Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy

Twórczo o sztuce współczesnej 1

 • termin: raz w miesiącu, w poniedziałki, godz. 17–20 (pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022)
 • miejsce: część spotkań odbędzie się w Zachęcie, część online (w zależności od sytuacji epidemicznej)
 • zasady uczestnictwa: obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie wcies.edu.pl (liczba miejsc ograniczona)
 • informacji udziela: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl

zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tworczo-o-sztuce-wspolczesnej-czesc-I

Każde ze spotkań szkolenia dla nauczycieli z tego cyklu poświęcone jest jednemu tematowi, który analizować będziemy głównie na podstawie prac z kolekcji Zachęty. Perspektywę poszerzać będziemy o dzieła prezentowane na naszych wystawach, ale też pochodzące z innych kolekcji – polskich i zagranicznych. Nie skupimy się na twórczości jednej osoby, ale spróbujemy skonstruować czytelną mapę wybranych zagadnień.

Teorię uzupełniamy praktyką — druga część spotkania to zajęcia twórcze wyzwalające kreatywność, a przede wszystkim zachęcające do samodzielnego rozwoju. Zajęcia inspirowane wybranymi pracami z kolekcji Zachęty i podzielone na jednostki lekcyjne pokazują, jak zrealizować podobny temat podczas zajęć w szkole.

Szkolenie obejmujące 16 godzin lekcyjnych zostało przygotowane z myślą o warszawskich nauczycielkach i nauczycielach przedmiotów artystycznych wszystkich poziomów nauczania. Zapraszamy również innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne. Spotkania odbywają się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 raz w miesiącu (w poniedziałki) w godz. 17–20 w Zachęcie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

prowadzenie: Marcin Matuszewski (część wykładowa) i Zofia Hejke (część praktyczna)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 27 września — Słowo w sztuce
  XX wiek na nowo z pełną siłą odkrył możliwość wykorzystywania słów w dziełach sztuk wizualnych. Zrekonstruujemy wspólnie drogę, jaką wykonało słowo w historii sztuki i przyjrzymy się najciekawszym jego reprezentacjom w sztuce współczesnej. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Jadwigi Sawickiej i Sarkisa z kolekcji Zachęty.
   
 • 18 października — Montaż/demontaż
  Budowanie nowych jakości z przedmiotów zastanych, znalezionych, odkrytych to dosyć częsta praktyka artystyczna. Przyjrzymy się najciekawszym montażom różnych materiałów, form i tematów. Zastanowimy się też nad pojęciem dekonstrukcji. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Anny Ostoi z kolekcji Zachęty i rzeźbą Lot Romana Stańczaka prezentowaną w Pawilonie Polskim na 58 Biennale Sztuki w Wenecji.
   
 • 15 listopada — Plama, forma, dziura
  Często element dzieła, który wydaje się być zupełnie przypadkowy, jest bardzo przemyślanym artystycznym gestem. Zdarza się, że jako przypadkowe właśnie traktujemy plamy, kleksy, dziury, niedomalowania. Przyjrzymy się dziełom, w których te elementy stanowią kluczowy element. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Jana Dobkowskiego z kolekcji Zachęty.
   
 • 13 grudnia — Formy natury
  Przyglądanie się światu i próba uchwycenia jego niesamowitych form leży u początków sztuki. Przyjrzymy się wybranym przykładom prób odtworzenia form natury. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Gizeli Mickiewicz, Piotra Łakomego i Władysława Strzemińskiego z kolekcji Zachęty. 
   

PROWADZĄCY:

Zofia Hejke — animatorka kultury, edukatorka, nauczycielka reklamy i artystka (tkanina unikatowa i malarstwo). Od 2013 roku współpracuje z działem edukacji Zachęty, prowadząc warsztaty twórcze w ramach szkoleń dla nauczycieli z cyklu Wokół wystaw i kolekcji Zachęty — przewodnik po polskiej sztuce współczesnej i Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną, organizowanych wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej i strategii reklamy.

Marcin Matuszewski — student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Edukator i przewodnik w Zachęcie, współpracuje też z innymi instytucjami kultury, między innymi z Muzeum Warszawy i Muzeum Narodowym w Warszawie. Pracuje głównie z młodzieżą i dziećmi, ale także z osobami zagrożonymi wykluczeniem — głównie z młodzieżą z MOS i MOW, a także z osobami z niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością intelektualną. Ilustrator współpracujący między innymi z magazynem krytycznoliterackim „Mały Format”.

koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak

organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki


41/55