Edukacja

Grafika obiektu: Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niesłyszących
00:00/00:00

Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niesłyszących w PJM

  • czas trwania:  ok. 90 minut, od wtorku do niedzieli
  • zapisy:  d.kotowski@zacheta.art.pl

Warsztaty i oprowadzania po aktualnych wystawach dostosowujemy do wieku, potrzeb i możliwości uczniów. Program i przebieg zajęć ustalamy podczas wstępnej rozmowy z opiekunem grupy. Zajęcia prowadzi głuchy edukator w polskim języku migowym, istnieje możliwość tłumaczenia na polski język foniczny. W takim przypadku, przy planowaniu wizyty prosimy o wzięcie pod uwagę czasu na ustalenie terminu z tłumaczem.


47/57