Edukacja

Szkolenie online dla wychowawców MOS i MOW

  • czas trwania: 19.04-21.04.2021

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym: szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6251

Sztuka współczesna jest wielowątkowa, a tematem prac artystów często stają się problemy społeczne, polityczne czy światopoglądowe. Niektórych artystów interesuje na przykład niezwykle aktualny temat, jakim są zmiany klimatyczne i rola człowieka w tym procesie. Aktualnie prezentowana w Zachęcie wystawa Joanny Rajkowskiej Rhizopolis stanie się punktem wyjścia do przedstawienia dzieł sztuki współczesnej dotyczących przyrody i ekologii. Na przykładzie wybranych prac zaprezentowane zostaną metody angażowania wychowanków MOS/MOW w analizę dzieła sztuki. Celem szkolenia jest doskonalenia narzędzi do interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów, nauka kreatywności poprzez oglądanie dzieł sztuki, dyskutowanie o nich i branie udziału w inspirowanych nimi warsztatach. Rozmawiając z młodzieżą o sztuce współczesnej, uczymy świadomego odbioru rzeczywistości, krytycznego stosunku do informacji, twórczego i krytycznego myślenia, wrażliwości estetycznej i społecznej oraz formułowania myśli.

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW i MOS (wychowawców, psychologów, pedagogów) oraz pracowników PDN i PPP. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, ostateczna decyzja komisji rekrutacyjnej (biorąca pod uwagę m.in liczbę osób z poszczególnych typów placówek oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedzi na pytania otwarte). Liczba miejsc 25. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki. Zgłoszenie przyjmowane są do 14.04.2021.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od doświadczenia w pracy ze sztuką i znajomości sztuki współczesnej. Dzieła sztuki traktujemy jako pretekst do rozmowy i inspirację do szeroko pojętych działań twórczych, niekoniecznie prac plastycznych.

organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
współorganizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki


34/53