Edukacja

Program edukacyjny
towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia tłumaczone na Polski Język Migowy i opatrzone audiodeksrypcją

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest galerią otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność zbiorów, wystaw, jak i samego budynku. Program edukacyjny towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia tłumaczone są na Polski Język Migowy i opatrzone audiodeksrypcją. Prowadzimy stałe cykle spotkań na wystawach Sztuka dostępna zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i słuchu. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom percepcyjnym również innych grup i środowisk, w tym m.in. osób ze spektrum autyzmu.

Program dla indywidualnych uczestników
 • Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niewidomych
  Sztuka dostępna
  Spotkania ze sztuką współczesną dla osób niewidomych
 • Warsztaty rodzinne z cyklu "Co robi artysta?"
  Dla dzieci ze spektrum autyzmu
  Warsztaty rodzinne z cyklu "Co robi artysta?"
 • Zachęta Miga!
  Cykl spotkań na aktualnych wystawach
  Zachęta Miga!
 • Zachęta Miga Rodzinnie!
  Warsztaty rodzinne dla Głuchych
  Zachęta Miga Rodzinnie!
Program dla grup
 • Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niewidomych
  Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niewidomych
 • Kto to jest artysta? Warsztaty dla uczniów ze spektrum autyzmu
  Kto to jest artysta? Warsztaty dla uczniów ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niesłyszących w PJM
  Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niesłyszących w PJM
 • Oprowadzania dla grup
  Oprowadzania dla grup