E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Bogactwo. Wizualne reprezentacje i doświadczenie bogactwa we współczesnej Polsce
50,00 zł
80 zł

redakcja: Magdalena Komornicka i Katarzyna Kołodziej
projekt graficzny: Poważne Studio
wydawca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
ISBN:978-83-64714-38-2

Książka stanowi uzupełnienie wystawy w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Na publikację składają się eseje omawiające temat bogactwa z wielu perspektyw. Ziemowit Szczerbek zarysowuje kontekst antropologiczny, historyczny i geopolityczny polskiego („biednego”) bogactwa. Mateusz Halawa podsumowuje współczesne marzenia Polaków o dobrym życiu w odniesieniu do własności i finansów. Jakub Socha przedstawia wizualne reprezentacje bogactwa w kinie i telewizji czy modę jako wy-znacznik statusu (esej Agaty Zborowskiej). W książce omówiony został też problem luksusu i zjawiska konsumpcji z polskiej perspektywy (esej Urszuli Jareckej) oraz różnych oblicz sukcesu (Jolanta Gładys-Jakubik). Kuratorki wystawy Magdalena Komornicka i Katarzyna Kołodziej poruszyły problem sytuacji materialnej samych artystów, jak również wirtualnych pieniędzy i dematerializacji bogactwa.

Publikacja ukazała się w polskiej wersji językowej.

Angielska wersja językowa jest dostępna on-line na www.zacheta.art.pl/bogactwo