Poza zasadą przyjemności Afektywne operacje

09.05 – 02.07.2017 Poza zasadą przyjemności Afektywne operacje

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

artyści: Marina Abramović, Kader Attia, Monica Bonvicini, Berlinde de Bruyckere, Douglas Gordon, Aneta Grzeszykowska, Mona Hatoum, Jesse Kanda, Teresa Margolles, Piotr Pawlenski, Aleksandra Ska, Taryn Simon, Andreas Sterzing, Mircea Suciu, Roman Stańczak, David Wojnarowicz, Artur Żmijewski
kurator: Maria Brewińska
współpraca: Magdalena Komornicka

Wystawa przyjmuje za punkt wyjścia popularną w humanistyce kategorię afektów, które organizują jej przestrzeń emocjonalną. Afekt rozumiany jest tu jako automatyczna reakcja ciała na bodźce odbierane z otoczenia bądź zmiany zachodzące w ciele. Reakcje te, przyjemne bądź przykre, zachodzą poza świadomością i sferą rozumową, niepoddawane od razu refleksji poznawczej. Potocznie afekt utożsamiany jest z emocjami, ale w kontekście wystawy to protoemocja — doświadczenie „intensywności” (niepokój, napięcie, drżenie, niepewność odczuwane w ciele, pod skórą), które dopiero przepracowane poznawczo, uświadomione, uruchamia odczuwanie konkretnych odczuć takich jak radość, strach, wstręt, wstyd czy gniew i wiele pochodnych emocjonalnych niuansów.

Koncepcja wystawy przyjmuje, że afekty mają także swoje źródło w przedmiotach. I tak dzieła sztuki należą do tych znaczących materialnych bodźców/przekaźników, poprzez które idee afektów, czy inaczej potencje drzemiące w dziełach, są przenoszone w sferę odbiorczą, prowokując pobudzenie. Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie dzieła są afektywne — „afekty sączą się z nich bezwiednie”. Mają one jednak różną siłę; w niektórych nie dostrzegamy wyraźnych operacji afektywnych, co jednak nie przesądza o ich braku — odbiór kieruje się wtedy ku apatii, co ma także wymiar emocjonalny. Afekt kojarzy się przede wszystkim z silnymi stanami pobudzenia. Ma to znaczenie w doborze prac na wystawę, gdzie chodzi przede wszystkim o „intensywność” (w rozumieniu Gilles’a Deleuze’a) — takie doświadczenie afektywne, które może być rodzajem silnego napięcia, nerwem w ciele inicjującym nowe jakościowo stany emocjonalne, a dalej znaczenia. Większość prac na wystawie najpierw działa, a potem znaczy; afektywne reakcje widzów mają nierzadko większe znaczenie niż rozumienie dzieł. Wśród nich silniejszym bodźcem jest instalacja Mariny Abramović Balkan Erotic Epic (2005), która narusza pewien porządek prezentacji erotyki człowieka, czy cielesność w filmie duetu Arca & Jesse Kanda, a także dokumentacja radykalnych performansów Petra Pavlensky’ego, będących autodestrukcyjnymi działaniami/protestami. Dialog z tymi ostatnimi nawiązują zdjęcia Davida Wojnarowicza — zapis poruszających działań dotykających kwestii queer i milczenia wokół problemów AIDS sprzed ponad dwóch dekad. Rodzajem zgrzytu afektywnego jest film Aleksandry Ska Bezproduktywna (2011) czy ikoniczna już seria zdjęć Artura Żmijewskiego Oko za oko (1998). Prace na wystawie w dużej mierze dotyczą ciała i jego różnych funkcji, jako że to ciało doświadcza afektów, rozkoszy i nieprzyjemnych doznań. Czołowymi pracami w tym kontekście są rzeźby Berlinde De Bruyckere — nagie ludzkie destrukty w stadium śmierci lub jej bliskie. Z kolei przedmioty-fetysze Moniki Bonvicini czy instrumentarium emocji Aleksandry Ska kryją drzemiące w nich potencje afektów.

