Oprowadzanie autorskie po wystawie „Moving Things” z Martą Krześlak

Facebook Miejsca Projektów Zachęty
live stream

15

LIVE STREAM NA FACEBOOKU MPZ

W sobotę (15.01) po zmroku, o godz. 16:00 zapraszamy na oprowadzanie 
online Marty Krześlak po jej wystawie w MPZ Moving Things.


W swoim projekcie zatytułowanym Moving Things Marta Krześlak  pozostając wierna swojej metodzie twórczej zapełnia galerię ruchomymi  obrazami i obiektami. W głównej sali trzy mechanizmy migoczą w świetle i  wydają ciche dźwięki. Dwa z nich to wiry — obracające się wokół własnej  osi ażurowe obiekty, trzeci — kolisty — podróżując wzdłuż sali,  nawiązuje do dobowej drogi słońca po niebie. Cykliczność oraz ruch  wirowy jako uniwersalna siła rządząca światem i wszechświatem inspirują  Martę. Wystawa ta jest również zachętą do powrotu do dziecięcej twórczej  wyobraźni budującej niezwykłe znaczenia i historie, ożywiającej elementy  codzienności. Artystka zaprasza widzów do sięgnięcia do podświadomych  skojarzeń i zanurzenia się w stworzonej w Miejscu Projektów Zachęty  hipnotyczno-nostalgicznej atmosferze.

 

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 10.12.2021 – 20.02.2022
  Marta Krześlak
  Moving things

  W swoim projekcie Marta Krześlak pochyla się nad uniwersalnością znaczeń, snując rozważania na temat czasu i przestrzeni. Tworzy laboratorium ruchomych przedmiotów, w którym obserwuje, jak oddziałują na siebie nawzajem i na otoczenie, w jaki sposób nawiązują do znanych zjawisk, jednocześnie pozostając abstrakcyjnymi obiektami.

  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Oprowadzanie autorskie z Martą Krześlak
  mediateka / filmy
  Oprowadzanie autorskie z Martą Krześlak
  po wystawie „Moving Things”
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 09.12 (PT) 11:00
  Wokół wystawy Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX–XX wieku (1975)
  Konferencja naukowa
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Obraz. Krajobraz Warszawy. Na pierwszym planie gruzowisko na drugim niebieskie niebo oraz panorama miasta.
  11.12 (ND) 12:00
  ZACHĘTA MIGA RODZINNIE!
  WARSZTATY RODZINNE I OPROWADZANIE W PJM PO WYSTAWIE MARIOLI PRZYJEMSKIEJ
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Dwie osoby wpatrujące się w rysunek na wystawie.
  11.12 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Mężczyzna przeglądający album we wnętrzu wystawy.
  16.12 (PT) 12:15
  Patrzeć/Zobaczyć
  Oprowadzanie dla dorosłych 60+ po wystawie „Kulisiewicz. Lapidarne piękno.”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta