O kolorach ciał niebieskich

Facebook Miejsca Projektów Zachęty
live stream

03

LIVE STRAM NA FACEBOOKU MPZ

Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem o zjawiskach fizycznych, które wpływają na naszą percepcję rzeczywistości, o kolorach w różnych skalach: od nano- (na przykładzie skrzydeł motyla), aż po zorzę polarną, mgławice czy wirujące galaktyki. Rozmówcy opowiedzą o abstrakcyjności subiektywnego widzenia i o tym, że każdy z nas inaczej widzi głębię oceanu. Wyjaśnią, dlaczego wschodzące słońce ma inną barwę, niż to będące w zenicie. Tytuł spotkania nawiązuje do dzieła Kopernika O obrotach ciał niebieskich, dlatego podjęta zostanie również próba wskazania konsekwencji wszechobecnego ruchu obiektów na nasze postrzeganie świata.

Maciej Ślot – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Od 2021 roku kieruje grantem „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego” realizowanym wspólnie z przedstawicielami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Laureat licznych stypendiów m.in.: stypendium badawczego Instytutu Chemii Fizycznej PAN, „100 na 100” czy Santander Universidades. Poza działalnością badawczą aktywnie angażuje się w popularyzację fizyki oraz różne projekty wiążące się z elektroniką i robotyką.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 10.12.2021 – 20.02.2022
  Marta Krześlak
  Moving things

  W swoim projekcie Marta Krześlak pochyla się nad uniwersalnością znaczeń, snując rozważania na temat czasu i przestrzeni. Tworzy laboratorium ruchomych przedmiotów, w którym obserwuje, jak oddziałują na siebie nawzajem i na otoczenie, w jaki sposób nawiązują do znanych zjawisk, jednocześnie pozostając abstrakcyjnymi obiektami.

  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: O kolorach ciał niebieskich
  mediateka / filmy
  O kolorach ciał niebieskich
  Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Obraz Jerzego Krawczyka na czerwonej ścianie.
  26.05 (CZW) 18:00
  Jerzy Krawczyk. Gra o wszystko
  Autorskie oprowadzanie po wystawie Anny Baranowej
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok z góry na nieduży fragment cmentarza, na środku otoczona płotem dziura w ziemi, częściowo przykryta kamiennymi płytami.
  29.05 (ND) 12:00
  Spacer dostępny na Cmentarzu Żydowskim
  Spotkanie dla osób niewidomych
  Cmentarz Żydowski przy Okopowej (brama główna)Cmentarz Żydowski przy Okopowej (brama główna)
 • Ludzie w przestrzeni wystawy Wilczynskiego otoczeni świecącymi ekranami.
  29.05 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po wszystkich wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Ludzie na leżakach przy Placu Małachowskiego. W tle Zachęta.
  29.05 (ND) 12:30
  Śniadanie na trawie
  Warsztaty rodzinne (godz. 12:30 i 15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grupa ludzi w jasnej przestrzeni galeryjnej.
  31.05 (WT) 18:00
  Muzea i trudne historie
  Dyskusja towarzysząca wystawie „Kryjówki. Architektura przetrwania”
  Zachęta | sala kinowa (wejście przez wystawę)Zachęta | sala kinowa (wejście przez wystawę)
 • Sala wystawowa w półmroku. W niej na środku oświetlone punktowo lśniące srebrne rzeźby na jasnych postumentach.
  31.05 (WT) 18:00
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Kryjówki”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta