Edukacja

Konferencja „Sztuka edukacji”

Nowocześni edukatorzy — pasjonaci z wizją

  • miejsce: Wzgórze Zamkowe - Institute of Design Kielce

Konferencja będzie streamingowana na stronie:
sztukaedukacji.zacheta.art.pl 

4 i 5 listopada 2016 odbędzie się czwarta konferencja z cyklu Sztuka edukacji, zatytułowana Nowocześni edukatorzy — pasjonaci z wizją.

Pełen program znajduje się na stronie: sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Sztuka edukacji to cykl corocznych konferencji organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanych do nauczycieli oraz animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Ich celem jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania i przedstawienie dobrych praktyk współpracy między środowiskami.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w listopadzie 2013 roku w Zachęcie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły miała miejsce w październiku 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. W ubiegłym roku gościliśmy w Galerii BWA w Zielonej Górze, a konferencja nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W tym roku zapraszamy do Kielc.

Jak co roku, zapraszamy nauczycieli, artystów, animatorów kultury oraz edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi do twórczej dyskusji i pracy warsztatowej. Tym razem punktem wyjścia do rozmowy będzie człowiek – nauczyciel, pedagog, animator, artysta, edukator. Osoba, która inspiruje i motywuje, dzieli swoją wiedzę, energię, pasję z innymi. Działa w partnerstwie - dla ludzi i wraz z nimi. Tegoroczna konferencja będzie ukłonem w stronę edukatorów, którzy świadomie obserwują rzeczywistość, odważnie podejmują wyzwania i wkładają wiele wysiłku w zmianę otoczenia.

organizatorzy: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Wzgórze Zamkowe - Institute of Design Kielce, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat medialny: Edunews.pl


21/53