Wojna dzieci. Wykład Zuzanny Sękowskiej z cyklu „Sztuka i filozofia”

Zachęta / sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny

Tematem wykładu będzie zespół mechanizmów i wyobrażeń gloryfikujących praktyki i wzory związane z wojskiem, służące ugruntowywaniu militaryzmu jako polskiej wspólnej cechy kulturowej. Punktem wyjścia dla tych rozważań stanie się figura Małego Powstańca — utrwalona w pomniku autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Tym samym prześledzone zostaną sposoby formowania charakteru pokolenia wychowanego w dwudziestoleciu międzywojennym w duchu państwowości, tożsamości narodowej, podtrzymania wartości heroiczno-wyzwoleńczych oraz narracji towarzyszących mitowi niepodległościowemu (i recepcja tego mitu dziś).

Problematyka wojny związana z walką dzieci otworzyć ma również pole do dyskusji o etyce, moralności i wymiarach wspólnotowej percepcji historycznej. W ten sposób w oparciu o teksty i materiały wizualne z okresu po 1918 roku i po 1945 (literatura polska, materiały prasowe oraz niemieckie teksty pacyfistyczne) przedstawione zostaną sposoby przekazywania wizji kultury uzbrojonej i militaryzmu jako wyznaczników ideałów, a także rola udziału dzieci w zrywie bojowym.

Zuzanna Sękowska — absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, doktorantka IKP UW. Zajmuje się kulturą wizualną, wątkami historycznymi okresu wielkiej wojny i dwudziestolecia międzywojennego, tematyką antymilitarystyczną w kulturze polskiej. Obroniła z wyróżnieniem dyplom o reprezentacjach fotograficznych z okresu I wojny światowej. Pracuje nad tłumaczeniem tekstów pacyfistycznych z początku XX wieku (autorka tłumaczenia na język polski Wojny wojnie Ernsta Friedricha.) Współpracuje z kuratorami i instytucjami kultury.

Sztuka i filozofia to cykl wykładów i seminariów organizowanych we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie: dr Monika Murawska, dr Mateusz Salwa, dr Piotr Schollenberger

Następne spotkania z cyklu: 22.03, 05.04, 19.04, 26.04, 10.05

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 27.01 – 17.04.2017
  Jerzy Jarnuszkiewicz
  Notatki z przestrzeni

  Wystawa Jerzy Jarnuszkiewicz. Notatki z przestrzeni ma charakter monograficzny. Prezentuje prace rzeźbiarskie oraz bogaty wybór działalności medalierskiej i graficznej, a także część dorobku artysty nieznaną dotąd polskiej publiczności — zespół polichromowanych rzeźb z metalu wykonanych podczas pobytu w Kanadzie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Wojna dzieci
  Wykład Zuzanny Sękowskiej z cyklu „Sztuka i filozofia”
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 12.07 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie z przewodniczką
  Pióro i skalpel. Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Lekcja fruwania”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 15.07 (ŚR) 12:00
  Zaplecze wszechświata. Warsztaty online dla dzieci
  Wakacyjna Pracownia Zachęty
  Online | ZOOMZOOM
 • 17.07 (PT) 20:48
  Drugi piątek
  Sandra w trawie
  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
 • 19.07 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie online z przewodniczką
  Zaangażowany op art — Mohamed Melehi
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 22.07 (ŚR) 12:00
  Kto, gdzie i co tu robi?! Warsztaty online dla dzieci
  Wakacyjna Pracownia Zachęty
  Online | ZOOMZOOM
 • 22.07 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Andrzej Krauze. Lekcja Fruwania”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 24.07 (PT) 20:39
  Trzeci piątek
  Sandra w trawie
  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
 • 29.07 (ŚR) 12:00
  Druciana dekonstrukcja. Warsztaty online dla dzieci
  Wakacyjna Pracownia Zachęty
  Online | ZOOMZOOM
 • 31.07 (PT) 20:28
  Czwarty piątek
  Sandra w trawie
  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
 • 07.08 (PT) 00:00
  Piąty piątek
  Sandra w trawie
  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
 • 19.08 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Być jak Paul Cézanne”
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