Odwilż i modernizowanie sztuki.
Wykład Piotra Słodkowskiego towarzyszący wystawie „Bardzo różnie i bardzo dobrze”

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp wolny

Wykład będzie dotyczył założeń polityki kulturalnej po wygaszeniu realizmu socrealistycznego. Przypatrując się relacji sztuki i władzy w drugiej połowie lat 50., przywołam refleksję nad odwilżą w sztukach wizualnych w ujęciu najważniejszych badaczy epoki (Piotr Juszkiewicz, Anna Markowska, Piotr Piotrowski, Wojciech Włodarczyk). Skupię uwagę na nowych wówczas sposobach sprawowania kontroli nad kulturą i ewolucji w rozumieniu miejsca sztuki wysokiej w społeczeństwie socjalistycznym. Stawiając w centrum pojęcia takie jak „zemsta socrealizmu", „cicha umowa społeczna" i „syndrom październikowy", zobaczymy, jak sztuka zmierzała do obrony własnej autonomii. I jak, przyjmując wartości modernizmu, tworzyła konsensus, który w tej samej mierze zapewniał stabilizację „eksplozji nowoczesności" i był czynnikiem hamującym rozwój alternatywnych postaw oraz idiomów artystycznych. Wykład stanowi więc ogólne wprowadzenie w ramowe problemy epoki i w ten sposób może pomóc ulokować eksponowaną na wystawie grafikę w polu artystycznym na długo po 1955 roku.

Piotr Słodkowski  historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2018 roku obronił doktorat pt. Modernizm, zaangażowanie, tożsamość. Przypadek Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, który ukazuje się drukiem jako Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki (Warszawa 2019).  Jest redaktorem dwóch książek: Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (Zielona Góra 2014) oraz, wraz z Agatą Pietrasik, Czas debat. Antologia tekstów krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (Warszawa 2016). Laureat Nagród Stowarzyszenia Historyków Sztuki w konkursie im. Ks. Szczęsnego Dettloffa za rok 2017 (za Czas debat) i za rok 2018 (za rozprawę doktorską). Publikował w „Art Margins”, „Artium Questiones”, „Ikonothece”, „Tekstach Drugich”. Jego badania koncentrują się na sztuce polskiej XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej. 

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 09.11.2018 – 20.01.2019
  Bardzo różnie i bardzo dobrze
  Grafiki z kolekcji Zachęty

  Bardzo różnie i bardzo dobrze to wystawa ważnego i od dawna nieeksponowanego fragmentu kolekcji Zachęty. Prace graficzne bowiem są jej najliczniejszym, a jednocześnie najmniej znanym publiczności zbiorem. Pokaz koncentruje się na okresie wyznaczonym przez daty dwóch ważnych wystaw zorganizowanych przez CBWA — I Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej i Rysunku w 1956 roku oraz Grafiki w Polsce Ludowej w roku 1971. To oczywiście umowna cezura, wyznaczająca jednak czas, kiedy polska grafika święciła triumfy.

   

   

   

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  "Bardzo różnie i bardzo dobrze". Grafiki z kolekcji Zachęty
  Odwilż i modernizowanie sztuki - wykład Piotra Słodkowskiego
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 06.12 (WT) 18:00
  Oprowadzanie Tomasza Fudali po wystawie Marioli Przyjemskiej
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Artysta pochylający się nad pracami leżącymi na białym stole.
  07.12 (ŚR) 18:00
  Spotkanie z Maciejem Dąbskim
  Odwzorowania kartograficzne — co to i po co?
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
 • 09.12 (PT) 11:00
  Wokół wystawy Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX–XX wieku (1975)
  Konferencja naukowa
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Dwie osoby wpatrujące się w rysunek na wystawie.
  11.12 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Mężczyzna przeglądający album we wnętrzu wystawy.
  16.12 (PT) 12:15
  Patrzeć/Zobaczyć
  Oprowadzanie dla dorosłych 60+ po wystawie „Kulisiewicz. Lapidarne piękno.”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta