Spacer dźwiękowy wokół Zachęty
Wielozmysłowo — seria wydarzeń dostępnych

Zachęta / przed wejściem głównym
obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

Wydarzenie może zostać udostępnione również dla osób niewidomych i opatrzone audiodeskrypcją. Prosimy o zaznaczenie przy zapisach potrzeby zapewnienia osoby audiodeskrybującej lub/i asystującej.

prowadzenie: Krzysztof Marciniak
czas trwania: ok. 1,5 godziny
obowiązują zapisy:
m.nowak@zacheta.art.pl
liczba miejsc ograniczona: do 15 osób
zbiórka przed Zachętą, w przypadku złej pogody spacer zostanie przełożony na termin późniejszy

Ekologia to słowo, którego nie wypada nie rozumieć, ale czy wiemy, że może dotyczyć dźwięku? Czym jest ekologia akustyczna? Jak poruszać się po przestrzeni miejskiej, słuchając jej bardziej świadomie? Jak nie zaśmiecać przestrzeni audialnej? O tym porozmawiamy z Krzysztofem Marciniakiem, eksplorując otoczenie Zachęty i przestrzeń Placu Małachowskiego.

Krzysztof Marciniak – warszawski muzykolog, krytyk, ekolog akustyczny. Członek kolektywu redakcyjnego magazynu o muzyce współczesnej „Glissando”. Uczy słuchania, pisze o dźwięku, szuka ekologii w muzyce, nagrywa żaby i wykłóca się o przecinki. Bada i kwestionuje granice między muzyką a środowiskiem akustycznym. Absolwent Instytutu Muzykologii UW. Jako krytyk i publicysta muzyczny pisze do „Glissanda”, „Ruchu Muzycznego”, „Znaku” i „Dwutygodnika”. W pracy kuratorskiej i redakcyjnej skupia się szczególnie na społecznym, ekologicznym i politycznym wymiarze sztuki dźwięku. Prowadził warsztaty świadomego słuchania i spacery dźwiękowe dla dzieci, dorosłych i seniorów m.in. dla NINA, NIFC i CSW Zamek Ujazdowski. Rozwija autorską metodę prowadzenia nagrań terenowych i komponowania dźwięków otoczenia (soundscape composition) w duchu sztuki ze społecznością.

Więcej o cyklu Plac Małachowskiego 2021: Wielozmysłowo 

Jak prowadzić dialog i tworzyć wspólnotę pomimo barier sensorycznych,  językowych czy kulturowych? Wielozmysłowo to seria dostępnych wydarzeń wynikających z szerokiego postrzeganiu przestrzeni placu Małachowskiego i szukania w nim inspiracji dla różnych gatunków sztuki. Będziemy odwoływać się do percepcji słuchowej i wizualnej, lecz zapewne w czasie wydarzeń nie zabraknie angażowania innych zmysłów.

Zapraszając do działań osoby słyszące i widzące, jak i osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz środowisko Głuchych, prześledzimy wielozmysłowe bodźce, jakich dostarcza nam plac i otoczenie Zachęty, aby dać wyraz naszym emocjom, nastrojom, myślom. Przekonamy się, że komunikacja, nie musi być domeną języka fonicznego, a ekspresja ciała, ukryty w przestrzeni dźwięk oraz ślady historii to nośniki ważnego przekazu i elementy, na które powinniśmy pozostać uważni.

Zachęcamy do udziału zarówno w całym cyklu, jak i w pojedynczych wydarzeniach. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

Program zrealizowany dzięki wsparciu:
warszawa

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 07.07 – 07.08.2021
  Plac Małachowskiego 2021: Rozszczelnianie

  Rozszczelnianie struktur i systemów, pojawianie się szczelin pozwalających przedostać się głębiej w miejsca pozornie niedostępne oznacza zwrócenie uwagi na rzeczy niewidoczne, marginalizowane czy ukrywane. Stanowi to ramę dla działań artystycznych i edukacyjnych, które odbędą się w tym roku w ramach cyklicznego letniego programu Zachęty Plac Małachowskiego.

  plac Małachowskiego (przed Zachętą)plac Małachowskiego
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • zdjęcie, widok sali wystawowej
  21.04 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie. Dziecko z opiekunem na schodach kolorowej instalacji z metalowych rurek
  21.04 (ND) 12:30
  Instalacja – jak możemy bawić się przestrzenią?
  Warsztaty rodzinne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • czarno-białe zdjęcie, wnętrze dworca Warszawa Śródmieście
  21.04 (ND) 12:30
  Ceramika na dworcu Warszawa Śródmieście
  Spacer architektoniczny z Tomaszem Fudalą
  pawilony wejściowe dworca Warszawa Śródmieściepawilony wejściowe dworca Warszawa Śródmieście