Edukacja

Szkolenie onlinedla nauczycieli z Warszawy

Fotomanipulacje

  • termin: raz w miesiącu, w poniedziałki, godz. 17–20 (w roku szkolnym 2019/2020)
  • miejsce: online | za pośrednictwem aplikacji ZOOM
  • zasady uczestnictwa: obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie wcies.edu.pl (liczba miejsc ograniczona)
  • informacji udziela: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl

Zapisy: wcies.edu.pl

Szkolenie Fotomanipulacje ma na celu wypracowanie krytycznego podejścia do publikacji fotograficznych. W ramach zajęć przyjrzymy się zarówno kontekstom, jak i treści, formie i miejscom publikacji fotografii, które maja wywierać określony wpływ na odbiorców. Zostaną podane konkretne przykłady różnorodnych działań twórczych wykorzystujących pojęcie manipulacji do ociągnięcia zamierzonych celów. Spotkania z zaproszonymi gośćmi prowadzić będzie Monika Szewczyk-Wittek — fotoedytorka, kuratorka i autorka tekstów o fotografii.

Szkolenie, obejmujące 28 godzin lekcyjnych, zostało przygotowane z myślą o nauczycielach języka polskiego, filozofii, historii, historii sztuki uczących w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie. Zapraszamy również innych nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o fotografii i jej obecności w mediach i sztuce.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz materiały edukacyjne. Spotkania odbywają się w roku szkolnym 2019/2020 raz w miesiącu (w poniedziałki) w godz. 17–20.

Harmonogram spotkań:

  • 20 stycznia Karol Grygoruk, Etyka obrazu, czyli o granicach publikacji fotograficznych
  • 2 marca Katarzyna Sagatowska, Mylne tropy, czyli o manipulacji i propagandzie jako praktyce artystycznej
  • 20 kwietnia Agata Grzybowska, Manipulacje a zdjęcia reporterskie, czyli o wpływie na zmianę rzeczywistości
  • 27 kwietnia Monika Szewczyk-Wittek, Czwarta władza, czyli o nadawcy, odbiorcy i manipulacjach w mediach (ONLINE)
  • 25 maja Joanna Kinowska, Wielkie manipulacje, czyli o błędnej historii i fotografii
  • 15 czerwca Agnieszka Pajączkowska, Manipulacje fotografii, czyli doświadczenie własne

Monika Szewczyk-Wittek — fotoedytorka, kuratorka i autorka tekstów o fotografii. Autorka przedsięwzięć promujących fotografię (np. Wszyscy Jesteśmy Fotografami). Kierowała projektem Cyfrowy TR – procesem archiwizacji i digitalizacji zbiorów TR Warszawa. Prowadzi zajęcia z fotoedycji i etyki fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje nad wystawą i książką poświęconą fotografkom, które dokumentowały przemiany w Polsce.

koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak
organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuk


10/52