O kolorach ciał niebieskich

Facebook Miejsca Projektów Zachęty
live stream

03

LIVE STRAM NA FACEBOOKU MPZ

Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem o zjawiskach fizycznych, które wpływają na naszą percepcję rzeczywistości, o kolorach w różnych skalach: od nano- (na przykładzie skrzydeł motyla), aż po zorzę polarną, mgławice czy wirujące galaktyki. Rozmówcy opowiedzą o abstrakcyjności subiektywnego widzenia i o tym, że każdy z nas inaczej widzi głębię oceanu. Wyjaśnią, dlaczego wschodzące słońce ma inną barwę, niż to będące w zenicie. Tytuł spotkania nawiązuje do dzieła Kopernika O obrotach ciał niebieskich, dlatego podjęta zostanie również próba wskazania konsekwencji wszechobecnego ruchu obiektów na nasze postrzeganie świata.

Maciej Ślot – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Od 2021 roku kieruje grantem „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego” realizowanym wspólnie z przedstawicielami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Laureat licznych stypendiów m.in.: stypendium badawczego Instytutu Chemii Fizycznej PAN, „100 na 100” czy Santander Universidades. Poza działalnością badawczą aktywnie angażuje się w popularyzację fizyki oraz różne projekty wiążące się z elektroniką i robotyką.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 10.12.2021 – 20.02.2022
  Marta Krześlak
  Moving things

  W swoim projekcie Marta Krześlak pochyla się nad uniwersalnością znaczeń, snując rozważania na temat czasu i przestrzeni. Tworzy laboratorium ruchomych przedmiotów, w którym obserwuje, jak oddziałują na siebie nawzajem i na otoczenie, w jaki sposób nawiązują do znanych zjawisk, jednocześnie pozostając abstrakcyjnymi obiektami.

  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: O kolorach ciał niebieskich
  mediateka / filmy
  O kolorach ciał niebieskich
  Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Grupa osób w białej przestrzeni wystawy
  03.12 (SOB) 17:00
  MARIOLA PRZYJEMSKA. CONSUMPTION, CONSTRUCTION AND MELANCHOLY
  Saturday Art Walk
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 04.12 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 04.12 (ND) 16:00
  Знайомимося з Захентою!
  Недільна екскурсія українською
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 06.12 (WT) 18:00
  Oprowadzanie Tomasza Fudali po wystawie Marioli Przyjemskiej
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Artysta pochylający się nad pracami leżącymi na białym stole.
  07.12 (ŚR) 18:00
  Spotkanie z Maciejem Dąbskim
  Odwzorowania kartograficzne — co to i po co?
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
 • 09.12 (PT) 11:00
  Wokół wystawy Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX–XX wieku (1975)
  Konferencja naukowa
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta