Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy

PERFORMANS, TEATR, HAPPENING, AKCJA, GEST

 • termin: raz w miesiącu, w poniedziałki, godz. 17–20 (w roku szkolnym 2020/2021)
 • miejsce: w Zachęcie lub online | za pośrednictwem aplikacji ZOOM (w zależności od sytuacji epidemicznej)
 • zasady uczestnictwa: obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie wcies.edu.pl (liczba miejsc ograniczona)
 • informacji udziela: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl

ZAPISY: WCIES.EDU.PL

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy Performans, teatr, happening, akcja, gest to cykl wykładów prowadzonych przez Joannę Falkowską-Kaczor i dr hab. Monikę Murawską. Temat tegorocznych spotkań związany jest ze zwrotem performatywnym w naukach o człowieku i z jego implikacjami widocznymi w kulturze w dzisiejszym świecie. Jan Przytuski w publikacji Sztuka akcji. Dziesięć zdarzeń w Polsce pisze, że był to proces, w którym — dzięki sztukom performatywnym i intermediom ostatnich 50 lat — został stworzony nowy sposób rozumienia kultury i całkiem inny sposób jej odczuwania. To nowe podejście, a więc nowy rodzaj dyspozycji poznawczej dopiero w latach 90. XX wieku został zaadaptowany przez teorię kultury i antropologię, czego przejawem jest zainteresowanie krytyków sztuką akcji, próba jej systematyzacji, zdefiniowania i kontekstualizacji.

Artysta, posługując się własnym ciałem, rezygnował z klasycznej funkcji sztuki, jaką było naśladowanie, porzucał tradycyjne media, a także próbował wyzwolić się z ram narzucanych mu przez komercjalizację rynku sztuki. Sztuka miała zbliżyć się do rytuału. Spróbujemy prześledzić splatające się ze sobą drogi, jakimi do dziś podążają performans, teatr, happening, akcja i gest w sztuce.

Szkolenie obejmujące 32 godziny lekcyjne zostało przygotowane z myślą o nauczycielach języka polskiego, filozofii, historii sztuki oraz wiedzy o kulturze, uczących w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie. Zapraszamy również innych nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o sztuce dawnej i współczesnej, poszukujących inspiracji do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz materiały edukacyjne. Spotkania odbywają się w roku szkolnym 2020/2021 raz w miesiącu (w poniedziałki) w godz. 17–20 w Zachęcie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 19 października — Człowiek w teatrze życia codziennego
 • 16 listopada — Awangardy a performans
 • 21 grudnia — Druga awangarda i teoretyzacja performansu
 • 25 stycznia — Performans jako gest polityczny
 • 15 lutego — Performans a teatr
 • 22 marca — Gest ekologiczny
 • 26 kwietnia — Gest performatywny jako zdanie performatywne
 • 31 maja — Czy dziś wszystko staje się gestem performatywnym?

Prowadzące:

 • Joanna Falkowska-Kaczor — historyczka sztuki, nauczycielka historii sztuki w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie, egzaminatorka matury z historii sztuki
 • dr hab. Monika Murawska — absolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowczyni Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie

koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak

organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki


38/58