Edukacja

Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

  • czas trwania: ok. 90 minut, od wtorku do niedzieli
  • zapisy: a.zdzieborska@zacheta.art.pl, tel 22 556 96 42

Warsztaty dostosowujemy do wieku, potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach. Proponujemy zajęcia towarzyszące aktualnym wystawom lub warsztaty na temat prac z kolekcji Zachęty. Program i przebieg zajęć ustalamy podczas wstępnej rozmowy z opiekunem grupy. Edukatorzy prowadzący zajęcia zostali przeszkoleni między innymi przez trenerów i pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


45/57