site-specific
  mediateka / PJM
  Sztuka site-specific
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka ulicy
  mediateka / PJM
  Sztuka ulicy
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka użytkowa
  mediateka / PJM
  Sztuka użytkowa
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka wideo
  mediateka / PJM
  Sztuka wideo
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Sztuka ziemi
  mediateka / PJM
  Sztuka ziemi
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Typografia
  mediateka / PJM
  Typografia
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Unizm
  mediateka / PJM
  Unizm
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym
 • Grafika obiektu: Witraż
  mediateka / PJM
  Witraż
  Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym