Edukacja

Program warsztatów dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych

  • czas trwania: ok. 90 minut
  • terminy: od wtorku do niedzieli od godz. 10 do 18
  • grupy: do 20 osób
  • prowadząca: Anna Owsiany
  • zapisy: informacja@zacheta.art.pl

Warsztaty skierowane do grup młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz innych placówek o podobnym charakterze. Zajęcia przygotowane są w oparciu o aktualne wystawy oraz dzieła z kolekcji Zachęty i są prowadzane przez edukatorów doświadczonych w pracy z grupami o różnych potrzebach, również z młodzieżą z MOS-ów i MOW-ów.  Program ustalamy indywidualnie z wychowawcami i staramy się dostosować go do potrzeb i zainteresowań grupy. Warsztaty nie tylko przybliżają uczestniczkom różne dziedziny sztuki, ale także pozwalają nabrać otwartości i pewności siebie, co może pomóc im w walce z problemami, z jakimi mierzą się na co dzień. 

Program warsztatów jest kontynuacją współpracy Zachęty z MOS-ami i MOW-ami, zapoczątkowanej w 2017 roku. Więcej informacji.

Wynikiem tej współpracy był również profil konferencji Sztuka Edukacji w 2017 roku. Więcej informacji.


3/3