Halina Pawlikowska

Artyści
433/693

Prace artystki w kolekcji Zachęty

  • Zdjęcie pracy Pamięci Blandyny Br. Land z Malczewskich
    Pamięci Blandyny Br. Land z MalczewskichHalina Pawlikowska1978
  • Zdjęcie pracy Klewań
    KlewańHalina Pawlikowska1978