Istotne dla koncepcji wystawy jest również przekonanie, że w odbiorze sztuki zachodzi wiele automatycznych procesów afektywnych związanych między innymi z niekontrolowanym wartościowaniem, które decyduje o odbiorze w kategoriach „lubię/nie lubię”. Badania wskazują na dużą rolę regulacyjną tych procesów, wpływających poza świadomością na nasze sądy i wybory. Wystawa prezentuje takie dzieła, które zdecydowanie przyciągają lub odpychają, wykraczają poza konwencjonalne i jednoznaczne obrazowanie, łatwe treści budzące przewidywalne reakcje. Ten afektywny związek na linii dzieło–widz jest tym silniejszy, im bardziej dzieła odbiegają od znanych, powszechnie akceptowanych treści czy konwencjonalnych form prezentacji. Ich działanie nazywamy za Brianem Massumi „wstrząsem dla myśli”, lecz zapoczątkowanym w ciele przez niejasne odczucia. Staje się on istotnym zdarzeniem otwierającym nowe możliwości odczuwania i myślenia. Dlatego na wystawie znajdują się prace operujące różnymi kodami reprezentacji, za którymi kryją się rozmaite istotne treści mogące ów wstrząs myśli wywołać — to dzieła artystów takich jak Teresa Margolles, Douglas Gordon, Kader Attia, Taryn Simon, Peter Pavlenski, David Wojnarowicz.

Tytuł wystawy odsyła do Freudowskiej zasady przyjemności (w tłumaczeniu Roberta Reszke: zasada rozkoszy), którą kieruje się nieświadoma część osobowości — redukowania napięcia poprzez unikanie przykrości i doznanie przyjemności. Wątek psychoanalizy, w której dokonał się zwrot ku afektom i emocjom, czyli mówienie o nich (w obszarze badań, jak i w procesie terapeutycznym) odsłania kluczowy, skrywany wymiar złożonej psychiki ludzkiej. W psychoanalizie afekt bezpośrednio wiąże się z życiem popędowym. To właśnie w stanach afektywnych dają o sobie znać nieuświadomione popędy: erotyczny (Eros), niosący kreatywność, harmonię, seksualność, reprodukcję, przetrwanie, oraz popęd śmierci (Thanatos) odpowiedzialny za destrukcję, agresję, samozniszczenie. Treść prac na wystawie rozpięta jest pomiędzy reprezentacją tych dwóch dążeń ciała i psychiki: od seksualnego i samozachowawczego, np. w monumentalnej instalacji Mariny Abramovic, po niszczycielskie i autodestrukcyjne, np. w pracach Taryn Simon, Aleksandry Ska, Petra Pavlenskiego czy Teresy Margolles. Wykraczają one poza zasadę przyjemności, badając możliwości doświadczania przyjemności/rozkoszy w różnych przejawach życia seksualnego oraz dotykając nieprzyjemnych, chętnie wypieranych przeżyć: bólu, cierpienia, traumy, masochizmu — tam, gdzie popęd życia łączy się z popędem śmierci. Odsłonięte zostają więc treści nieocenzurowane przez Freudowską zasadę rzeczywistości, która w sztuce może ulec zawieszeniu. Idąc tropem psychoanalizy, można przyjąć, że jeśli energia popędowa zostaje rozładowana zastępczo (sublimacja) poprzez wytwory sztuki, to rozkosz lub ból doświadczane przez artystów oraz satysfakcja/zaspokojenie osiągane w procesie tworzenia mogą być przekazane odbiorcom — poprzez urzeczywistnienie w sztuce treści wypartych, nieprzyjemnych, ale podświadomie pożądanych. Dotyczy to dzieł wykraczających poza bezpieczną sztukę w funkcji piękna, która na ogół tworzy barierę w dostępie do zakazanych przyjemności, rozkoszy, fantazji czy mrocznego pola Thanatosa. 

Wystawa skupia się na dziełach, które kwestionują formalne, emocjonalne, poznawcze, etyczne status quo. Jest rodzajem gry z widzem, polem, na którym spotyka się doświadczenie afektywne i psychoanalityczne z artystycznym, a dalej — z odbiorczym.

Prosimy o zapoznanie się z tematem wystawy przed podjęciem decyzji o jej zwiedzaniu. Wystawa zawiera treści skierowane do osób dorosłych.


Monica Bonvicini, Belts Couch, 2014. Fot. Roman März

Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
  mediateka / audio
  Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
  Co wymyślił Freud. Wykład Krzysztofa Srebrnego
 • Grafika obiektu: Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
  mediateka / audio
  Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
  Granice piękna, odwrotność lęku. Wykład Sary Rodowicz-Ślusarczyk
 • Grafika obiektu: Zachęta. Maj, czerwiec 2017
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Maj, czerwiec 2017
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Poza zasadą przyjemności
  mediateka / plakaty
  Poza zasadą przyjemności
  Afektywne operacje
 • Grafika obiektu: Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
  mediateka / wideo dokumentacja
  Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Oprowadzanie kuratorskie Marii Brewińskiej po wystawie „Poza zasadą przyjemności...”
  14.05.2017 (ND) 12:15
  Oprowadzanie kuratorskie Marii Brewińskiej po wystawie „Poza zasadą przyjemności...”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Co wymyślił Freud. Wykład Krzysztofa Srebrnego
  23.05.2017 (WT) 18:00
  Co wymyślił Freud. Wykład Krzysztofa Srebrnego
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Granice piękna, odwrotność lęku. Wykład Sary Rodowicz-Ślusarczyk
  25.05.2017 (CZW) 18:00
  Granice piękna, odwrotność lęku. Wykład Sary Rodowicz-Ślusarczyk
  (Forum Polskie Pola Lacanowskiego)
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  31.05.2017 (ŚR) 17:00
  Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Spotkanie na wystawie z Ewą Modzelewską-Kossowską
  01.06.2017 (CZW) 18:30
  Spotkanie na wystawie z Ewą Modzelewską-Kossowską
  (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niesłyszących na wystawie„Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  07.06.2017 (ŚR) 18:00
  Sztuka dostępna. Spotkanie dla osób niesłyszących na wystawie„Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Poruszenie i wspólnota. Spotkanie na wystawie z dr. Piotrem Schollenbergerem
  08.06.2017 (CZW) 18:00
  Poruszenie i wspólnota. Spotkanie na wystawie z dr. Piotrem Schollenbergerem
  (Instytut Filozofii UW)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Świat zmysłów w sztuce. Piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  09.06.2017 (PT) 17:00
  Świat zmysłów w sztuce. Piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Instrukcja obsługi wystawy.
  10.06.2017 (SOB) 17:00
  Instrukcja obsługi wystawy.
  Warsztaty dla dorosłych na wystawie „Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne. Po dwóch stronach skóry
  16.06.2017 (PT) 17:00
  Piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne. Po dwóch stronach skóry
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Zachęta Miga!
  22.06.2017 (CZW) 17:00
  Zachęta Miga!
  Spotkanie na wystawie „Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć/Zobaczyć. Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie „Poza zasadą przyjemności”
  23.06.2017 (PT) 12:15
  Patrzeć/Zobaczyć. Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie „Poza zasadą przyjemności”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne.Obszar zainteresowania: człowiek
  23.06.2017 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne.Obszar zainteresowania: człowiek
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  25.06.2017 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie z przewodnikiem
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta

Informacje

Poza zasadą przyjemności
Afektywne operacje
09.05 – 02.07.2017

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Partnerzy wystawy:
British Councilinstytut włoski