Władysław Strzemiński

Artyści
562/696

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Chmury
  ChmuryWładysław Strzemiński1947
 • Zdjęcie pracy Chmury
  ChmuryWładysław Strzemiński1947
Wystawy
 • Grafika do wystawy Zaraz po wojnie
  03.10.2015 – 10.01.2016
  Zaraz po wojnie

  Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 18.01 – 10.02.1957
  Katarzyna Kobro — Władysław Strzemiński

  Przygotowywanie wystawy prac Katarzyny Kobro (1898–1951) i Władysława Strzemińskiego (1893–1952) miało skomplikowany i zaskakujący przebieg. W wyniku zabiegów organizatorów wystawy, doszła ona do skutku w grudniu 1956 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Łodzi. Jeszcze we wrześniu 1956 roku nie istniały możliwości przeniesienia wystawy do Warszawy.

  Zachęta Centralne Biuro Wystaw ArtystycznychCBWA