Edukacja

Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niewidomych

  • czas trwania: ok. 90 minut, od wtorku do niedzieli
  • zapisy: informacja@zacheta.art.pl, tel. 22 556 96 51

Warsztaty dostosowujemy do wieku, potrzeb i możliwości uczniów niewidomych. Proponujemy zajęcia towarzyszące aktualnym wystawom lub warsztaty na temat prac z kolekcji Zachęty. Program i przebieg zajęć ustalamy podczas wstępnej rozmowy z opiekunem grupy. Przy prowadzeniu zajęć wykorzystujemy audiodeskrypcję na żywo oraz pomoce dotykowe. Warsztaty prowadzą edukatorzy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla osób niewidomych.


5/6