Autoportret 1, 2 (Dyptyk)

Monika Zawadzki

 • typ obiektu: rzeźba
 • rok powstania: 2014
 • materiał/technika: żywica epoksydowa, farba akrylowa
 • wymiary: 53 x 28 x 28 cm, 18 x 18 x 4,5 cm
 • numer inw.: RZ-105
 • reprodukcja na licencji: CC BY-SA

Dwuelementowy, rzeźbiarski autoportret Moniki Zawadzki złożony jest
z pełnoplastycznych fragmentów dłoni: kciuka oraz odciętego od niego
opuszka palca. Wskutek ich przeskalowania rzeźba zyskała monumentalny,
niemal pomnikowy charakter. Kciuk w zestawieniu z opuszkiem —
„niewielkim ścinkiem kuli” — jak go nazywa Zawadzki, należy do większej
serii prac poświęconych „świadomości własnej mięsa”. Rzeźbiarka
analizowała w nich tożsamość ciała rozumianego zarówno jako masa,
mięso czy miazga, w układach otwartych i zamkniętych, w odniesieniu do
zachowania integralności organizmu, bądź rozdzielania jego fragmentów.
W Autoportrecie 1, 2 (Dyptyk) Zawadzki prowokuje pytania: Czy i w jaki
sposób fragmenty ciała reprezentują byt? Czy po rozczłonkowaniu nadal
zachowują one tożsamość swojego właściciela-autora czy może ulegają
wyemancypowaniu? Dlaczego własne pokawałkowane ciało staje się
inspiracją i materią do tworzenia sztuki i jakie odczucia generuje ten proces
artystyczny? I wreszcie — jaką rolę w tym wszystkim odgrywa ból?

Inne prace z tej kategorii

 • Zdjęcie pracy Obiekt dla wyobraźni II
  Obiekt dla wyobraźni IIMaciej Szańkowski1985
 • Zdjęcie pracy Zwarta
  ZwartaAlina Szapocznikow1968
 • Zdjęcie pracy Zmieniające się zewnętrzne warunki
  Zmieniające się zewnętrzne warunkiAndrzej Dłużniewski1970