Oskar Hansen

Ur. w 1922 roku w Helsinkach, zm. 2005 w Warszawie.

Architekt, malarz, rzeźbiarz, teoretyk i pedagog. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom u prof. Romualda Gutta w 1951 roku. W latach 1948-1950 przebywał za granicą na stypendium rządu francuskiego w Paryżu, gdzie praktykował w pracowniach Fernanda Légera i Pierre’a Jeannereta, kuzyna Le Corbusiera, oraz w Londynie, gdzie studiował w International Summer School of Architecture. Od 1955 roku był wykładowcą, a od 1967 roku profesorem warszawskiej ASP. Jego wczesne obrazy (jak np. Sąd pod blachą 2) powstawały pod wpływem zainteresowania kubizmem. Przede wszystkim jest znany jako twórca teorii formy otwartej, nazywanej przez siebie filozofią czy postawą kształtującą podejście do rzeczywistości.

Nie udało mu się zrealizować wielu projektów, był raczej architektem utopistą. Częściowo wprowadził w życie swoją koncepcję linearnego systemu ciągłego (rozwiązanie urbanistyczne zakładające linearny układ miasta w przeciwieństwie do tradycyjnego budowania wokół centrum), w pomniejszonej skali, wykorzystując ją przy projektach osiedli (Przyczółek Grochowski w Warszawie, Osiedle Słowackiego w Lublinie). Jego myśli i teorie ukształtowały kilka pokoleń rzeźbiarzy – absolwentów warszawskiej ASP. 

Artyści
181/692

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Sąd pod blachą 2
  Sąd pod blachą 2Oskar Hansen1953
Wystawy
 • Grafika do wystawy Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna
  30.11.2013 – 09.02.2014
  Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna

  Wystawa prezentuje dynamiczną mapę świata sztuki po drugiej wojnie światowej – w świetle europejskich i pozaeuropejskich podróży artystycznych polskich twórców i krytyków sztuki. Zaznaczone są na niej punkty i wektory owych wypraw, ale także to, w jaki sposób – pomimo żelaznej kurtyny i polityki izolacji – dokonywała się wówczas wymiana wiedzy i przepływ inspiracji. Wspomniane w podtytule migracje dotyczą nie tylko samych artystów, ich oficjalnych i półoficjalnych podróży, lecz obejmują również fenomen podróżujących dzieł i wędrujących idei.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 21.02 – 20.03.1977
  Oskar Hansen, Bohdan Urbanowicz
  Udział Polski w 37. Międzynarodowym Biennale w Wenecji

  „Reprezentacyjne wystawy sztuki polskiej, wysyłane za granicę, powinny być po powrocie pokazywane w kraju. Dyskusja pomoże samym twórcom, organizatorom wystaw będzie przydatna w ich dalszej pracy — stanowiąc specyficzny rodzaj kontroli społecznej w stosunku do tak ważnego odcinka życia artystycznego jakim jest dziś wymiana kulturalna”. 

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA