Wizyta

Zachęta dostępna!

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki jest galerią otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność zbiorów, wystaw, jak i samego budynku.

Gmach Zachęty jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Stanowiska obsługi wyposażone są w pętle indukcyjne, a strona zawiera treści tłumaczone na polski język migowy (PJM). Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu w PJM. Po wysłaniu maila na adres: , można umówić się na wideorozmowę.

Tworzymy i gromadzimy na stronie internetowej materiały edukacyjne przydatne osobom niewidomym i głuchym. Program edukacyjny towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia tłumaczone na polski język migowy i z audiodeksrypcją na żywo. Sukcesywnie opracowujemy kolekcję Zachęty, nagrywając audiodeskrypcje dzieł oraz napisy dla niesłyszących do prac wideo. Staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom percepcyjnym innych grup i środowisk, w tym m.in. osób w spektrum autyzmu, osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Deklaracja dostępności

Godziny otwarcia
 • Zdjęcie miejsca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

  Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

  wtorek – niedziela godz. 12–20
  czwartek – wstęp wolny    
  kasa biletowa czynna do godziny 19.30 

   

  pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
 • Zdjęcie miejsca: Miejsce Projektów Zachęty

  Miejsce Projektów Zachęty

  wtorek – niedziela godz. 12 – 20
  wstęp wolny

  (przestrzeń galerii jest częściowo niedostępna dla osób z niepełnosprawnością motoryczną)

  ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa

Bilety

Osobom o orzeczonej niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy (za okazaniem stosownych dokumentów). Asystentom osób z niepełnosprawnością przysługuje bilet bezpłatny.

Bilet:
normalny – 20 zł
ulgowy – 10 zł
grupowy – 10 zł (wstęp od osoby dla grupy powyżej 10 osób)
rodzinny – 25 zł (wstęp 4 osób w tym maksymalnie dla dwóch osób dorosłych z dziećmi lub młodzieżą szkolną do lat 18)

Informacje dla poszczególnych grup
 • Osoby z dysfunkcją wzroku

 • Głusi i słabosłyszący

 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się

 • Osoby w spektrum autyzmu