W piątek o piątej. Oprowadzenie tematyczne. Pożar

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

Wystawa Alienacje albo następnym razem pożar składa się z siedmiu filmów poruszających tematykę wyobcowania człowieka. Wyobcowania, na które wpływ ma wiele czynników, takich jak choćby globalizacja czy rozwój konsumpcjonizmu i społeczeństwa informacyjnego. To, co w dzisiejszych czasach wydaje się jednak szczególnie ważne, to wyalienowanie człowieka wobec otaczającej go przyrody, przestrzeni naturalnej. Podczas spotkania skupimy się na filmach poruszających właśnie tę tematykę.

prowadzenie: Marcin Matuszewski

Wydarzenie towarzyszące wystawie
  • 13.07 – 29.09.2019
    Alienacje albo następnym razem pożar

    Wystawa składa się z siedmiu filmów wybitnych i uznanych artystów; niektóre prezentowane są po raz pierwszy. Ukazują na różne sposoby kondycję ludzi, ziemi, to, co tracimy i czego pragniemy, skutki różnych odmian alienacji, jakich dzisiaj doświadczamy globalnie. Uświadamiają nam przyczyny wyalienowania, mechanizmy destrukcyjnych ludzkich zachowań, przywołując historyczne i współczesne zdarzenia mające wpływ na stan dzisiejszego świata.

    Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta