Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy

O sztuce z artystami

  • więcej informacji: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl
  • miejsce: spotkania odbywają się w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

ZAPISY I FORMULARZ ZGŁOSZENI0WY: wcies.edu.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Czy sztuki można uczyć i nauczyć? Jak wiele praktyki artystyczne mają wspólnego z działaniami o charakterze edukacyjnym i, na dodatek, nie zawsze tylko o profilu humanistycznym? Dlaczego warto szukać odpowiedzi w sztuce? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć w czasie cyklu spotkań z praktykami sztuki, artystami, którzy opowiadając o swoich działaniach, odsłonią kuluary idei i realizacji, a także przedstawią edukacyjne aspekty swojej twórczości. Dowiemy się dlaczego, dla kogo, jak i po co tworzą. Porozmawiamy w sali wykładowej, spotkamy się na wystawach, poznamy kolekcję Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki. Będziemy rozmawiać o sztuce u jej źródła i w szerokiej perspektywie.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o nauczycielach języka polskiego, filozofii, historii sztuki, wiedzy o kulturze, plastyki i zajęć artystycznych uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Warszawie. Zapraszamy również innych nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej, poszukujących inspiracji do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne. Spotkania odbywają się raz w miesiącu od stycznia do czerwca 2019 roku (w poniedziałki) w godz. 17–20.

Harmonogram spotkań:

  • 14 stycznia — spotkanie z Jaśminą Wójcik
  • 11 lutego — spotkanie z Nicolasem Grospierrem
  • 11 marca — spotkanie z Pawłem Susidem
  • 1 kwietnia — spotkanie z Katarzyną Kozyrą
  • 13 maja — spotkanie z Piotrem Wysockim
  • 3 czerwca — spotkanie z Dorotą Podlaską
     

Prowadząca:

Karolina Vyšata — historyczka sztuki, kuratorka, edukatorka, animatorka kultury, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwentka podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą — Narodową Galerią Sztuki, Uniwersytetem Dzieci. Kuratorka i realizatorka programów edukacyjnych i wystaw sztuki współczesnej, w latach 2008–2018 związana z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, gdzie realizowała projekty sztuka24h.edu.pl oraz Otwarta Galeria. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki.

koncepcja i koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak

organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki


22/53