Pomiędzy
Oprowadzanie autorskie Moniki Murawskiej po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”

Facebook Zachęty
live stream

LIVE STREAM NA FACEBOOK'U ZACHĘTY

Wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca wciąga nas w meandryczne korytarze wypełnione rozmaitymi obiektami, obrazami, filmami, formami i materią, przyprawiając o cudowny zawrót głowy. Ujawnia w ten sposób poszukiwaną przez filozofów sferę „pomiędzy”, pozwalając zagnieździć się w odbiorcy zarówno odczuciom, jak i sensom. Ta sfera „pomiędzy” będzie właśnie tym, co pozwoli mi znaleźć strefę, w której powiązane zostaną ze sobą opozycje i skrajności, a ludzka cielesność znajdzie swoje odniesienia. Podążę tropem takich myślicieli jak Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty czy Francois-David Sebbah.

dr hab. Monika Murawskaabsolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim; prodziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; tłumaczka z języka francuskiego. Jest trzykrotną stypendystką rządu francuskiego. Zajmuje się głównie francuską fenomenologią i estetyką. Autorka licznych artykułów poświęconych tej tematyce i wstępów do katalogów. Za jej najważniejsze publikacje można uznać: Jean Renoir. Malarz kadrów (2012), Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry’ego (2011), Problem innego. Analiza porównawcza koncepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Emmanuela Lévinasa (2005).

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 01.02 – 25.04.2021
  Rzeźba w poszukiwaniu miejsca

  Wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca to kolejna z cyklu przekrojowych wystaw problemowych w Zachęcie, poświęconych co roku innemu artystycznemu medium. Opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich sześćdziesięciu lat — nie tyle poprzez chronologię aktywności artystycznej, ile poprzez ukazanie istotnych dla jej rozwoju zjawisk i postaw twórczych.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 09.02 (CZW) 18:00
  „Po co nam Kulisiewicz?”
  Oprowadzanie dr Anny Manickiej
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Marmurowy blat zastawiony buteleczkami z ciemnego szkła. Są różnej wielkości, mają szklane korki i opisane papierowe etykiety.
  11.02 (SOB) 16:00
  SZTUKA DOSTĘPNA X polasense.
  Warsztaty DLA OSÓB NIEWIDOMYCH NA WYSTAWIE „kulisiewicz. lapidarne piękno"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Widok wystawy, osoba robiąca zdjęcie telefonem jednej z prac na ścianie.
  12.02 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie. Dziecko siedzące na pufie ogląda film na ekranie w przestrzeni wystawy. W tle ciemno-zielona ściana.
  12.02 (ND) 12:30
  Linia, która tworzy rzeźbę | Лінія, яка створює скульптуру
  Warsztaty rodzinne | майстер-клас
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta