Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy

Powroty tradycji, wędrówki motywów

  • • termin: raz w miesiącu, w poniedziałki, godz. 17–20 (w roku szkolnym 2021/2022)
  • • miejsce: spotkania odbywać się będą w Zachęcie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej)
  • • zasady uczestnictwa: obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie wcies.edu.pl (liczba miejsc ograniczona)
  • • informacji udziela: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl

Szkolenie dla nauczycieli Powroty tradycji, wędrówki motywów to cykl wykładów prowadzonych przez Joannę Falkowską-Kaczor i dr hab. Monikę Murawską. Tematem ich rozważań będą tym razem wybrane wątki w sztukach wizualnych i ich interpretacje na przestrzeni wieków, uwzględniające konteksty i przemiany kulturowe. Dlaczego i w jaki sposób w sztuce powraca tradycja i co to znaczy? Spotkaniom towarzyszyć będzie refleksja na temat kondycji sztuk wizualnych dzisiaj i znaczenia, jakie mają w nich powroty tradycji i wędrówki motywów.

Szkolenie obejmujące 28 godzin lekcyjnych zostało przygotowane z myślą o nauczycielkach i nauczycielach języka polskiego, filozofii, historii sztuki oraz wiedzy o kulturze, uczących w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie. Zapraszamy również innych nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o sztuce dawnej i współczesnej, poszukujących inspiracji do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Spotkania odbywają się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022, raz w miesiącu (w poniedziałki) w godz. 17–20 w Zachęcie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

24 stycznia 2022 Korzenie sztuki: antyk i prymitywizm  (klasyczność a folklor — różne tradycje w sztukach wizualnych)
Sztuka europejska długotrwale opierała się na klasycznej tradycji antycznej, która nigdy się całkiem nie skończyła (Pablo Picasso czy Francis Bacon). Jednak w czasie naszych spotkań podejmiemy także temat odwołania się do sztuki pierwotnej, prymitywnej, ludowej i pozaeuropejskiej oraz znaczenie odkrywania tych tradycji dla rozwoju sztuki nowoczesnej.

28 lutego 2022 Japonia a sztuka Zachodu
W związku z wystawą w Zachęcie omówimy motywy sztuki japońskiej i jej wpływ na sztuki wizualne na Zachodzie od rzemiosła po film.

21 marca 2022 Od kiczu do kampu
Tematem rozważań stanie się kicz i różne jego definicje oraz interpretacje. Od potępienia, przez awangardę, po fascynację postmodernistyczną i kamp.

25 kwietnia 2022 Literatura i sztuki wizualne
Zajmiemy się wybranymi wątkami literackimi, które stanowią niewyczerpane źródło inspiracji, także dla współczesnych artystów wizualnych.

23 maja 2022 Pejzaż sztuki, sztuka pejzażu
Tematem spotkania będzie natura w sztuce oraz zmiany jej postrzegania przez artystów różnych epok.

13 czerwca 2022 Kobieta w sztuce
Interesować nas będzie zarówno tradycyjne ujęcie tego tematu, jak i jego współczesna negacja oraz krytyka. Zajmiemy się też wątkiem kobiet-artystek w kontekście zwyczajowego braku tradycji kształcenia artystycznego i wykonywania zawodu artystycznego przez kobiety, przedstawimy też ciekawe wyjątki od tej reguły.

PROWADZĄCE:

Joanna Falkowska-Kaczor — historyczka sztuki, nauczycielka historii sztuki w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie, egzaminatorka matury z historii sztuki

dr hab. Monika Murawska — absolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowczyni Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie

koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak

organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki


35/56